SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 18. října 2019

Home » » Recenze/review - EMPYREAL VAULT - Empyreal Vault (2019)

Recenze/review - EMPYREAL VAULT - Empyreal Vault (2019)


EMPYREAL VAULT - Empyreal Vault
CD 2019, Great Dane Records

for english please scroll down


Určitě znáte scény z filmů, ve kterých je oběť přivázána ke stolu, který se nebezpečně přibližuje k obrovskému kotouči ostrých nožů. Ve většině případů je žena zachráněna a odchází spolu s hrdinou na schůzku. Pak jsou ale také filmy, které končí špatně. Krev stříká všude kolem, řev se ozývá celou halou. A přesně takový zážitek mi připomíná i nová deska francouzských EMPYREAL VAULT.

Ti hrají technický death metal se spoustou progresivních prvků. Na novince nalezneme i odkazy na deathcore. Celek potom působí opravdu jako kolo s nabroušenými noži po obvodu. Nová deska vás stejným způsobem rozseká na malé kousky a navíc chutná po shnilém mase. Podobná muzika je sice trošku složitější na poslech, ale rozhodně bych se jí nebál. Jen chce více času a přemýšlení. Potom budete nadmíru odměněni skvělým zážitkem. 


"Empyreal Vault" je albem, které vychází ze stejných základů, na kterých staví podobné kapely typu OBSCURA, FALLUJAH, WITECHAPEL, RIVERS OF NIHIL. Líbí se mi odlidštěná atmosféra, nahrávka mě nahlodává postupně, můj mozek je obráběn riffy z té nejkvalitnější oceli. EMPYREAL VAULT často mění tempo, chvilku jsou klidní a nálada postupně graduje. Pak má novinka náhle drive, sílu, spoustu natlakované energie. Působí na mě jako dobrá sci-fi kniha z osmdesátých let, samozřejmě s moderním přístupem, zvukem a zajímavým obalem. Sklady jsou vystavěny pečlivě, s nadšením a cítím z nich temné chvění. Technický death metal má být o objevování nových zákoutí, má těkat, pálit a žhnout a Francouzi tohle všechno předvedli v tom nejlepším světle. Zpočátku bych sice nečekal, že mě album až tolik chytí, ale po několika společných strávených večerech mohu říci jediné - vynikající, skvělé, devastující! Ležím přivázaný ke stolu a postupně se přibližuji ke kotouči s ostrými noži. Hádejte jak to dopadne? Jasně, nakonec zvítězí hudba. Zničující technický death metal s temnou tváří! Velmi dobře!Asphyx says:

Surely you know such scenes from movies where the victim is tied up to a table that dangerously approaches a huge blade of sharp knives. In most cases, the woman is rescued and leaves with the hero for a date. But then there are films which end badly. Blood is pumped all around, the roar echoes through the long hall. The new record of French band EMPYREAL VAULT exactly reminds me of such experience.

They play technical death metal with lots of progressive elements. The new record also includes links to deathcore. Overall the album really looks like a wheel with sharpened knives around the circuit. The new record will cut you into small pieces in the same way and it also tastes by the rotten meat. Despite that such music is a bit difficult to listen to, I wouldn't be afraid of it. You will just need more time and thinking. Then you will be extremely rewarded with a great experience."Empyreal Vault" is an album based on the same foundations as bands like OBSCURA, FALLUJAH, WITECHAPEL, RIVERS OF NIHIL are built, too. I like the dehumanized atmosphere, the record erodes me gradually, my brain is crushed by riffs of the highest quality steel. EMPYREAL VAULT often changes the tempo, they are calm for a while and the mood gradually increases. Then the new record suddenly has a drive, power, a lot of pressurized energy. It looks like a good sci-fi book from the 1980s, of course with a modern approach, sound and interesting front cover. The tracks are built carefully, with enthusiasm and I feel a dark trembling from them. Technical death metal is supposed to be about discovering new nooks, it should have been burning and glowing, and the French musicians have shown all this in the best light. At first, I wouldn't expect that this album catches me so much, but after a few evenings spend together I can say only - excellent, great, devastating! I lie tied up to the table and gradually approach the blade with sharp knives. Guess what will happen? Sure, in the end, the music wins. Destructive technical death metal with a dark face! Very good!


TRACKLIST:
1- Into the forest
2- Deathbringer
3- Nameless and evil
4- The ritual
5- Astral wound
6- Forgotten titan
7- The rain
8- Obscurity and silence
9- I am the void

band:
Jordy : Tenors Vocals / Tuba
PJ : Djembe / Congas
Sylver : Banjo
Sylvain : Cooking

Share this games :

TWITTER