DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 11. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SADISTIK FOREST - Obscure Old Remains (2021)

Recenze/review - SADISTIK FOREST - Obscure Old Remains (2021)


SADISTIK FOREST - Obscure Old Remains
EP 2021, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Občas se probudím z noční můry a nevím, zda to byl jenom zlý sen a nebo krutá realita. Jdu v něm na dlouhý výlet v lesích. Potkávám jen samé smutné stíny a unavený si sednu na veliký kámen. Rozhlédnu se a slyším nářek. Jsem na zapomenutém lesním hřbitově. Mělké hroby, vše objímající smutek. Našlapuji tiše, přesto jednoho nemrtvého vyruším z nekonečného odpočinku. Leknu se, protože mě chytne za nohu kostnatá ruka a stáhne do hlubin.

Dusím se shnilou hlínou a pak se probudím. Musím si pokaždé narvat do hlavy pod tlakem nějaký dobrý death metal. Tentokrát volím finské SADISTIK FOREST, kteří letos přicházejí se zbrusu novým materiálem. Opět se jedná o temný, ostrý a naléhavý death metal vysoké kvality. 


SADISTIK FOREST čerpají z podobných morbidních zdrojů, jako třeba takoví FUNEBRE, GRAVE, BOLT THROWER, DEMILICH, CADAVER, XYSMA, CANNIBAL CORPSE. Samozřejmě, přidávají kus sebe samého, svůj vlastní výraz i zvuk. Vše je náležitě shnilé, skladby mokvají a smrdí zkaženou krví. Jsem opravdu na starém pohřebišti v lesích, které si vytvořil kdysi dávno nějaký šílený maniak. Patřím do skupiny posluchačů, kteří dají hlavně na atmosféru, na slyšené nálady a novinka "Obscure Old Remains" je jako ranní mlha nad hřbitovem. Stáhne vás hluboko do močálů nicoty. Syrovost, hutnost, masivní stěna z kostí a lebek. To jsou hlavní atributy alba. Navíc se velmi dobře poslouchá, je prachem, ve který se jednou všichni proměníme. Finové mají velký dar vyprávět surové příběhy ze záhrobí, zavést vás na ta nejtemnější místa. Už od jejich počátků mám pro tuhle smečku velkou slabost, mám totiž pocit, že songy žhnou a pálí, chladí a mrazí, jsou jako řeka plná mrtvých těl, jako hrobka, do které se bojíte vstoupit. Z tohohle zlého snu se jen tak neprobudím, bude mě pronásledovat a jediným lékem pro mě bude "Obscure Old Remains". Mám rád starý, prašivý death metal, koluje mi v krvi a SADISTIK FOREST jsou přesně tím druhem kapely, která jej umí zahrát od srdce. Deska, která ve vás probudí ty nejděsivější noční můry!


Asphyx says:

Sometimes I wake up from a nightmare and I don't know if it was just a nightmare or a cruel reality. I'm going on a long trip in the woods in it. I meet only sad shadows and tired I sit on a large rock. I look around and hear a cry. I'm in a forgotten forest cemetery. Shallow graves, all embracing sadness. I step on softly, yet I interrupt one undead from endless rest. I'm scared because a bony hand grabs my leg and pulls me into the depths.

I choke on by rotten clay and then I wake up. I always have to put some good death metal in my head under pressure. This time I choose the Finnish SADISTIK FOREST, who are coming up with a brand new material this year. Again with dark, sharp and urgent high quality death metal.


SADISTIK FOREST draw from similar morbid sources, such as FUNEBRE, GRAVE, BOLT THROWER, DEMILICH, CADAVER, XYSMA, CANNIBAL CORPSE. Of course, they add a piece of themselves, their own expression and sound. Everything is properly rotten, the songs are wet and stinking of rotten blood. I'm really in an old burial ground in the woods, created a long time ago by a crazy maniac. I belong to the group of listeners who focus mainly on the atmosphere, the moods heard and the new album "Obscure Old Remains" is like a morning mist over the cemetery. It pulls you deep into the swamps of nothingness. Rawness, density, massive wall of bones and skulls. These are the main attributes of the album. In addition, it listenable very well, it is dust that we will all turn into one day. The Finns have a great gift for telling raw stories from the grave, to take you to the darkest places. From the very beginning, I have had a great weakness for this band, because I feel that the songs glow and burn, cool and freeze, they are like a river full of dead bodies, like a tomb you are afraid to enter. I won't just wake up from this nightmare, it will haunt me and the only cure for me will be "Obscure Old Remains". I like old, dusty death metal, it circulates in my blood and SADISTIK FOREST are exactly the kind of band that can play it. An album that will awaken the scariest nightmares in you!


about SADISTIK FOREST on DEADLY STORM ZINE:


Rozhovor - SADISTIK FOREST - Život je komplexní záležitostí a smrt nás čeká všechny.


Track listing -
1. Mandragore
2. Barbarian
3. Nihil
4. Waters Black

Line up -
Antti Heikkinen - Guitars
Jarkko Lahtinen - Guitars
Markus Makkonen (ex-Hooded Menace) - Vocals, Bass
Vesa Mutka - Drums

Artwork by Raul 'Mortuus' Fuentes (Thanatos)

Share this games :

TWITTER