SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 19. prosince 2021

Recenze/review - SAVAGE DEITY - Decade of Savagery (2021)


SAVAGE DEITY - Decade of Savagery
CD 2021, Inhuman Assault Productions

for english please scroll down

Pozvedl obřadní nůž a její vyděšené oči vůbec nevnímal. Křičela strachem, spoutaná, s krvavými symboly vyrytými na těle. Prokletý kostel, oltář je připraven. Postavy v kápích odříkávající pradávnou modlitbu. Éterem zní nová deska thajských SAVAGE DEITY. Atmosféra plná očekávání. Konečně ho spatříme, konečně přijde k nám, aby sjednal spravedlnost. Zrozen z ohně, vystoupí z temnoty. Už je tady, rituál smrti může začít!

Ostré riffy se do mě zařezávají stejně jako obětní nůž. Představte si, že jste zaživa pohřbeni v opuštěných katakombách. Také slyšíte bolestivé ozvěny ze záhrobí? Hraje se tady poctivý, plesnivý death metal ze starých časů. Hezky od srdce, s nadšením a odhodláním. Kosti praskají tlakem.  

 

SAVAGE DEITY přicházejí ze stejných pohřebišť jako MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, DEICIDE, DEATH, MONSTROSITY, DIABOLICAL. Jedná se o ďábelský smrtící kov té nejvyšší kvality. S prašivým zvukem, se spoustou morbidních nápadů, s nápady, které ve vás zanechají krvavý otisk. Deska je určena pro všechny fanoušky exhumací, starých pořádků v hudbě. "Decade of Savagery" není ale jen velmi dobrým stylovým albem. Má v sobě navíc pořádnou porci nahrubo nasekané tmy. Poslední roky to vypadá, že thajská scéna neskutečně roste. Spousta nových smeček, které přesně ví, jak na moji zkaženou mysl. Líbí se mi, jak je nahrávka syrová, surová, bez zbytečností, bez příkras. V určitých momentech bych si sice dovedl představit některé songy kratší, ale to berte jen jako malou výtku, nejedná se rozhodně o nic zásadního. Naopak, novinku si neskutečně užívám. Jsem to já, kdo je účastníkem pradávného rituálu. Stojím v kostele a dívám se, jsem tichým stínem, který dokáže ocenit dobře zahraný smrtící kov. SAVAGE DEITY se přesně trefili do mého vkusu a stali se na dlouhou dobu častými návštěvníky v mém přehrávači. Smrt v podání Thajců nezná slitování. Pekelná, krvavá death metalová seance! Inferno!


Asphyx says:

He raised the ceremonial knife, oblivious to her frightened eyes. She screamed in fear, bound, with bloody symbols carved on her body. Cursed church, the altar is ready. Hooded figures reciting an ancient prayer. The new Thai SAVAGE DEITY album is playing on the ether. The atmosphere is full of anticipation. Finally we see him, finally he comes to us to bring justice. Born of fire, he will come out of darkness. He's here, the death ritual can begin!

The sharp riffs cut into me like a sacrificial knife. Imagine being buried alive in the abandoned catacombs. Do you also hear painful echoes from beyond the grave? This is honest, moldy death metal from the old days. It's good from the heart, with passion and determination. Bones crack with pressure.


SAVAGE DEITY come from the same burial grounds as MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, DEICIDE, DEATH, MONSTROSITY, DIABOLICAL. It is a diabolical death metal of the highest quality. With a mangy sound, with lots of morbid ideas, with ideas that will leave a bloody imprint on you. This record is for all fans of exhumations, the old order in music. But "Decade of Savagery" is not just a very good style album. It also has a hefty helping of rough-hewn darkness. The Thai scene seems to be growing incredibly in recent years. Lots of new packs that know exactly how to mess with my messed up mind. I like how the record is raw, raw, no nonsense, no frills. I could imagine some songs being shorter at certain points, but take that as a minor complaint, it's certainly nothing major. On the contrary, I enjoy the novelty immensely. I am the one who is a participant in an ancient ritual. I stand in the church and watch, a silent shadow that can appreciate a well-played death metal. SAVAGE DEITY hit my taste exactly and became a frequent visitor in my player for a long time. Death as performed by Thais knows no mercy. A hellish, bloody death metal session! Inferno!Tracklist:
01. Crucifather
02. Filthy Rotation
03. Obscure Fortune
04. Drenched In Blood
05. Christ Tension
06. Where God Belong
07. Kill This Cult
08. Skin The Saint
09. Perish Mangda
10. Beneath The Sanctum

band:
TWISH: Vocals/Bass
RAY: Lead Guitars
SARAN: Lead Guitars
THINNARAT: DrumsShare this games :

TWITTER