DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 26. listopadu 2020

Recenze/review - LOUDBLAST - Manifesto (2020)


LOUDBLAST - Manifesto
CD 2020, Listenable Records

for english please scroll down

Také máte pocit, že nastaly divné časy? Máme se velmi dobře, spojuje nás všechny obrovská síť. Informace, pokud o ně stojí, získá úplně každý. Přesto je najednou všude kolem vidět čím dál tím víc nenávisti, jedovatých slin. Lidé jsou jako ovce jdoucí na porážku. Celé to připomíná staré sci-fi knížky, takhle nějak začínala apokalypsa. Postupně jsme zapomněli na tradiční hodnoty, na poctivou a upřímnou práci. Klam a přetvářku potkáváme několikrát denně, bojíme se říkat pravdu. Ještě, že mám hudbu, ke které mohu utéct. Zatím.

Návrat po dlouhých šesti letech se francouzské legendě LOUDBLAST vydařil. Dle mého úsudku na výbornou. Pánové mě vzali do svého světa, plného temných a monumentálních melodií. Ze skladeb cítím velkou sílu, kterou dle mého umí stejně nejlépe předat kapely podobného ražení. Tady je svět ještě v pořádku!


"Manifesto" je tradičním materiálem, ale i perfektně odvedeným řemeslem. Deska se velmi dobře poslouchá, již po několika posleších vím, že bude kolovat v mých žilách ještě dlouhou dobu. LOUDBLAST lze stylově zařadit mezi smečky jako MASSACRA, DEATH, MERCYLESS, AGRESSOR, PESTILENCE, THANATOS. Přirovnání ale není příliš důležité. Na francouzských bardech se mi líbí hlavně přístup k hudbě jako takové. Songy jsou propracované, obsahují v sobě jasnou a zřetelnou strukturu. Perfektní zvuk a produkci, zajímavý obal. Tohle všechno umí ale v současnosti spousta skupin. LOUDBLAST mají navíc velké množství talentu napsat motivy, které jsou zajímavé, syrové, záhadné a nebál bych se napsat i magické. První alba této legendy jsou samozřejmě obestřeny vzpomínkami i aurou nostalgie. Sám je mám moc rád, ale s novinkou si pánové ostudu rozhodně neutrhli. Spíš naopak, jedná se o pestrou směsici převážně temných a chladných nálad. Občasné výlety do progresivních vod jsou osvěžující a já už teď vím, že u mě v přehrávači bude mít "Manifesto" dlouhou trvanlivost a své čestné místo. Rád se k desce vracím, procházím se s ní ulicemi a sleduji dnešní zkažený svět. Propracovaný, inteligentní death thrash metal od mistrů v oboru! Skvělá nahrávka!


Asphyx says:

Do you also feel that strange times have come? We are very well connected, we are connected by a huge network. Everyone, if they care about them, will get the information. Yet suddenly, more and more hatred, poisonous saliva, can be seen all around. People are like sheep going to slaughter. It all resembles old sci-fi books, this is how the apocalypse began. Gradually, we forgot about traditional values, about honest and sincere work. We meet deception and hypocrisy several times a day, we are afraid to tell the truth. Luckily, I have music to which I can run to. Yet. 

The return after six long years was a success for the French legend LOUDBLAST. In my opinion, excellent. The gentlemen took me into their world, full of dark and monumental melodies. I feel a great power from the songs, which in my opinion is best passed on by bands of a similar nature. The world is still fine here!


"Manifesto" is a traditional material, but also a perfectly executed craft. The record is very well listenable, after a few listings I know that it will circulate in my veins for a long time. LOUDBLAST can be stylistically classified among bands such as MASSACRA, DEATH, MERCYLESS, AGRESSOR, PESTILENCE, THANATOS. But the comparison is not very important. On French bards, I especially like the approach to music as such. The songs are elaborate, they contain a clear and distinct structure. Perfect sound and production, interesting cover. But a lot of bands can do all this at the moment. In addition, LOUDBLAST have a great deal of talent for writing motifs that are interesting, raw, mysterious, and I wouldn't be afraid to write magical ones. The first albums of this legend are, of course, shrouded in memories and an aura of nostalgia. I like them very much myself, but the gentlemen certainly don’t have to be shame for new material. On the contrary, it is a varied mixture of mostly dark and cold moods. Occasional trips to progressive waters are refreshing and I already know that "Manifesto" will have a long shelf life and its place of honor in my player. I like to return to the record, walk the streets with it and watch today's corrupt world. Sophisticated, intelligent death thrash metal from masters in the field! Great recording!

about LOUDBLAST on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Todestrieb
02. Relentless Horror
03. Erasing Reality
04. The Promethean Fire
05. Preaching Spiritual Infirmity
06. Invoking To Justify
07. Festering Pyre
08. Into The Greatest Of Unknowns
09. Solace In Hell
10. Infamy Be To You

band:
Vocals/Guitars : Stéphane Buriez
Guitars : Jérôme Point-canovas
Bass : Frédéric Leclercq
Drums : Hervé Coquerel

https://listenable-records.bandcamp.com/album/manifesto

https://www.facebook.com/Loudblast.official?fref=ts
https://www.instagram.com/loudblastofficial/#
https://twitter.com/Loudblast4Real/

Share this games :

TWITTER