DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 12. listopadu 2020

Recenze/review - INSIDIOUS DISEASE - After Death (2020)


INSIDIOUS DISEASE - After Death
CD 2020, Nuclear Blast

for english please scroll down

Prázdné ulice, smrt se vznáší všude kolem. První tělo bylo nalezeno již před měsícem a vraha stále nechytili. Ukrývá se někde tady, v temných uličkách, ve sklepech, kam zatáhne svoje oběti. Mučí je, znásilňuje a zohavené potom pokaždé pohodí jako kus špinavého hadru. Rozmlouvám s mrtvými, ale bojí se cokoliv prozradit. Tohle je šelma, před kterou si není nikdo jistý. Útočí ze zálohy, rychle a lační po čerstvé krvi.

Podobně jsou na tom i INSIDIOUS DISEASE, kteří po deseti letech přicházejí letos s novým albem. Je opět plné povedených melodií, syrové atmosféry, chladu a hudebního násilí. Již od prvních tónů je patrné, že se velmi dobře poslouchá. Smrt znovu obchází ulicemi.


"After Death" je propracovaným death metalovým albem starého stylu. S odkazy na thrash metal, s opět vynikajícím Marcem Grewem za mikrofonem. Smrt opravdu čeká za každým rohem, v každé skladbě. Ty jsou opravdu skvěle, krutě a surově napsány. Není divu, sestava je plná zkušených muzikantů, kteří opravdu rozumí svému řemeslu. Songům je podřízeno vše. Z desky je cítit odhodlání a touha zničit vše živé. Navíc se mi líbí zvuk i obal (Dan Seagrave). INSIDIOUS DISEASE jsou i letos jako smečka rozzuřených psů. Rozsápou vás na kusy, zničí a vaše nebohá těla pohodí mezi smradlavé odpadky. Atmosféra celého alba je podmanivá, zlá a temná. Opravdu připomíná špinavé ulice města, kterými obchází vrah jako zlý přízrak. Riffy je mi zařezávají do masa, odtrhávají jej od kostí. Určitě jste se někdy dívali na filmy, které si pamatujete hlavně kvůli náladě. Báli jste se, nasávali z obrazovky strach. Lekali jste se nechutných záběrů. Poslech "After Death" je hodně podobným zážitkem. Těším se, až město zahalí do svého pláště noc, těším se i na další poslech. Jedná se totiž o opravdu povedenou nahrávku po všech stránkách. Vynikající počin! Bestie znovu zařvala!


Asphyx says:

Empty streets, death hovering all around. The first body was found a month ago and the killer has still not been caught. He hides somewhere here, in the dark alleys, in the cellars, where he pulls his victims. He tortures them, rapes them and then mutilates them and throws them like a piece of dirty rag. I talk to the dead, but they're afraid to divulge anything. This is a beast no one is sure of. He attacks from the ambush, quickly and hungry for fresh blood. 

INSIDIOUS DISEASE who are coming up with a new album this year after ten years, are in a similar situation. It is again full of hilarious melodies, raw atmosphere, cold and musical violence. From the very first tones, it is clear that this album is very well listenable. Death wanders the streets again.


"After Death" is a sophisticated old-style death metal album. With references to thrash metal, again with the excellent Marc Grew behind the microphone. Death really awaits around every corner, in every song. These are ten in a great, cruel way. Not a surprise, the line-up is full of experienced musicians who really understand their craft. Everything is subject to songs. There is possible to feel a sense of determination and a desire to destroy everything alive from the album. In addition, I like the sound and the cover (Dan Seagrave). INSIDIOUS DISEASE are again this year as a pack of angry dogs. They will tear you to pieces, destroy you and throw your poor body among the stinky garbage. The atmosphere of the whole album is captivating, evil and dark. It really resembles the dirty streets of the city, which the killer walks around like an evil ghost. Riffs cut into my flesh, tearing it from my bones. You must have watched movies that you remember mainly because of your mood. You were scared, sucking fear from the screen. You were afraid of disgusting shots. Listening to "After Death" is a very similar experience. I'm looking forward to the night wrapping the city in my cloak, I'm looking forward to listening again. This is a really successful recording in all aspects. Great feat! The beast roared again!


Tracklist:
01. Soul Excavation (04:41)
02. Betrayer (04:27)
03. Divine Fire (04:24)
04. Unguided Immortality (03:43)
05. Invisible War (04:05)
06. Born into Bondage (04:25)
07. Enforcers of the Plague (04:05)
08. An End Date With the World (04:13)
09. Nefarious Atonement (04:02)
10. Secret Sorcery (04:58)

Line Up:
Shane Embury - Bass (Absolute Power, Bent Sea, Born to Murder the World, Brujeria, Hicks Kinison, Lock Up, Menace, Napalm Death, Tronos, Venomous Concept, War of the Second Dragon, ex-Antichrist, ex-Azagthoth, ex-Intestinal Infestation, ex-Meathook Seed, ex-Unseen Terror, ex-Warhammer, Blood from the Soul, Dark Sky Burial, Mutation, ex-Liquid Graveyard, ex-Anaal Nathrakh (live), ex-Drop Dead, ex-Malformed Earthborn)
Silenoz - Guitars (Dimmu Borgir, ex-Nocturnal Breed, ex-Malefic)
Marc Grewe - Vocals (Despair, ex-Action Jackson, ex-Power of Expression, ex-Morgoth, ex-Suicide by Cop)
Tony Laureano - Drums (Naphobia, Devil's Highway, Sanctification, ex-Aurora Borealis, ex-Brujeria, ex-Devolution, ex-Eulogy, ex-Malevolent Creation, ex-Nidingr, ex-Nile, ex-SMRT, ex-1349 (live), ex-All That Remains (live), ex-Belphegor (live), ex-Dimmu Borgir (live), ex-Kult ov Azazel (live), ex-Megadeth (live), ex-Skeletonwitch (live), ex-The Berzerker (live), ex-The Black Dahlia Murder (live), ex-Acheron, ex-Angelcorpse, ex-Astaroth, ex-Nachtmystium (live))
Cyrus - Guitars (Susperia, ex-Seven Sins, ex-ICS Vortex, ex-Sarke, ex-Dimmu Borgir (live), ex-Satyricon (live), ex-Crownfall, ex-Sensa Anima)

Share this games :

TWITTER