Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 4. září 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TO DESCEND - Exorcism of Hope (2021)

Recenze/review - TO DESCEND - Exorcism of Hope (2021)


TO DESCEND - Exorcism of Hope
CD 2021, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Ocitlo se mi na pitevním stole pořádně zohavené tělo. Jakoby ten nebožák těsně před smrtí spadl do obrovského mlýnu na maso. Začal jsem pitvat a po chvilce se pěkně vyděsil. On ještě žije! Zakalené oči se na mě podívaly a měl jsem pocit, že chce něco říci. Přes krvavá ústa zašeptal jenom: "Démoni se vrátili". Pak vydechl naposled. Jeho popraskané kosti mi budou navěky připomínat, že se setkal s novou deskou švédských maniaků TO DESCEND.

Ti se po třech letech od EP "People of the Abyss" (2018) znovu vracejí, aby mezi nás přinesli starodávnou zkázu a beznaděj. Prašivý death metal, jak vystřižený z devadesátých let minulého století. Stačí se jenom podívat na sestavu kapely (viz. info dole pod článkem) a ihned víte, co se zde bude odehrávat. Rogga Johansson a jeho věrní. Death metalová šlechta severu, která se rozhodla zase jednou zničit náš svět. 


Novou desku "Exorcism of Hope" zdobí parádní cover od Marka Riddicka. Mám rád černobílé obaly a tentokrát přesně znázorňuje to, co se na desce odehrává. Prašivý, chladný a surový death metal staré školy ve stylu ENTOMBED, AUTOPSY, MASTER. Muzika, která kdysi vzešla z temných katakomb, opuštěných hřbitovů a pohřebišť. Nic nového v záhrobí, ale album má rozhodně dobrý zvuk a najdete na něm spoustu zajímavých momentů. Nejedná se ale jen o obyčejné řemeslo. Přidáno je nadšení, odhodlání a samozřejmě zkušenosti. Staré psy novým kouskům nenaučíš a je to jen a jen dobře. Samozřejmě vím, že všechno tohle zde bylo už tisíckrát, jenže když ona se nahrávka opravdu skvěle poslouchá. Jakoby mi někdo do žil nalil časem ověřený jed. Poslouchám "Exorcism of Hope" stále dokola a říkám si: "Ano, to je přesně ono, tohle je i moje krevní skupina". Toulám se Hádovou říší už tak dlouho, že dávno vím, co mi dělá dobře. Píšu už jen o deskách, které se mi líbí. Muziky je moc a času málo. Ocitlo se mi na pitevním stole pořádně zohavené tělo. Jakoby ten nebožák těsně před smrtí spadl do obrovského mlýnu na maso. Je to divné, má moji tvář. Zničenou, ale usmívá se. Užívá si hudbu! Starý plesnivý death metal, který vám zpřeráží všechny kosti v těle! 


Asphyx says:

My body was completely mutilated on the autopsy table. It was as if the undead had fallen into a huge meat mill just before he died. I started dissecting and after a while he got pretty scared. He is still alive! Cloudy eyes looked at me and I felt like he wanted to say something. He whispered through his bloody mouth, "The demons are back." Then he exhaled for the last time. His cracked bones will remind me forever that he met a new record of Swedish maniacs TO DESCEND.

After three years from the EP "People of the Abyss" (2018), they return again to bring ancient destruction and hopelessness among us. Dusty death metal, as cut from the 1990s. Just look at the band's line-up (see info below the article) and you know immediately what's going to happen here. Rogga Johansson and his faithful. Death metal nobility of the north, who decided once again to destroy our world.The new album "Exorcism of Hope" is decorated with a great cover by Mark Riddick. I like black and white packaging and this time it shows exactly what is happening on the record. Dusty, cool and raw old school death metal in the style of ENTOMBED, AUTOPSY, MASTER. Music that once arose from dark catacombs, abandoned cemeteries and burial grounds. Nothing new in the graveyard, but the album definitely has a good sound and you will find a lot of interesting moments on it. But it is not just an ordinary craft. Enthusiasm, determination and, of course, experience are added. You can't teach old dogs new tricks and it's just fine. Of course, I know that all this has been here a thousand times, but when she listens really well. It was as if someone had poured a time-tested poison into my veins. I listen to "Exorcism of Hope" over and over and I say to myself, "Yes, that's exactly it, this is also my blood type." I have been wandering the Serpent Realm for so long that I have long known what does make me good. I only write about records that I like. There is a lot of music and little time. My body was completely mutilated on the autopsy table. It was as if the deceased had just fallen into a huge meat mill just before he died. It's weird, he has my face. Destroyed, but smiling. She enjoys music! Old moldy death metal that breaks all the bones in your body!


Tracklist:
01. A Failing Design
02. Tomb Of God
03. Black Beacon
04. Bleed Out
05. Dead Weight
06. Exorsism Of Hope
07. Savages
08. Dormant Loss
09. Bastard World
10. Plague The Living

band:
Gesang – Jens Johansson
Gitarre – Rogga Johansson
Gitarre – Dennis Blomberg
Bassgitarre – Peter Svensson
Schlagzeug – Marcus Rosenkvist


Share this games :

TWITTER