DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 23. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - INVINCIBLE FORCE - Decomposed Sacramentum (2020)

Recenze/review - INVINCIBLE FORCE - Decomposed Sacramentum (2020)


INVINCIBLE FORCE - Decomposed Sacramentum
CD 2020, Dark Descent Records

for english please scroll down

Našel jsem další zohavené tělo. Několikáté v dlouhé řadě. Pohozené u cesty, bez očí a s přelámanými kostmi. Zvrácená lidská povaha, tajemné rituály smrti. Občas jsem na místě činu zahlédl postavu v kápi, s podivným úsměvem. Je to on? Můj vrah? Toulal jsem se v mlhách, nočními ulicemi a doufal v brzké setkání. Nálada byla pochmurná, smrt velmi blízko. Doslova jsem ji cítil všemi póry svého těla. Vyříznuté srdce, kdy tohle skončí? Tolik bolesti, smutku a beznaděje. 

Probuzen ze zlého snu jsem hledal album, které by mě zbavilo nočních můr. Volil jsem novinku chilských maniaků INVINCIBLE FORCE a místo oddychu jsem naplno propadl peklu. Kapela složená z démonů, která se od roku 2007 pohybuje v tom nejhlubším death thrash black metalovém podzemí. Špinavý zvuk, studené postupy, setkání s nemrtvými. Takoví jsou pánové i letos. 

    

Co čekat od smečky, která se jmenuje podle songu od slavných DESTRUCTION? To nejlepší z prašivého thrash metalu. Přidána je černota a několik tun ryzí smrti. Jakoby MORBID ANGEL potkali SLAYER, SADISM, MORTEM, PERVERSOR, DARK ANGEL, DEICIDE, a byli pohřbeni zaživa. "Decomposed Sacramentum" je jako otisk starých dobrých metalových časů. Výlet do doby, kdy se ještě hrálo neurvale, songy smrděly sírou a smrt nebyla jen prázdným pojmem. Novinka je nebývale syrová a surová. Zabalená v bílých pavučinách i krvavé mlze. Hudba je složena dle starých ověřených postupů a obsahuje v sobě spoustu zabijáckých elementů z osmdesátých a devadesátých let. Všemu dodává na uvěřitelnosti prašivý zvuk a nečistá, démonická produkce. INVINCIBLE FORCE se pohybují v katakombách s elegancí a samozřejmostí. Skladby jsou velmi uvěřitelné a ihned se mi doslova zadřely pod kůži. Satanské rituály jsou prováděny s přesností a velkým tlakem. Zůstává po nich jenom spálená země a zohavená těla. Až půjdu zase ohledat místo činu, tak už vím, co budu poslouchat. Devastující black/death/thrash metal z rukou této skupiny. Kapely, která vás rozseká na malé kousky! Kult smrti!


Asphyx says:

I found another mutilated body. Several times in a long line. Thrown by the road, without eyes and with broken bones. Perverted human nature, mysterious death rituals. Occasionally I saw a hooded figure at the scene, with a strange smile. Is that him? My killer? I wandered in the fog, through the night streets, hoping for an early meeting. The mood was gloomy, death was very close. I literally felt it through all the pores of my body. Cut out heart, when will this end? So much pain, sadness and hopelessness. 

Awakened from a nightmare, I was looking for an album that would rid me of nightmares. I chose the new Chilean maniac INVINCIBLE FORCE and instead of resting, I fell completely into hell. A band composed of demons, which has been moving in the deepest death thrash black metal underground since 2007. Dirty sound, cold practices, meeting the undead. Such are The gentlemen this year as well.


What to expect from a band named after a song from the famous DESTRUCTION? The best of dusty thrash metal. Blackness and several tons of pure death are added. It was as if MORBID ANGEL met SLAYER, SADISM, MORTEM, PERVERSOR, DARK ANGEL, DEICIDE, and were buried alive. "Decomposed Sacramentum" is like the imprint of the good old metal times. A trip to a time when it was still being played erratically, the songs smelled of sulfur and death was not just an empty concept. The novelty is unusually raw. Wrapped in white cobwebs and bloody mist. The music is composed according to old proven methods and contains a lot of killer elements from the eighties and nineties. On top with the believability of a dusty sound and unclean, demonic production. INVINCIBLE FORCE move in catacombs with elegance and obviousness. The songs are very believable and immediately got under my skin. Satanic rituals are performed with precision and great pressure. All that remains is scorched earth and mutilated bodies. When I go to look at the crime scene again, I know what I'm going to listen to. Devastating black / death / thrash metal from the hands of this band. A band that will cut you into small pieces! The cult of death!


Bandcamp:
https://darkdescentrecords.bandcamp.com/album/decomposed-sacramentum

DD Store:
https://tinyurl.com/yysxkfa6

Track list:
1. Doomed by the Vision
2. Perpetual Black Mass
3. The Covenant
4. The Shadow Over Canaan
5. Illusion of Truth
6. Damned by Noise & Lust
7. Abufihamat
8. Decomposed Sacramentum
9. Hopeless Mortality

Line-up:
Enzodomizer - Guitar
Deadgoat - Guitar
Skullfukk - Drums and vocals
Cristian Contreras - Bass

https://www.facebook.com/Invincible666Force
https://invincibleforce.bandcamp.com/

http://www.darkdescentrecords.com/
https://darkdescentrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/DarkDescentRecords
Share this games :

TWITTER