DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 24. září 2018

Home » » Recenze/review - ARCHGOAT - The Luciferian Crown (2018)

Recenze/review - ARCHGOAT - The Luciferian Crown (2018)


ARCHGOAT - The Luciferian Crown
CD 2018, Debemur Morti Productions

for english please scroll down

Kosti, poházené po podlaze. Špína a síra, čpící všude kolem. Lebky naskládané na nevzhledných hromadách. Popraskané rakve a mrtvoly vytahané ven na pospas šelmám. Bylo by dobré, aby už někdo konečně udělal v podzemí pořádek. Ještě, že jsou zde black death metaloví maniaci ARCHGOAT. Ti by mohli svojí hudbou srovnat všechno do řady. Příprava na večerní okultní seanci se nesmí zanedbat.

Vítejte na onom světě. V totálním chaosu a zmatku. Zde předvádějí ARCHGOAT svá nekalá kouzla. Jsou zkažení, jako voda v řece Styx. Ortodoxní a nihilističtí, jako ten nekrutější obřad pro velebení Satana. Nahráno a vypáleno na nosič bylo totální zlo bez jakýchkoliv příkras. Jen krutá temnota."The Luciferian Crown" je obrácenou modlitbou ve stylu BEHERIT, PROCLAMATION, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY, DIOCLETIAN, DEMILICH, SARCÓFAGO. Během celé desky se jde absolutně na hranu, posluchačovi není darováno nic zadarmo. Nemusí to vyhovovat každému, ale příznivci temných, pomalu hnijících desek, by mohli být spokojeni. Jedná se zkrátka o chorobami nasáklý starý poctivý black death metal. Pokud máte rádi smrt v této podobě, pravděpodobně budete tuhle nahrávku točit ve svých přehrávačích do skonání světa. Vy ostatní se pokřižujete a vezmete nohy na ramena. Osobně musím mít na ARCHGOAT náladu. Když se setmí a městem se začnou ploužit divné stíny. Když se mraky poprvé dotknou země. A když mě povolá záhrobí do zbraně. Pak jsem prokletý. Závěr je jednoduchý. Tohle je pravé peklo se vším, co k tomu patří. Berte a nebo nechte být. Inferno!
Asphyx says:

Bones are thrown all over the floor. Mess and sulfur are everywhere. The skulls stacked on the messy dump. Cracked coffins and corpses removed and thrown out for the beasts. It would be great when someone finally clean up the underworld. At least, death black metal maniacs ARCHGOAT are here to do it. They could fix everything with their music. We cannot neglect the preparation for the evening mystical séance.

Welcome to the other world! In the total mess and chaos. Here the ARCHGOAT performs their wicked magic. They are putrid as water in the Styx River. Orthodox and nihilistic like the cruelest ritual for the glorification of Satan. Absolute evil without any embellishment was recorded and released on the album. Only the cruel dark!


"The Luciferian Crown" is an inverted prayer with style like BEHERIT, PROCLAMATION, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY, DIOCLETIAN, DEMILICH, SARCÓFAGO. During the listening to the whole record, you are led on the absolute edge; listeners can’t have anything for free. This music is not for everyone, but the fans of dark, slowly putrefying records should be satisfied. It is just by sickness soaked old true black death metal. If you like the death in this form, probably you will listen to this record until the end of the world. Personally, I must have the right mood for the ARCHGOAT listening. When everything becomes dark, and the city is full of the weird shadows. When the clouds touch the ground for the first time. And when the other world calls me to arms. Then I am cursed! The conclusion is easy. This is the real hell with everything, which belongs to it. So take it or let it be. Inferno!

Tracklist:
1. Intrantation 
2. Jesus Christ Father Of Lies 
3. Jezebels Black Mass Orgy 
4. Messiah Of Pigs 
5. Darkness Has Returned 
6. Sorcery And Doom 
7. Star Of Darkness And Abyss 
8. The Obsidian Flame (From My Depths) 
9. The Luciferian Crown (Venom Of God) 
10. I Am Lucifer's Temple

band:
Lord Angelslayer - Mouth of Lucifer, Bulldozer
Ritual Butcherer - Six-Stringed Blasphemies
Goat Aggressor - Coffins

Share this games :

TWITTER