DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 30. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TRANSCENDENCE - Towards Obscurities Beyond (2020)

Recenze/review - TRANSCENDENCE - Towards Obscurities Beyond (2020)TRANSCENDENCE - Towards Obscurities Beyond
CD 2020, Blood Harvest

for english please scroll down

Říkám to pořád, do undergroundu by měl být umožněn vstup pouze lidem, kteří se rádi a často přehrabují ve starých kostech. Musí být oproštěni od současného uřvaného zvuku, od umělé produkce a měli by mít za sebou alespoň nějaký čas strávený v katakombách. Naše hudba totiž bývá často o špíně, o chladu a beznaději. O starodávných metalových postupech, odhodlání, upřímnosti a pravé nefalšované a smradlavé smrti. Kalifornské TRANSCENDENCE jsem si ihned oblíbil. Jejich dlouhohrající album "Towards Obscurities Beyond" mě totiž ihned přeneslo na onen svět.

Ledové melodie, rituály temnoty. Když říznete do živého masa, tak také hned krev neteče. Musíte chvilku počkat. S touhle deskou je to hodně podobné. Chce to chladnou místnost, tmu kolem a pořádný přehrávač. Vydejte se se mnou i s kapelou na dlouhý výlet bez konce. Do starých metalových časů, kdy byl svět ještě v pořádku. 

 

Dveře do pekla jsou otevírány hodně podobným způsobem, jako to umí a uměly kapely typu NECROPHOBIC, DISSECTION, AT THE GATES, MARDUK, MERCILESS, DAWN, SACRAMENTUM, ale třeba i BATHORY, SLAYER. Těch vlivů lze zaslechnout spousty, ale pro mě osobně to není nijak rozhodující. Hlavní je celkový dojem a ten je jedním slovem vynikající. Pokud se jako já rádi přehrabujete v pradávných okultních death metalových knihách, s chutí posloucháte prašivý thrash metal, mohla by vám dělat dobře na vaší zkažené duši i nová deska "Towards Obscurities Beyond". Album je puchmurnou seancí pro všechny věrné syny temnoty. Nic nového v záhrobí, ale rozhodně se jedná o hudbu, která stojí za povšimnutí. Dávám si ji do hlavy nejraději v momentech, kdy mě současný svět štve svojí přetvářkou a lží, které jsou všude kolem. Deska mi připomíná návštěvu starého pohřebiště, na kterém se pohřbívá ještě poctivě do země. Jak známo, tak Smrt si nevybírá a čeká nakonec na všechny. Dokud se tak ale nestane, budu rád a s chutí poslouchat kapely jako TRANSCENDENCE. Umí mě totiž navěky proklít, připoutat k reproduktorům, dodat zničující pocit absolutní tmy. Prašivý old school death thrash metal, u kterého vám popraskají všechny kosti v těle!


Asphyx says:

I keep saying this, only people who like and often dig old bones should be allowed to enter the underground. They must be free from the current buzzing sound, from artificial production, and should have spent at least some time in the catacombs. Our music is often about dirt, cold and hopelessness. About ancient metal techniques, determination, sincerity and true unadulterated and stinking death. I immediately fell in love with the California TRANSCENDENCE. Their full-length album "Towards Obscurities Beyond" immediately took me to the other world. 

Ice melodies, rituals of darkness. When you cut into live meat, the blood doesn't flow right away. You have to wait a while. It's very similar with this record. It needs a cool room, darkness around and a proper player. Take a long endless trip with me and the band. Until the old metal days, when the world was still fine.


The door to hell is opened in a very similar way how bands such as NECROPHOBIC, DISSECTION, AT THE GATES, MARDUK, MERCILESS, DAWN, SACRAMENTUM, but also BATHORY, SLAYER make it. You can hear a lot of those influences, but for me personally it's not decisive. The main thing is the overall impression and that is, in a one word, excellent. If, like me, you like to dig into ancient occult death metal books, listen to dusty thrash metal so the new album "Towards Obscurities Beyond" could treat well your spoiled soul. The album is a gloomy session for all faithful sons of darkness. Nothing new in the graveyard, but it's definitely music that worth for notice. I prefer to put it in my head in moments when the current world annoys me with its hypocrisy and lies, which are all around. The album reminds me a visit to an old burial ground, where he is still buried honestly into the ground. As is well known, Death does not choose and waits for everyone. But until that happens, I'll be happy to listen to bands like TRANSCENDENCE. They can curse me forever, attach me to the speakers, add a devastating feeling of absolute darkness. Dusty old school death thrash metal, and all the bones in your body will crack!


Tracklist:
01. Infernal Resurrection
02. Majesty Of Chaos
03. Towards Obscurities Beyond
04. As The Maggots Feast
05. Drowned Screams Of The Departed Souls
06. And Darkness Shall Be
07. Ravens Of The Burial
08. In Silent Procession

https://bloodharvestrecords.bandcamp.com/album/towards-obscurities-beyond

https://soundcloud.com/transcendencedeathmetal
https://transcendence69.bandcamp.com/
https://transcendence666.bandcamp.com/releases

Share this games :

TWITTER