DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 18. října 2020

Recenze/review - CYTOTOXIN - Nuklearth (2020)CYTOTOXIN - Nuklearth
CD 2020, Unique Leader

for english please scroll down

Vždycky jsem přemýšlel, co se jednou bude dělat se vším tím odpadem z jaderných reaktorů. Mylně nás informovali, vlastně jako již mnohokrát. Nebývá zakopán hluboko pod zemí, ale  svážen do hudebního studia, kde nahrávají němečtí CYTOTOXIN svoje desky. Konečně se našlo využití! Zbytky radioaktivity jsou nakumulovány na CD, vypáleny a podávány všem fanouškům téhle šílené kapely. Jako prostředek je doplněn skvělý brutální a technický death metal.

A že jej CYTOTOXIN umí! Dokazují to jak na živých vystoupeních, které jsou pokaždé doslova narvané testosteronem a energií, ale i na nové desce s názvem "Nuklearth". Ta je vlastně takovým volným pokračováním předchozích nahrávek. Pánové se opět našli ve své krvavé práci a ozářeni vás znovu zvou na hodně krutou hostinu.
Jádro se štěpí podobným stylem, jako to dělají kapely typu ORIGIN, VIRAMEIA, BRAINDRILL, WORMED, VIRVUM. Berte to samozřejmě jen jako lehké přirovnání, stylové zařazení, CYTOTOXIN jsou již od svých počátků zajímavým a originálním tělesem. Není to jen radioaktivita, která je odlišuje od ostatních, ale i vlastní rukopis a motivy skladeb, které se vám doslova vytesají do hlavy. Němci se zase s ničím nepářou, útočí přímo, bez vytáček a zbytečností. Sází na dobré riffy, mocný vokál, parádní zvuk i obal, není si vlastně vůbec na co stěžovat. Možná jen - občas jsou skladby až moc dlouhé a na někoho mohou působit trošku monotónně, ale to je jen drobnost. Na celkový dojem to nemá přílišný vliv. Taháme spolu s kapelou sudy plné odpadu, který září do noci. Někomu už dávno vypadaly vlasy, jiný zase neustále kašle. Práce je to těžká a jediným odpočinkem je pro nás hudba. Ta nás drží nad vodou. Máme ve sluchátkách album "Nuklearth" a dlouhá, pomalá smrt nám už tolik nenahání strach. Technický, brutální death metal, který vám vypálí díru do hlavy!


Asphyx says:

I´ve always wondered what will be done one day with all that waste from nuclear reactors. They misinformed us, as they have many times before. It is not buried deep underground, but tied to a music studio where German CYTOTOXIN record their albums. The use has finally been found. The remnants of the radioactivity are accumulated on a CD, burned and served to all the fans of this crazy band. Great brutal and technical death metal is added as a means. 

And CYTOTOXIN can do it! They prove it both on live shows which are always literally packed with testosterone and energy, but also on a new album called “Nuklearth”. This is actually such a free continuation of previous recordings. The gentlemen have found themselves in their bloody work again, and the irradiated invites you again to a very cruel feast.


The core is splitting in a similar style as bands such as ORIGIN, VIRAMEIA, BRAINDRILL, WORMED, VIRVUM. Of course, take it only as a light comparison, stylistic classification, CYTOTOXIN have been an interesting and original body from the very beginning. It is not only the radioactivity that sets them apart from others, but also the handwriting and motifs of the songs that will literally carve themselves into your head. The Germans do not mate with anything, they attack directly without dials and uselessness. They rely on good riffs, powerful vocals, great sound and cover. There's really nothing to complain about. Maybe just - sometimes the songs are too long and they can seem a bit monotonous to someone, but that's just a trifle. Together with the band we ull barrels full of garbage which flows into the night. Some of us have already lost their hair, while the others are coughing all the time. Work is hard and the only rest for us is the music. It keeps us afloat. We have the album “Nuklearth” in our headphones and the long, slow death doesn't make us so afraid. Technical, brutal death metal that will burn a hole in your head.

CYTOTOXIN are:
Grimo (Vocals), V.T. (Bass), Fonzo (Guitar), Jason (Guitar), Stocki (Drums)

Tracklisting:
1. Atomb
2. Lupus Aurora
3. Uran Breath
4. Dominus
5. Drown in Havoc
6. Soul Harvester
7. Coast of Lies
8. Quarantine Fortress
9. Dead Zone Anthem
10. Nuklearth
11. Mors Temporis

Social media links:
https://twitter.com/cytotoxinband
https://uniqueleaderrecords.bandcamp.com/album/gammageddon
https://www.facebook.com/Cytotoxinmetal/

Share this games :

TWITTER