DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 25. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GRIEF COLLECTOR - En Delirium (2021)

Recenze/review - GRIEF COLLECTOR - En Delirium (2021)


GRIEF COLLECTOR - En Delirium
CD 2021, Petrichor

for english please scroll down

Občas se mi to stává ve snech. Umírám a znovu se rodím. Stále dokola. Probudím se pokaždé ve starém domě, na tvrdé zemi. Samota duše, temné představy, nekonečný smutek, který znají pouze prokletí. Celý život hledáme otázky života a smrti, abychom nakonec zemřeli v bolestivých křečích. Rád a často se nechávám unášet fantazií do země stínů. Potřebuji k tomu jen tichou chladnou místnost a dobrý doom metal.

GRIEF COLLECTOR je novou kapelou, složenou ze samých zkušených muzikantů v čele se zpěvákem Robertem Lowen, známým z CANDLEMASS, SOLITUDE AETURNUS. Pohřební průvod byl znovu vypraven, abychom pohřbili starý, poctivý, chladný a temný doom metal. Jdeme pomalu a kolem se ozývá pláč pozůstalých. 

 

Staré psy novým kouskům nenaučíš. Zaplať Satan za to. Jinak bychom byli ochuzeni o další k dokonalosti vybroušený doom metalový křišťál. "En Delirium", je albem, které vás pozve na druhou stranu, na onen svět. Probudíte se jako já v cizím zdánlivě opuštěném domě. Budete naslouchat tichému šepotu, ze zdí poteče zkažená krev a ve vaně potkáte první přízrak. Vynikající vokál, riffy ostré jako žiletky sebevraha, ale hlavně nálada začouzená a shnilá jako atmosféra ranního hřbitova. Mlhavé ráno, vykopej si vlastní hrob. Za zvuků "En Delirium" ti to půjde samo. Hudba je velmi naléhavá, bolestivá, chladná a pochmurná. Mám doom metal v této podobě hrozně rád. Připomíná mi moje začátky se smutným stylem. Fanoušci třeba takových CANDLEMASS, SOLITUDE AETURNUS, TROUBLE, SAINT VITUS, PENTAGRAM, TROUBLE mi dají určitě za pravdu. Můj pokoj je náhle studený a prázdný. Přijdu si poslední roky sám uprostřed davu. Z hudby ale pořád cítím poctivé, ryzí chvění, energii, sílu a smrt. Troufám si tvrdit, že GRIEF COLLECTOR se nedají poslouchat jenom ušima, ale spíše srdcem. Musíte mít podobnou hudbu v krvi a tu jak známo jen tak nevyměníte. Celý život hledáme otázky života a smrti, abychom nakonec zemřeli v bolestivých křečích. Rád a často se nechávám unášet fantazií do země stínů. Potřebuji k tomu jen tichou chladnou místnost a dobrý doom metal. "En Delirium" je pro mě v podstatě dokonalým albem! Až navěky, amen!


Asphyx says:

Sometimes it happens to me in my dreams. I die and I am born again. Again and again. I always wake up in an old house, on hard ground. The loneliness of the soul, the dark ideas, the endless sorrow that only the curse knows. All our lives we look for questions of life and death to eventually die in painful convulsions. I like and often let myself be carried away by fantasy into the land of shadows. All I need is a quiet cool room and good doom metal.

GRIEF COLLECTOR is a new band, composed of experienced musicians themselves, led by singer Robert Lowen, known from CANDLEMASS, SOLITUDE AETURNUS. The funeral procession was sent again to bury the old, honest, cold and dark doom metal. We walk slowly and the cries of the bereaved resound around.


You can't teach old dogs new tricks. Pay Satan for it. Otherwise, we would be deprived of another perfectly cut doom metal crystal. "En Delirium" is an album that invites you to the other side, to the other world. You wake up like me in a strange, abandoned house. You will listen to a soft whisper, rotten blood flows from the walls, and you meet the first ghost in the bathtub. Excellent vocals, riffs as sharp as suicide razors, but above all a smoky and rotten mood like the atmosphere of a morning cemetery. Foggy morning, dig your own grave. With the sounds of "En Delirium" it will work for you. The music is very urgent, painful, cold and gloomy. I really like doom metal in this form. It reminds me of my beginnings with sad style. Fans of such CANDLEMASS, SOLITUDE AETURNUS, TROUBLE, SAINT VITUS, PENTAGRAM, TROUBLE will definitely agree with me. My room is suddenly cold and empty. I've been coming alone in the crowd for the last few years. But I still feel an honest, pure tremor, energy, strength and death from the music. I dare say that GRIEF COLLECTOR cannot be listened only by the ears, but rather by the heart. You have to have similar music in your blood and as you know, you can't just exchange it. We spend our whole lives looking for questions of life and death in order to eventually die in painful convulsions. I like and often let myself be carried away by fantasy into the land of shadows. All I need is a quiet cool room and good doom metal. "En Delirium" is basically the perfect album for me! Forever, amen!


tracklist:

DISK #1

1. Corridors
2. Wintersick
3. Our Poisonous Ways
4. The Letting Go
5. When Sanity Eludes Me
6. Knee Deel in Devils
7. 10 Days (of Disbelief)
8. Misery Mongers
9. Scorned Heart
10. Then Comes Darkness
11. Voodoo - Die Young

DISK #2 - From Dissension To Avowal

1. A Prelude to Grief
2. Eyes of Fog
3. Consuming Indignation
4. A Mournful Pact
5. Of Misery and Woe
6. To Grips

band:
Robert Lowe (zpěv)
Matt Johnson (basa, kytara)
Brad Miller (bicí)Share this games :

TWITTER