DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. července 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SANCTIFYING RITUAL - Sanctifying Ritual (2020)

Recenze/review - SANCTIFYING RITUAL - Sanctifying Ritual (2020)


SANCTIFYING RITUAL - Sanctifying Ritual
CD 2020, Iron Bonehead Productions


for english please scroll down


Potkal jsem uprostřed noci dívku celou od krve. Vyděšená, opuštěná, prokletá. Utekla z nějakého šíleného rituálu. Vyprávěla mi o postavách v kápích, o oltáři pokrytém mrtvými zvířaty. O strachu a bolesti. O modlitbách, jejichž slova se bojíte normálně vyslovit. Strávila dlouhé dny zavřená v kobce a o hladu neviděla ani malý kousek světla. Ztratila naději. Šílená sekta pomýlených maniaků se schovávala za přívětivou tvář. Věřit zlu je přeci tak lákavé.

Němečtí death metalisté SANCTIFYING RITUAL jakoby z podobných rituálů vzešli. Zkažení a prokletí hrají nechutně znějící smrtící kov. Připomíná nádobu, do které se zachytává krev obětí. Shnilé melodie, zběsilé tempo a zvuk, nahraný snad ve starých katakombách. Tihle maniaci moc dobře ví, o čem je pravé peklo. Není divu, své zkušenosti sbírali ve smečkách jako NOCTURNAL WITCH, DIVISION SPEED. Skladby na "Sanctifying Ritual" jsou plné jedu a absolutně zkažených melodií. Stačí se podívat jenom na obal a hned budete vědět, o čem deska pojednává. Ano, o záhrobí, o tajných rituálech, o opuštěných chodbách podsvětí, kde i vzduch je černý. Nemá cenu kapelu k někomu přirovnávat, názor si jistě uděláte sami podle ukázek. Budete přeneseni do starých časů, kdy se mísil death metal s blackem i thrashem. Nejdůležitější byla špína a temnota. SANCTIFYING RITUAL umí vytvořit atmosféru srovnatelnou snad opravdu jen s rituály plnými smrti. Němci jsou na svém dlouhohrajícím debutu ortodoxní, nihilističtí, dokáží navodit pocit absolutního zmaru a beznaděje. Po celou dobu poslechu se budete pohybovat pouze ve stínu. Budete najednou dívkou, která utekla z náruče šílených zvrhlíků. Znázornit hudbou zlobu a nenávist není lehké. Němci to umí na výbornou. Tohle album by nemělo chybět ve sbírce všech prokletých. Taky máte pocit, že nemrtví každou chvíli ožijí? Tak potom jste zde správně. Tahle deska totiž hoří čistým plamenem. Blasfemie lidské mysli! Inferno!Asphyx says:

I met a girl covered in blood in the middle of the night. Frightened, abandoned, cursed. She escaped some crazy ritual. She told me about the persons in the hoods, about the altar covered with dead animals. About fear and pain. About prayers whose words you are afraid to say normally. She spent long days locked in a dungeon, not seeing a single bit of light and she was hungry. She lost hope. A mad sect of misguided maniacs hid behind the friendly faces. It is so tempting to believe in evil.

The German death metalists SANCTIFYING RITUAL seem to be born from similar rituals. Depraved and cursed they play hideously-sounding death metal. It resembles a vessel where the victims' blood is collected. Rotten melodies, frantic tempo and sound recorded perhaps in old catacombs. These maniacs know very well what the real hell is about. No wonder they gathered their experience in bands like NOCTURNAL WITCH, DIVISION SPEED.

The songs on "Sanctifying Ritual" are full of poison and absolutely spoiled melodies. Just look at the cover art and you will immediately know what the record is about. Yes, about the grave, about secret rituals, about the abandoned corridors of the underworld, where even the air is black. It is not worth comparing the band to someone, you will certainly make your own opinion according to the songs. You will be transferred to the old days, when death metal was mixed with black and thrash. The most important thing was dirt and darkness. SANCTIFYING RITUAL can create an atmosphere comparable perhaps only to rituals full of death. The Germans are orthodox, nihilistic on their full-length debut, they can evoke a feeling of absolute frustration and hopelessness. You will only move in the shade during the whole listening of this album. You will suddenly be a girl who escaped from the arms of mad perverts. It is not easy to depict anger and hatred with music. The Germans can do it very well. This album should not be missing in the collection of all the damned. Do you also feel that the undead come to life at any moment? Then you are on the right place. This record is burning with a pure flame. Blasphemy of the human mind! Hell!


Tracklist:
01. (Tales of the) Sinister Appearances (05:55)
02. Into Obscure Abyss (04:51)
03. Curse of Evil (04:45)
04. Obsessed by Gore (04:08)
05. Carved in Rotten Remains (03:39)
06. Stained with Rotten Blood (05:52)
07. Throne of Evil Atrocity (04:09)
08. Mankind Devastation (04:29)
09. Abominable Death Rebels (03:28)

Share this games :

TWITTER