Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 26. září 2021

Recenze/review - PROFANE DESECRATION - Abysmal Stillness (2021)


PROFANE DESECRATION - Abysmal Stillness
CD 2021, Godz Ov War Productions

for english please scroll down

Cítím v ústech krev. Mozek se mi vaří v hlavě. Už to nebude dlouho trvat a přejdu na druhou stranu. Před chvílí mi vyrvali všechny vnitřnosti z těla. Pomalu odcházím z tohoto ošklivého světa. Těším se do temnoty. Bude se tam hrát jenom kvalitní surový death metal. Třeba takový, jako umí američtí maniaci PROFANE DESECRATION. Vítejte v nejhlubším undergroundu. Pohřbeni hluboko pod zemí si užíváme ostré riffy, brutální vokál a atmosféru plnou smrti.

Jsou debutová alba, kolem kterých nejdřív opatrně chodím, jsem zvědavý. Nevím, co můžu od kapely čekat. Tady, při poslechu "Abysmal Stillness", to byl ale od začátku až do konce úder přímo na solar plexus. Totální inferno, absolutní masakr!


Jsem stržen do víru morbidních melodií, užívám si parádní masivní zvuk, vznáším se na vlnách řeky Styx. Přiznám se bez mučení, že už dlouho jsem neslyšel prvotinu, která by zněla takhle dobře. Jasně, smrt je zde podávána syrově, ošklivě a bez kompromisů, ale nezapomínejme, že právě takhle kdysi smrtící kov zněl. Intenzivní nástupy, mocný vokál, kosti jsou lámány s velkým nadšením a elegancí starých mistrů. Otevíráme spolu s kapelou staré kobky, nahlížíme dovnitř a objevujeme ta nejtemnější zákoutí. Líbí se mi, jakým stylem jsou skladby napsány. Mají v sobě drive a pradávnou sílu. Nakumulovanou energii a opravdovou nenávist, která k tomuto stylu vždy patřila, jako rakev k nebožtíkovi. Tady se pohřbívá ještě poctivě do země, s řemeslnou zručností a spoustou skvělých nápadů. PROFANE DESECRATION mě svojí novou deskou přesvědčili a naklonili si mě na svoji stranu. Jedná se o nahrávku pro staré metalové psy, kteří ještě vědí, jak má znít pravé inferno. Užívám si nahrubo nasekanou tmu, toulám se podzemím. Peklo najednou není jen v našich hlavách a myslích, ale i v hudbě. Masakrující death metal, který vám vyrve vnitřnosti z těla!


Asphyx says:

I feel blood in my mouth. My brain is boiling in my head. It won't be long and I'll move to the other side. A moment ago, they ripped all my guts out of my body. I am slowly leaving this ugly world. I'm looking forward to the darkness. Only quality raw death metal will be played there. For example, the American maniacs PROFANE DESECRATION can. Welcome to the deepest underground. Buried deep underground, we enjoy sharp riffs, brutal vocals and an atmosphere full of death.

There are debut albums that I walk around carefully, I'm curious. I don't know what to expect from the band. Here, listening to "Abysmal Stillness", it was a strike directly at the solar plexus from start to finish. Total inferno, absolute massacre!


I'm drawn into a whirlwind of morbid melodies, I enjoy a great massive sound, I float on the waves of the river Styx. I confess without torture that I haven't heard an original for a long time that sounds so good. Sure, death is served here raw, ugly and without compromise, but let's not forget that this is how the deadly metal once sounded. Intense appearances, powerful vocals, bones are broken with great enthusiasm and elegance of the old masters. Together with the band, we open the old dungeons, look inside and discover the darkest corners. I like the style in which the songs are written. There is intensity and ancient strength in them. The accumulated energy and true hatred that has always belonged to this style, like a coffin to the deceased. Here he is still honestly buried, with craftsmanship and lots of great ideas. PROFANE DESECRATION convinced me with their new record and tilted me to their side. This is a recording for old metal dogs who still know what a real inferno should sound like. I enjoy the roughly chopped darkness, wandering underground. Hell is suddenly not only in our heads and minds, but also in music. Massacre death metal that will rip your guts out of your body!


Tracklist:
01. Dead Planet
02. Leave No Trace
03. The Reaper Is Waiting
04. At Midnight
05. Forest Graves
06. Abysmal
07. Stillness
08. The Drowning Temple

band:
B - Bass + Vocals
K - Guitar
M - DrumsShare this games :

TWITTER