DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 12. července 2020

Recenze/review - LANTERN - Dimensions (2020)


LANTERN - Dimensions
CD 2020, Dark Descent Records


for english please scroll down


Mrtvolné ticho narušil zvláštní šramot. Lekl jsem se, až se mi málem zastavilo srdce. Hlídám márnici na našem hřbitově už dlouhá léta a zatím se mi nic podobného nestalo. Nemrtví se mnou často rozmlouvají, ale tohle je něco jiného. Většího, intenzivnějšího. Nahlédnu do studené místnosti, ve které leží mrtvá těla a vyděsím se k smrti. Kolem staré rakve sedí mé vlastní noční můry a hodují na zkaženém mase. 

K finským LANTERN jsem se poprvé dostal v roce 2013. Tenkrát mě jejich album "Bellow" doslova uhranulo. Prokletý jsem se dlouhý čas toulal s kapelou po temných zákoutích death metalového záhrobí a čerpal černou energii. Následovala neméně skvělá deska "II: Morphosis" (2017), které jsem také věnoval mnoho smutečních obřadů. Letos jsem se tedy logicky velmi těšil. A moje očekávání byla naplněna na více než sto procent. "Dimensions" je nahrávkou, která musela vzniknout hluboko pod zemí. Je totiž dokonalou esencí toho, co mám na hudbě rád. Temnotu, tajemnou sílu a hnilobu."Dimensions"  je jako nějaká tajná formule, určená pro zaříkávání. Spíše než o obyčejné album se jedná o krvavou death metalovou seanci. Vyloženě okultní záležitost, při které si občas vzpomenete na kapely typu DEAD CONGREGATION, CRUCIAMENTUM, DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, FUNEGRARUM, GRAVE MIASMA, PURTENANCE, DEMILICH, CONVULSE, GORGUTS, MORTUARY DRAPE a spoustu dalších, které dokáží zhmotnit svojí hudbou absolutní zlo a nihilismus. Jedná se o inteligentní, sofistikovanou nahrávku, u které shoříte na popel. Letos mi LANTERN přijdou malinko přístupnější než na předešlých počinech, ale je to jen prvotní dojem. Po nějaké době vyroste "Dimensions" v košaté, pestré, morbidní dílo, které vás strhne do hlubin. Navíc jsou skladby načichlé black metalem a starodávnými chorobami. Finové si dokáží pohrávat s pochmurnými náladami jako padlí kněží s dušemi hříšníků. Posluchači je nabídnuta přitažlivá, do krve zbarvená atmosféra, která na vás padne jako pavučina utkaná ze zlých činů. Album je pro mě zkaženou energií, proudící ke mě z onoho světa. Death black metalová nekromancie!Asphyx says:

The deadly silence was broken by a strange rumble. I was startled until my heart almost stopped. I have been guarding the morgue in our cemetery for many years and nothing like this has happened to me yet. The undead often talks to me, but this is something else. Bigger, more intense. I looked into the cold room where the corpses lie and I was scared to death. My own nightmares sit around the old coffin, feasting on rotten flesh.

First time I got to the Finnish band LANTERN back in 2013. At that time, their album "Bellow" literally enchanted me. As if I was cursed, I wandered with the band for a long time through the dark corners of the death metal graveyard and drew black energy. This was followed by the equally great album "II: Morphosis" (2017), to which I also dedicated to many mourning ceremonies. So this year I was logically looking forward to the next record. And my expectations were fulfilled for more than one hundred percent. "Dimensions" is a record that had to be made deep underground. It's the perfect essence of what I like about music. Darkness, mysterious power and rot.


"Dimensions" is like a secret formula for incantations. Rather than an ordinary album, it is a bloody death metal session. Purely an occult record, in which you can recognize the influence of bands such as DEAD CONGREGATION, CRUCIAMENTUM, DEATHSPELL OMEGA, ULCERATE, FUNEGRARUM, GRAVE MIASMA, PURTENANCE, DEMILICH, CONVULSE, GORGUTS, MORTUARY DRAPE and lots of others which can materialize the pure evil and nihilism by their music. This is an intelligent, sophisticated record that will burn you to ashes. This year, LANTERN seems to be a little more accessible to me than in previous records, but this is only the initial impression. After a while, "Dimensions" will grow into colorful, morbid work that will take you to the deep. In addition, the songs are smelled of black metal and ancient diseases. Finns can play with gloomy moods like fallen priests with the souls of sinners. They can offer to listeners an attractive, blood-stained atmosphere that falls on you like a cobweb woven of evil deeds. The album is like spoiled energy for me, flowing to me from the other world. Death black metal necromancy!


Dimensions Track Listing:
1. Strange Nebula
2. Beings
3. Portraits
4. Cauldron of Souls
5. Shrine of Revelation
6. Monolith Abyssal Dimensions

LANTERN is:
Cruciatus - Guitars/Bass
Necrophilos - Vocals
J. Poussu - Drums
St. Belial - Guitars

www.facebook.com/lantern666

Share this games :

TWITTER