SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 15. srpna 2019

Home » » Recenze/review - DEIQUISITOR - Towards Our Impending Doom (2019)

Recenze/review - DEIQUISITOR - Towards Our Impending Doom (2019)DEIQUISITOR - Towards Our Impending Doom 
12" vinyl 2019, Night Shroud Records

for english please scroll down


Vyslechl jsem jednou vyprávění dívky, kterou její bývalý přítel věznil několik měsíců v temném sklepení. Mluvila tiše o bolesti, o tom jak si sáhla několikrát na samotné dno, o nekonečném mučení, o vlastní krvi, o střepech zařezaných do kůže. Člověk to jenom slyšel a dělalo se mu špatně, hodně špatně. Potom mi ukázala fotku, na které se oba smáli, to bylo ještě v časech, kdy mu věřila. Byl osvobozen a shledán nevinným z důvodu duševní choroby.


Odešel jsem pryč a měl zrovna na uších novou deskou dánských death metalistů DEIQUISITOR. Celé peklo se začalo znovu odehrávat v mé hlavě. Ano, tahle nahrávka je o blasfemii, o temných zákoutích lidské mysli, o krutém a ošklivém smrtícím kovu, který drásá až do morku kostí. 
"Towards Our Impending Doom" odsýpá od začátku velmi rychle, drsně, surově, ve stylu třeba takových IMMOLATION, TEITANBLOOD, DIOCLETIAN, WITCHRIST, ARCHGOAT. Album je doslovným prokletím, odkazem na nechutné a šílené věci, který je schopen jenom člověk. Ze skladeb je cítit až nebývale silný tlak, podpořený skvěle syrovým zvukem. Jako bych já byl tou dívkou, svázanou v křesle a každým dalším riffem mi pronikaly do mozku ostré hřeby. Jsou kapely, které mají pro temné záhrobí cit, umí zacházet s náladami a DEIQUISITOR rozhodně patří mezi ně. Tahle deska je o bolesti, o okultismu, o ohavných okamžicích. Songy se valí jako nějaká lavina, smíchaná z kostí, krve, nenávisti a šílenství. "Towards Our Impending Doom" je čerstvě nabroušeným skalpelem, je ostřím, pomalu řezajícím vaši kůži. Odpadává maso od kostí, kývám se do rytmu, umírám a znovu se rodím, téhle nahrávky se jen tak nezbavím. Ani nechci, je totiž vynikající po všech stránkách. Blasfemická death metalová smršť, která vás doslova rozdrtí! Vynikající!Asphyx says:

I listened once to a girl who had been imprisoned by her ex-boyfriend for several months in a dark cellar. She spoke softly about pain, about reaching several times the bottom, about endless torture, about her own blood, about shards cut into her skin. one just heard it, and immediately got sick, very sick. Then she showed me a photo of them both laughing, that was when she believed him. He was freed and considered as innocent because of his mental illness.

I left and just play a new album of Danish death metallers DEIQUISITOR to my ears. All hell began to happen again in my head. Yes, this recording is about blasphemy, about the dark corners of the human mind, about the cruel and ugly death metal that crumbles to the bone.

"Towards Our Impending Doom" springs from the beginning very quickly, roughly, brutally, in the style of such IMMOLATION, TEITANBLOOD, DIOCLETIAN, WITCHRIST, ARCHGOAT. The album is a literal curse, a reference to disgusting and insane things that only a human is capable of. You can feel unusually strong pressure from the songs, supported by great raw sound. As if I were the girl tied up in a chair, and with every riff, sharp spikes penetrated my brain. There are bands which have a sense for dark graves, can handle moods and DEIQUISITOR definitely belongs between them. This record is about pain, occultism, nasty moments. Songs roll like an avalanche, mixed from bones, blood, hate and madness. "Towards Our Impending Doom" is a freshly sharpened scalpel, a blade that slowly cuts your skin. The meat falls off the bones, I move to the rhythm, die and reborn, I just don't get rid of this record. I don't want to, because it is excellent in every way. Blasphemic death metal storm that literally crushes you! Excellent!


tracklist:
1. Shapeshifter 
2. An Altar to an Alien God 
3. Towards Our Impending Doom 
4. Divine Molecular Transcendence 
5. The Feathered Serpent 
6. Towers of Lightning 
7. The Unearthly 
8. Axons of the Cortex 
9. Extinction

band:
Drums: Henrik B.C.
Guitar and vocals: Thomas F.J. 
Bass and backing vocals: Daniel A
Share this games :

TWITTER