DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 21. ledna 2021

Recenze/review - DARK ZODIAK - Ophiuchus (2021)


DARK ZODIAK - Ophiuchus
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Krátký záblesk ve tmě. Ulice na periferii vašeho města. Ani nevím, proč jsem sem šel. Možná jsem nemohl spát. Z postele mě vytáhly zlé sny. Ošklivá předtucha. Ode zdi se odlepila postava. Věděl jsem, že teď se bude rozhodovat o tom, jestli budu dál žít. Byl moc rychlý a surový, neměl v sobě žádné slitování, jenom vztek. Mé tělo leží na chladné zemi a sleduje lampu nad sebou. Třepotají se kolem ní můry a smrtihlav. Znamení? Kdo ví? Nejdříve mě zahalí mlha a zůstane po mě jen rudá kaluž krve.

Nové album německých thrash death metalistů DARK ZODIAK je jako rezavý nůž, který vám někdo zapíchne rovnou do břicha. Pálivá bolest se násobí každým dalším tónem, další skladbou, dalším otočením čepele ve vnitřnostech. Němci datují svůj vznik do roku 2011. Přesně ví, co a jak chtějí hrát. Zabijácký metal, který nepostrádá melodie a chladnou atmosféru.


Nová deska "Ophiuchus" je pro mě velmi milým překvapením. Přiznám se, že jsem nečekal, že mě až tolik rozseká. Ale stalo se. Může za to hlavně energie a nadšení, které z každé skladby doslova cákají na všechny strany. Jako proříznutá tepna. Je to podobné, jako když čtete napínavý krvavý román, od kterého se nedokážete odtrhnout. Zvuk zabíjí a o hadu na obalu se vám bude zdát. Uštkne vás, stejně jako každý song na desce. Jedovaté riffy, ostrý vokál Simone (která se občas pouští i do grindu), i totálně zničující bicí, mi dávají za pravdu. Poslech "Ophiuchus" mi nejvíce připomíná setkání se smečkou rozzuřených zdivočelých pitbulů. Nikdo nikde, jen vy a vyceněné zuby naproti vám. Pokud máte rádi umně namíchaný koktejl thrashe a deathu ze staré školy, tak neváhejte ani chvilku. Tahle deska má v sobě totiž něco navíc. Možná to jsou zkušenosti, nadšení, vzájemná chemie mezi muzikanty, cit pro rituály smrti, nevím. Co ale vím jistě je, že se k nahrávce budu rád a často vracet. Mám rád, když jsou v hudbě různé nálady, když je pestrá a není to záležitost jen na první setkání. DARK ZODIAK musíte poslouchat hodně nahlas. Teprve až potom vynikne naplno jejich síla. Thrash death metal, který vás vykostí zaživa! Velmi dobře!


Asphyx says:

A short flash in the dark. Streets on the outskirts of your city. I don't even know why I came here. Maybe I couldn't sleep. I had bad dreams out of bed. Ugly premonition. A figure detached from the wall. I knew that now he would decide whether to continue living. He was too fast and cruel, he had no mercy in him, just anger. My body lies on the cold ground, watching the lamp above me. Moths and deaths flutter around her. Sign? Who knows? At first I am enveloped in fog and only a red pool of blood remains. 

The new album of German thrash death metalists DARK ZODIAK is like a rusty knife that someone stabs right in your stomach. The burning pain is multiplied by each additional tone, another composition, another rotation of the blade in the entrails. The Germans date their origins to 2011. They know exactly what and how they want to play. Killer metal that does not lack melodies and a cool atmosphere.


The new album “Ophiuchus” is a very nice surprise for me. I admit that I didn't expect him to hack me so much. But it happened. This is mainly due to the energy and enthusiasm, which literally splashes in all directions from each song. Like a severed artery. It's like reading a thrilling bloody novel you can't tear yourself aways from. The sound kills and you will dream of a snake on the cover. It bites you, just like every song on the record. Poisonous riffs, sharp vocals by Simone (who sometimes even goes into the grind), and totally devastating drums, prove me right. Listening to “Ophiuchus” most reminds me of meeting a pack of angry wild pitbulls. No one anywhere, just you and bared teeth across from you. If you like an artfully mixed cocktail of thrash and death from the old school, don´t hesitate for a moment. This record has something extra in it. Maybe it is the experience, enthusiasm, mutual chemistry between musicians, feeling for death rituals, I don´t know. But what I do for sure is that I will be happy to return to the recording often. I like when there are different moods in the music, when it is varied and it is not just a matter of the first meeting. DARK ZODIAK you have to listen very loud. Only then the strength of the band stands out fully. Thrash death metal that will make your bones leave your body! Very good!


tracklist:
1. Do More Say Less (05:49)
2. Heaven, Earth And Beneath (04:04)
3. Invisible Apocalypse (3:45)
4. Ophiuchus (07:18)
5. Destroy Destruction (04:40)
6. Humor (05:16)
7. From Thrash Till Death (03:03)
8. 2020 A.D. (04:52)
9. Total Freedom (05:27)
10. Ignorance (03:57)

band:
Gesang: Simone Schwarz
Schlagzeug: Dieter Schwarz
Gitarre: Charly Gak
Gitarre: Benni Poeck
Bass: Steffi Bergmann

Share this games :

TWITTER