DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 12. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - CRYPTICUS - The Feast Of Absurdities (2019)

Recenze/review - CRYPTICUS - The Feast Of Absurdities (2019)


CRYPTICUS - The Feast Of Absurdities
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Celá okultní seance začala jako nevinná hra. Vlastně už ani nevím, kdy se to tak zvrhlo. Kdy se smích nejdříve změnil v tiché mlčení. Napětí postupně gradovalo, atmosféra by se dala krájet. Nevím proč, ale vzpomněl jsem si na horory z osmdesátých let. Nebo na knihy Stephena Kinga. Potom vzal do ruky někdo nůž. Nevzpomínám si, kdo to byl. Možná bychom byli překvapeni. Ale teď už je to jedno. Mrtví jsme všichni. Několik těl bez duše, vyrovnaných do pentagramu. Teď už jde jen o to, kdo bude další na řadě?

Nová deska amerických old school death metalistů CRYPTICUS je pro mě pokračováním podobných hororů. Má stejně děsivou atmosféru a také znázorňuje ty nejošklivější věci, kterých je člověk jako druh schopen. Právě si rvu do hlavy jejich novinku "The Feast Of Absurdities" a kývám spokojeně hlavou. Mám pocit, jakoby před naším domem obcházel nějaký šílenec. Nebo je to jen stín? Kdo ví? "The Feast Of Absurdities" je pro mě něčím podobným, jako návštěva lidských jatek. Zapáchá, mokvá, pálí a žhne úplně stejně. Zvolené prostředky jsou klasické, death metalové, inspirovány muzikou přelomu osmdesátých a devadesátých let. K tomu si připočtěte skvělý morbidní zvuk, chorobou nasáklý vokál a máme tu před sebou najednou desku, která by neměla uniknout pozornosti žádnému fanouškovi gore záležitostí. Album je temné a zákeřné, zároveň chladné. Také slyšíte ze stěn katakomb nářek nevinných? CRYPTICUS mi i letos pronikli přímo do vnitřností, vytahali má střeva po místnosti, obětovali mě na oltáři při okultním obřadu. Novinka má neskutečně zlou a podmanivou atmosféru. Pánové mají svůj jasný rukopis, který je odlišuje od ostatních a jsou svým přístupem nezaměnitelní. Už vám dal někdo do rukou čerstvě vyříznuté srdce? A bojíte se rádi v opuštěném kině při nějakém béčkovém hororu? Potom si dávejte pozor, protože při poslechu "The Feast Of Absurdities" ožijí všechny vaše noční můry a démoni vás roztrhají na kusy. Stejně jako tahle skvělá deska. Okultní old school death metal, u kterého vykrvácíte! Vynikající!Asphyx says:

The whole occult session began as an innocent game. Actually, I don't even know when it all went wrong. When laughter first turned into silence. The tension gradually increased, the atmosphere getting thick. I don't know why, but I remembered the horror films of the 1980s. Or Stephen King's books. Then someone took the knife. I don't remember who it was. Maybe we would be surprised. But now it doesn't matter. We are all dead. Several soulless bodies, aligned into a pentagram. Now it's just - who's next?

The new album of American old school death metallers CRYPTICUS is for me a continuation of similar horrors. It has an equally frightening atmosphere, and it also depicts the ugliest things a human being is capable to do. I'm just listening their new album "The Feast Of Absurdities" and nodding contentedly. I feel like a madman is walking around our house. Or is it just a shadow? Who knows?"The Feast Of Absurdities" is something to me like visiting a human slaughterhouse. It smells, wet, burns and glows the same way. The chosen goings are classical, death metal, inspired by music of the turn of the eighties and nineties. Add to that a great morbid sound, a disease-soaked vocal, and we have a record in front of us that shouldn't escape the attention of any gore fan. The album is dark and insidious, and cold at the same time. Do you also hear the lamentation of the innocent from the catacombs? This year, CRYPTICUS has penetrated my intestines, pulled my intestines out around the room, sacrificed me on the altar during an occult ceremony. The new album has an incredibly evil and captivating atmosphere. The Gentlemen have a clear signature that distinguishes them from others and they are unmistakable in their approach. Has anyone given you a freshly cut off heart? And do you like to be afraid in an abandoned cinema at some B-horror movie? Then be careful, because listening to "The Feast Of Absurdities" brings to life all your nightmares and demons tear you to pieces. Like this great record. Occult old school death metal while you bleed out while listening! Excellent!Tracklist:
1.Overture (On With Decay)
2.Infinity Cremains
3.Fat Of The Grave
4.In The Jaws Of The Widow
5.Anatomists Anonymous
6.The Feast Of Absurdities
7.The Dungeon Smasher
8.Trick Or Teeth

band:
Patrick Bruss - Guitar/Vocals/Bass
Brynjar Helgetun - Drums

Share this games :

TWITTER