DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 28. října 2019

Home » » Recenze/review - CARCINOID - Metastatic Declination (2019)

Recenze/review - CARCINOID - Metastatic Declination (2019)


CARCINOID - Metastatic Declination
CD 2019, Memento Mori

for english please scroll down

Hnijící rostliny, rozkládající se těla. Postupný rozpad, čas nezastavíš. Když někoho přivážete v opuštěné kobce a necháte ho bez vody a jídla, tak se časem změní v živoucí zombie. Můžete sledovat, jak život pomalu odchází, jak se vyrovnává sám se sebou. Někde na hranici šílenství, uprostřed opuštěného hřbitova, musela vzniknout i nová deska australských CARCINOID. Poslouchám nahrávku a postupně zjišťuji, že já jsem tou obětí, uvrženou navždy do temnoty.

Každý poslech beru jako takový svůj malý soukromý obřad. Většinou zhasnu světla, nasadím sluchátka, aby mě nerušily jakékoliv vnější vlivy. Již při prvním setkání s "Metastatic Declination" jsem měl pocit, že se v mém pokoji ochladilo. Ze zdí se ke mě natahovaly kostnaté ruce umrlců a po čase jsem s jistotou věděl, že tohle je přesně druh death metalu, o kterém musím napsat.Už se vám někdy stalo, že jste se řízli a potom na ránu zapomněli? Po čase se vám připomenula s o to větší razancí. Najednou cítíte tlukot srdce, ozývající se z rozšklebeného a hnisajícího vředu. Vaše mysl i tělo je zanícené, zachvátila vás horečka. S deskou "Metastatic Declination" na tom budete podobně. Pánové totiž čerpají ze stejných morbidních zdrojů, jako třeba takoví CIANIDE, AUTOPSY, UNDERGANG, FETID, WINTER, CELTIC FROST, ANATOMIA. Album je opatřeno náležitě hnilobným zvukem. Doslova mi v uších mokvá, čvachtá, jako kaluž zkažené krve. Osobně navíc velmi obdivuji černobílé obaly a umělec Necro Frost se tentokrát opravdu vyřádil, parádní motiv! Nahrávka je takovým velmi studeným a temným výletem do míst, kde si dává rande Smrt se Satanem. Potkáte na něm duše zemřelých, dozvíte se toho spoustu o umírání a možná spatříte i mě, spoutaného, o hladu a žíznivého. Tahle deska řeže přímo do živého, je opravdová, ryzí, zničující. Starý, prašivý death doom metal, u kterého se rozpadnete v prach! Velmi dobře!Asphyx says:

Rotting plants, decaying bodies. Gradual disintegration, time won't stop. If you bring someone in an abandoned dungeon and leave it without water and food, it will eventually turn into a living zombie. You can watch life slowly go away, as it copes with itself. Somewhere on the edge of madness, in the middle of an abandoned graveyard, a new album of Australian CARCINOID had to be created. I listen to the record and gradually realize that I am the victim cast forever into the darkness.

Every listening I perceive as my little private ceremony. Most of the time I turn off the light, put on the headphones, so that no external influences disturb me. Already at the first meeting with "Metastatic Declination" I had the feeling that it had cooled in my room. Bones of zombies were reaching out from the walls, and after some time I knew for sure that this was exactly the kind of death metal I had to write about.


Have you ever been cut and then forgot about it? Over time, it reminded you again and even with bigger vigour. Suddenly you feel a heartbeat echoing from a grinning and festering ulcer. Your mind and body are inflamed, fever caught you. With the "Metastatic Declination" you will feel similar. The gentlemen draw from the same morbid sources such as CIANIDE, AUTOPSY, UNDERGANG, FETID, WINTER, CELTIC FROST, ANATOMIA. The album has a properly rotting sound. My ears getting wet inside, squawking, like a pool of spoiled blood. Personally, I very much admire the black and white covers and the artist Necro Frost this time make really great job! The record is such a very cold and dark trip to places where Death dates with Satan. You will meet the souls of the dead, you will learn a lot about dying and maybe you will see me, bound, hunger and thirsty. This album cuts right into the living, it's real, pure, devastating. An old, rotten death doom metal that breaks down into dust! Very good!


TRACKLIST
01. Dread
02. Sorrow
03. Rotting Breath
04. The Drowning
05. Ravenous Being
06. Metastatic Declination
07. Suffering Reborn
08. Sickness

band:
AZ- GUITARS
JESS - BASS
JOSH- VOCALS
CARTER- DRUMS

Share this games :

TWITTER