DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. srpna 2020

Recenze/review - HATEFUL - Set Forever On Me (2020)


HATEFUL - Set Forever On Me
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Lidstvo se snad již od svého počátku snaží najít dokonalý stroj na zabíjení. Touha zničit protivníka je natolik silná, že každý den vznikají další a další prostředky, jak někoho vymazat z povrchu zemského. Italští death metalisté HATEFUL se o to pokusili pomocí hudby a nutno rovnou dodat, že se jim to daří na výbornou. 

Jejich nová deska "Set Forever On Me" je opět velmi technická a určitým způsobem i progresivní. A zároveň si zachovává syrovost a surovost. Představte si opuštěnou tovární halu, ve které už dávno usedá prach. Najednou, díky několika prvním riffům, se pod starými plachtami začnou probouzet rezavé stroje. Na jednom je nápis HATEFUL a garantuji vám, že jeho útok nepřežijete. 
HATEFUL na to jdou podobným způsobem jako třeba takoví IMMOLATION, SPAWN OF POSSESSION, GORGUTS, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, DISINCARNATE. Navíc samozřejmě přidávají svůj vlastní výraz a obličej. Skladby jsou komplikované, zahrané na hraně snesitelnosti. A troufám si tvrdit, že musí dělat velmi dobře každému fanouškovi stylu. Nezapomíná se ani na chlad a temnotu a tak se i přes svoji složitost album velmi dobře poslouchá. Povedený je i zvuk a obal. Letošní počin je třetím dlouhohrajícím dílem kapely a je zajímavé sledovat, jak se Italové každou deskou zlepšují, jak dokáží přenést totálně antihumánního ducha do jednotlivých songů. Nahrávka je možná v určitých momentech trošku roztříštěná a ztrácí na síle, ale stejně jako se každý moderní stroj učí dalším a dalším útokem, tak i HATEFUL zrají jako dobře uleželá mrtvola. "Set Forever On Me" má na mě doslova zničující účinek. Je nekompromisním technickým death metalovým tsunami, po kterém zůstává jen spálená země. Tenhle stroj zabíjí s absolutní přesností!
Asphyx says:

Humanity has been trying to find the perfect killing machine since its inception. The desire to destroy the enemy is so strong that every day more and more the new methods how to wipe someone off the face of the earth are created. Italian death metalists HATEFUL tried to do it with the help of music and I must say that they are doing very well.

Their new album "Set Forever On Me" is again very technical and in a way progressive. At the same time, it retains its rawness and brutality. Imagine an abandoned factory hall in which dust has long settled. Suddenly, thanks to the first few riffs, rusty machines begin to wake up under the old sails. One has the inscription HATEFUL and I guarantee you that you will not survive his attack.


HATEFUL do this in a similar way as IMMOLATION, SPAWN OF POSSESSION, GORGUTS, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, DISINCARNATE. In addition, of course, they add their own expression and face. The songs are complicated, played on the edge of tolerability. And I dare say they have to do very well to every fan of this style. The cold and darkness are not forgotten either, so despite its complexity, the album is listenable very well. The sound and cover art are also good. This year's album is the band's third full-length work and it is interesting to see how the Italians improve with each record, how they can transfer a totally anti-human spirit into individual songs. The record may be a little shattered at some point and lose strength, but just as any modern machine learns with more and more attacks, so HATEFUL matures like a well-placed corpse. "Set Forever On Me" has a literally devastating effect on me. It is an uncompromising technical death metal tsunami, after which only scorched earth remains. This machine kills with absolute precision!


Line up -
Daniele Lupidi (Valgrind, Voids of Vomit) - Bass, Vocals and Rhythm Guitars
Massimo Vezzani (Voids of Vomit) - Lead and Rhythm Guitars
Marcello Malagoli (Blood of Seklusion) - Drums and Vocals

Artwork by Daniele Lupidi

Track listing -
1. On the Brink of the Ravine
2. Oxygen Catastrophe
3. Phosphenes
4. The Irretrievable Dissolution Process on the Shores of Time
5. Will-Crushing Wheel
6. Caldera
7. Time Flows Differently
8. Our Gold Shined in Vain
9. The Nihil Truth
10. River's Breath
11. The Proof

Official Video Stream
Official Bandcamp
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Hateful Facebook
Transcending Obscurity US Store
Transcending Obscurity Europe Store
Share this games :

TWITTER