DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 12. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEATH KOMMANDER - Pro Patria Mori (2021)

Recenze/review - DEATH KOMMANDER - Pro Patria Mori (2021)


DEATH KOMMANDER - Pro Patria Mori
CD 2020, Warhorn Records

for english please scroll down

Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Hromady mrtvol. Vyděšených tváří, utrhaných rukou a nohou. Vše zmrzlé jako loutky v komických pózách. Právě jsem přežil další bitvu a připadám si jako ve zlém snu. Pochoduj a zemři! Jsi jen číslo, dávno mrtvý. Vyprávíš příběhy z fronty a stále se vracíš zpět. Veteráni z jedné z nesmyslných válek vzpomínají a v srdcích mají smutek. Náboj, co proletí hlavou, už žádný dopis domů. Dávno víš, jak vypadá peklo.

Death metalových kapel, které by doopravdy uměly znázornit hudbou ryzí, uvěřitelnou válku, příliš není. Ze skladeb musí být cítit oheň bitev, smrt musí být krutá a ošklivá. Jako řinčení zbraní. Jako povel k útoku, ze kterého se mnozí nevrátí. Skotští DEATH KOMMANDER si u mě získali zásluhy již demonahrávkou "Summer Offensive '18" z roku 2018. Letošní dlouhohrající album je potom dalším nástupcem a důkazem, že války jen tak neskončí.


Hudebně jsou DEATH KOMMANDER pokračovateli slavných bojovníků BOLT THROWER. Jedná se o hrubozrnný, valivý, drtící death metal staré školy, který připomíná buldozer hrnoucí před sebou hromadu lidských těl. Kdysi lidské bytosti jsou pohřbívány beze jména. Vzduchem se vznáší nenávist a vy si užíváte neskutečně nakažlivou atmosféru alba "Pro Patria Mori". Parádní zvuk, obal s obrazem, který vás přenese zpět do zákopů. Propracované válečné texty vše krásně doplňují a vy najednou znovu pochodujete na jistou smrt. Líbí se mi způsob, jakým pánové pracují s riffy, s nápady. Deska si mě ihned podmanila, získala na svoji stranu. Je jako starý černobílý dokument z bojů. Vyprávění těch, kteří šli na jistou smrt a přesto přežili. Skladby mají v sobě tradiční špinavý feeling devadesátých let. Jsou těžké, donutí vás neustále přidávat volume a zamyslet se nad tím, jak je vlastně válka nesmyslná. Pro mě je potom nejdůležitější, že se při poslechu opravdu cítím jako voják v poli. Bodáky nasadit a zaútočit. Zabít člověka. Dalšího, nadechnout se a znovu bodnout. Troufám si tvrdit, že "Pro Patria Mori" je skvělým počinem pro všechny fanoušky ryzího válečného death metalu. Do kostí mi proniká mráz a čekám na střelu, která mi brzy prolétne hlavou. Vynikající smrtící kov, u kterého se nebudete chtít vrátit z bojiště!


Asphyx says:

I remember it like it was yesterday. Piles of corpses. Scared faces, torn hands and feet. All frozen like puppets in comic poses. I just survived another battle and I feel like I'm in a bad dream. March and die! You're just a number, long dead. You tell stories from the queue and keep coming back. Veterans of one of the senseless wars remember and have sadness in their hearts. The bullet that flies through his head, no more letters to home. You know how hell looks like for a long time. 

There aren't many death metal bands that could really portray pure, believable war with music. The fire must fight the battles, death must be cruel and ugly. Like the clanking of weapons. As a command to attack, from which many will not return. The Scottish DEATH KOMMANDER gained their credit with us with the demo "Summer Offensive '18" from 2018. This year's full-length album is another successor and proof that the wars will not just end.


Musically, DEATH KOMMANDER are the successors of the famous BOLT THROWER fighters. It's a heavy, rolling, crushing old-school death metal that resembles a bulldozer piling up a pile of human bodies in front of it. Once human beings are buried without a name. Hatred floats in the air and you enjoy the incredibly contagious atmosphere of the album "Pro Patria Mori". Great sound, a cover with an image that will take you back to the trenches. Sophisticated war texts complement everything beautifully and you suddenly march again to a certain death. I like the way the gentlemen work with riffs, with ideas. The record immediately conquered me, got on its side. It's like an old black and white fighting documentary. Narratives of those who went to a certain death and yet survived. The songs have the traditional dirty feeling of the nineties. They're hard, forcing you to constantly add volume and think about how pointless war is. The most important thing for me then is that when I listen, I really feel like a soldier in the field. Deploy bayonets and attack. Kill a man. Next, inhale and stab again. I dare say that "Pro Patria Mori" is a great album for all fans of pure war death metal. Frost penetrates my bones and I wait for a bullet that will soon fly through my head. An excellent death metal that you won't want to return from the battlefield!


about DEATH KOMMANDER on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Intro
02. Tunes Of War
03. Steel Reaper
04. Incoming Death
05. Shock Trooper
06. Mechanized Warfare
07. Unnamed Grave
08. Play Of Death
09. Flander's Blues
10. Flamethrower
11. The March
12. Pro Patria Mori (Outro)

band:
Kruxator (Vocals)
Ben (Guitar)
George (Guitar)
Mark (Bass)
Matt (Drums)


Share this games :

TWITTER