DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 12. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CRYPTIC SHIFT - Visitations from Enceladus (2020)

Recenze/review - CRYPTIC SHIFT - Visitations from Enceladus (2020)


CRYPTIC SHIFT - Visitations from Enceladus 
CD 2020, Blood Harvest 

for english please scroll down

Nevím, čím to je, ale poslední roky vidím samé stíny. Občas si připadám jako kdyby mě probudili po dlouhých letech z hibernace a já chodil po světě a divil se tomu, kam jsme to jako druh dopracovali. Jsem návštěvníkem na své vlastní zničené planetě. Cizinec, který nerozumí řeči svého kmene. Proč jsou všichni napojeni na jednu síť a žijí raději tam než v realitě? Proč mají děti najednou prázdné pohledy? A proč mi všichni připomínají zombie? 

Možná je dnes svět divný, ale pořád tu ještě je hudba, která dokáže probudit moji fantazii. Již nějakou dobu poslouchám novou desku britských CRYPTIC SHIFT, která je pro mě takovým příjemným osvěžením. Technický thrash metal, kombinovaný s death metalem a spoustou progresivním prvků, se mi ihned usadil v žilách. Zajímavá nahrávka, již od prvního setkání.


"Visitations from Enceladus" je albem určeným pro lidi, co mají rádi objevování a jsou obdařeni velkým množstvím fantazie. Opravdu si připadám, jako bych se vrátil po dlouhé době na Zemi, která byla postižena apokalypsou. Pestré motivy, spousta zajímavých a neotřelých momentů, tajemno, chlad a odtažitost, to jsou hlavní prvky novinky. Pokud bychom potom chtěli tvorbu Britů k někomu přirovnat, volil bych kapely jako VOIVOD, ATHEIST, CYNIC, NOCTURNUS, SADUS, MARTYR a další hledače nových hudebních zákoutí. Hlavní pro mě ale není přirovnání k jiným, ale celkový dojem, který je výborný. Rád gurmánsky ochutnávám, jsem "vědcem", který na sebe nechává muziku působit. A CRYPTIC SHIFT mě nenechají ani chvilku v klidu. Skladby jsou vystavěny jako nějaké šílené kompozice, se spoustou až "nepříjemných" momentů, ale tak působí jen zpočátku. Jakmile se ponoříte do desky pořádně, tak oceníte jednotlivé nuance. Chce to ale čas a otevřenou mysl. "Visitations from Enceladus" je totiž nutné poslouchat pečlivě, pozorně a potom dojde k prozření. Alespoň tak to fungovalo u mě. Bonusem je potom trvanlivost. Jsem návštěvníkem na své vlastní zničené planetě. Se sluchátky na uších. Tentokrát už nikoho nepotřebuji, jenom tohle album. Vynikající záležitost!


Asphyx says:

I don't know what it is, but I've been seeing shadows in recent years. Sometimes I feel like they woke me up after many years of hibernation, and I went around the world wondering where we had worked it out as a species. I am a visitor to my own destroyed planet. A stranger who does not understand the language of his tribe. Why are they all connected to one network and live there rather than in reality? Why do children suddenly have blank glances? And why does everyone remind me of zombies? 

The world may be weird today, but there is still music that can awaken my imagination. I have been listening to the new British CRYPTIC SHIFT record for some time now, which is such a pleasant refreshment for me. Technical thrash metal, combined with death metal and a lot of progressive elements, immediately settled in my veins. An interesting recording, from the first meeting.


"Visitations from Enceladus" is an album for people who love to discover and are blessed with a lot of imagination. I really feel like I'm back after a long time on Earth, which was affected by the apocalypse. Colourful motifs, lots of interesting and original moments, mystery, coldness and aloofness, these are the main elements of the novelty. If we then wanted to compare the work of the British to someone, I would choose bands like VOIVOD, ATHEIST, CYNIC, NOCTURNUS, SADUS, MARTYR and other seekers of new musical nooks. But the main thing for me is not a comparison to others, but the excellent overall impression. I like to taste gourmet, I am a "scientist" who lets music affect me. And CRYPTIC SHIFT won't leave me alone for a moment. The songs are built like some crazy compositions, with a lot of "unpleasant" moments, but they only seem so at first. Once you immerse yourself in the board properly, you will appreciate the individual nuances. But it takes time and an open mind. "Visitations from Enceladus" must be listened to carefully, and then there will be insight. At least that's how it worked for me. The bonus is durability. I am a visitor to my own destroyed planet. With headphones. I don't need anyone this time, just this album. Excellent affair!


Tracklist:
01. Moonbelt Immolator
02. (Petrified In The) Hypogean Gaol
03. The Arctic Chasm
04. Planetary Hypnosis

band:
Xander Bradley - Vocals / Guitars / Plasma
John Riley - Fretless bass
Ryan Sheperson - Drums
Joe Bradley - Guitars


Share this games :

TWITTER