DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEVASTATOR - Baptised in Blasphemy (2020)

Recenze/review - DEVASTATOR - Baptised in Blasphemy (2020)


DEVASTATOR - Baptised in Blasphemy
CD 2020, Clobber Records

for english please scroll down

Někdo zase uřízl kozlí hlavu a nabodl ji na kůl. Rovnou před kostel. Jako symbol proti všemu, proti zkažený hnusný společnosti. Některý lidi by konečně měli vyndat hlavu ze zadku. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Satan a metal je jedinou jistotou. Starej prašivej rock´n´roll. Pivo a vztek, frustrace potřebují po týdnu stereotypu zase ven. Hej kámo, vypni konečně všechny obrazovky a pojď si zařádit. Uděláme rotyku, zadivočíme. Mám tu na recenzi novinku od britských black thrasherů DEVASTATOR. Ti na to jdou taky pěkně postaru, tak dělej, čekám u vás před domem.

Vylít se jak hovado, mít blbý řeči. Zapomenout na práci, na všechny problémy. K tomu je potřeba hudba, která řeže a pálí, u které se dá pařit. "Baptised in Blasphemy" je dobrou volbou, nejen pro dnešní den. Vohul repráky a nalej další pivo!


"Baptised in Blasphemy" je prašivým thrash black metalovým albem, ve kterém je možné zaslechnout inspiraci třeba takovými VENOM, MOTORHEAD, DESASTER, SODOM, BATHORY, AURA NOIR, DESTROYER 666. Špína a temnota, ostré riffy a chlad. Nic nového v záhrobí, ale album je perfektně zahrané, s parádním zvukem a jednoduše mě baví hrozně moc poslouchat. A o to tu běží především! Člověk při poslechu vypne, zavzpomíná na své metalové začátky. Kolem praskají lebky tlakem a vám to vůbec nevadí. Skáčeš do kotle a paříš jako o život. Takhle si představuju dobře zahraný metal staré školy! Bez kompromisů, se zajímavými nápady, spoustou zkažené atmosféry. Stará hrobka byla po dlouhých letech otevřena, exhumována a vypláchnuta špinavou vodou, kříže obráceny a ohně zapáleny. Sem DEVASTATOR patří a odtud jejich hudba pochází. Připadám si, že jsem se vrátil po časové ose zpět do osmdesátých let a na mé džísce jsou jen samá true jména. Jsem moc rád, že jsem v podzemí pro mě zatím novou kapelu potkal. Je totiž ryzí, opravdová, uvěřitelná a dokáže mě strhnout do hlubin. Zničující, chladný black thrash metal, který vám vypálí cejch do hlavy. Skvěle! Satan se usmívá!Asphyx says:

Someone cut off the goat's head again and stabbed it on the stake. Right in front of the church. As a symbol against everything, against a corrupt ugly society. Some people should finally take their heads out of their asses. Just look around. Satan and metal is the only certainty. Old dusty rock´n´roll. Beer and anger, frustration need after a week of stereotype be release again. Hey dude, finally turn off all the screens and come join. We'll make a company, we'll wild. I have a review from the British black thrasher DEVASTATOR for a review. They do things by old school way, hurry up, I'm waiting at front of your house. 

Drink like a beast, babble non-sense. Forget about work, all problems. This requires music that cuts and burns and you can mosh-pit. "Baptized in Blasphemy" is a good choice, not just for today. Add volume on speakers and pour more beer.


"Baptized in Blasphemy" is a dusty thrash black metal album in which you can hear inspiration from the bands as VENOM, MOTORHEAD, DESASTER, SODOM, BATHORY, AURA NOIR, DESTROYER 666. Dirt and darkness, sharp riffs and cold. Nothing new in the graveyard, but the album is perfectly played, with a great sound and I just really enjoy listening to it. And that's what it's all about! When you listen, you turn off, remembering your metal beginnings. The skulls are bursting with pressure around and you don't mind at all. You jump into the cauldron and fight for your life. This is how I imagine well-played old school metal! No compromises, interesting ideas, lots of spoiled atmosphere. After many years, the old tomb was opened, exhumed and rinsed with liquid filth, the crosses turned over and the fires lit. DEVASTATOR belongs here and that's where their music comes from. I feel like I've gone back in time to the eighties and there are only true names on my jeans. I'm very happy that I met a new band for me so far in the underground. It is pure, real, believable and can pull me into the depths. Destructive, cool black thrash metal that will burn mark on your head. Great! Satan is smiling!

tracklist:
1. Howling Night
2. Worship the Goat
3. Hail Death
4. Send them to Hell
5. Death Slut
6. Spirital Warfare
7. Baptised in Blasphemy

Line-up:
Thomas Collings – Bass/Vocals
Richard Bateman – Lead Guitar
Christopher Whitehurst – Rhythm Guitar
Jack Scarlett - Drums

Share this games :

TWITTER