DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 11. června 2018

Home » » Recenze/review - SLAUGHTERDAY - Abattoir (2018)

Recenze/review - SLAUGHTERDAY - Abattoir (2018)


SLAUGHTERDAY - Abattoir
CD 2018, F.D.A. Records

for english please scroll down

Potácím se v bažinách věčnosti. Ruce, shnilé a mokvající, mě stahují do hlubiny. Dusím se vlastní krví, zachvacuje mě panika. Smrt mi nabízí svoji náruč. Jsem jedním z vás, z utopenců se skleněnýma očima. Z úst mi lezou vodní červi. Nafouklé břicho, mrtvolný puch. Nad močálem se vznáší mlha plná špíny a beznaděje. Natáčím hlavu směrem, odkud vychází morbidní melodie. Němečtí SLAUGHTERDAY jsou opět zde a pořádají další ze svých temných obřadů.

"Abattoir" je deskou, která mi ihned začala kolovat v žilách. Mocné táhle melodie, dunivé bicí i řev ze záhrobí, tohle všechno je pro mě dohromady hudbou, které se klaním již dlouhá léta. Tentokrát znovu perfektně zahranou, bolestivou, šílenou ze své podstaty. Vítejte v e smrtících bažinách!


Stylově lze novinku SLAUGHTERDAY přirovnat k nejlepším deskám třeba takových AUTOPSY, ASPHYX, MASTER, CELTIC FROST, BLACK SABBATH. "Abattoir" je velmi přitažlivou, morbidně zajímavou nahrávkou. Obsahuje v sobě potřebné chvění, tajemno, ostrost i dynamiku. Nejvíce mi asi připomíná ruku utopence, která se vás dotkne v hlubinách. Vidím před sebou žalující tváře nebožtíků. Ne, sebevrahy nikdo nikde nepochová. Naslouchám a říkám si, že takhle nějak by asi zněl hlas samotné Smrti, pokud by nešeptala, ale řvala plnými ústy. Líbí se mi zvuk, obal i nálada celého alba. Bažina mě naplno pohltila a spolu s hudbou mě přetvořila k obrazu svému. Starý death metal se dá hrát mnohými způsoby, ale ten, jakým ho podávají SLAUGHTERDAY, je mi asi nejbližší. Opatrujte své ztracené duše, naslouchejte Smrti! Vynikající smrtící kov, který vás stáhne do bažiny plné krve a hnisu! Skvěle!Asphyx says:

I climb in the swamps of eternity. Hands, rotten and wet, drag me to the depths. I am Suffocated by my own blood, panicking. Death raises his arms. I am one of you snag with glass eyes. My mouth is full of water worms. Distended abdomen, cadaverous stench. A mist full of dirt and hopelessness floats above the marsh. I shoot my head in the direction of the morbid melodies. The German SLAUGHTERDAY are here again and are holding another of their darker ceremonies.


„Abattoir" is a recording that immediately began to circulate in my veins. Powerful melodies, dull drums and roar from the tombs, all of this is for me a music I've been worshiping for years. This time, again perfectly played, painful, insane inherently. Welcome to the deadly swamps!

Stylishly, SLAUGHTERDAY can be compared to the best boards such as AUTOPSY, ASPHYX, MASTER, CELTIC FROST, BLACK SABBATH. "Abattoir" is a very attractive, morbidly interesting record. It contains the necessary vibration, mystery, sharpness and dynamism. The most reminds me most of the hand of a drowning body that drags you into the depths. I see the faces of the deceased before me. I'm listening and I think that the voice of Death alone would sound like this if she did not whisper, but if she will scream. I like the sound, the cover and the mood of the whole album. The swamp has swallowed me up and, along with the music transformed me according to their ideas. Old death metal can be played in many ways, but the one that SLAUGHTERDAY is doing is probably c losest t o me. Take care of your lost souls, listen to Death! Excellent lethal metal that pulls you into a swamp full of blood and pus! Great!


tracklist:
1. Abattoir 
2. Wasteland of Demise 
3. Victim of tThe Insane (Trouble cover) 
4. Phantasmal Death 
5. Cursed by the Dead 
6. Grails Mysteries (Amorphis cover)

band:
Jens Finger (Guitar / Bass), Bernd Reiners (Drums / Vocals)

Share this games :

TWITTER