DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 28. ledna 2022

Recenze/review - EFYD - Like Shadows (2021)


EFYD - Like Shadows
CD 2021, Metal Scrap Records

for eglish please scroll down

Znechucen světem okolo raději utíkám do podzemí. Tady je zlo čitelnější, přehlednější a jasnější. Žádná přetvářka a klam, žádné krásné tváře s jedovatým jazykem. Podávám si ruku s nemrtvými, kývám na pozdrav padlým duším. Vítají mě s otevřenou náručí, protože moc dobře vědí, že jim jako každý den doporučím další muziku. Tentokrát z Itálie. EFYD přicházejí se svým debutem. Shnilým kusem masa, který budete s chutí odtrhávat od kosti.

Hrát starý death metal není jednoduché. vypadá to snadně, ale není. Vše je samozřejmě hodně o pocitech a zaměření posluchače. Dělal jsem si pořádek ve svých archivech a řekl si, že zrovna tuhle smečku bych mohl zmínit. Líbí se mi totiž, jakým způsobem kapela přistupuje ke své morbidní práci. 

 

Vezměte starý death metal ve stylu MORBID ANGEL, PESTILENCE, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, OBITUARY, DISMEMBER a smíchejte jej s thrashem od KREATOR, SLAYER, CORONER, SEPUTLURY. Zpočátku dostanete trošku nesourodý koktejl, který se ale po několika setkáních stane vaší nutností i potravou. Alespoň u mě to takhle probíhalo. Je znát, že EFYD nejen, že jsou dobří skladatelé, ale také pevně věří tomu, co hrají. Líbí se mi, že se zbytečně nepodbízejí a nebojí se hrát i komplikovaněji. Zvuk jest náležitě prašivý, ale také čitelný a jasný. Zkrátka a jednoduše, když si vedle sebe postavím řekněme deset desek, které mi přišly na recenzi, tak Italové vyhrávají s přehledem. Je to vlastně jednoduché jako vždy. Zaujali mě. Svými postupy, zajímavými momenty, atmosférou a náladami. Nutno také dodat, že i nemrtví souhlasně pokyvují hlavou, podupávají si do rytmu a užívají si všechny mrtvolné okamžiky, kterých naleznete na "Like Shadows" opravdu velké množství. Jak asi víte, nejsem z těch, kteří by se vyžívali v jedovatých kritikách. Proč také psát o něčem, co mě nebaví? EFYD si mě získali po všech stránkách. Budiž dnešních pár řádek připomenutím, že se v Itálii probudila další bestie. Death thrash metal zahalený do krvavé mlhy!


Asphyx says:

Disgusted with the world around me, I prefer to run underground. Here, evil is clearer, clearer and clearer. No pretence and deception, no pretty faces with poisonous tongues. I shake hands with the undead, nodding a greeting to the fallen souls. They welcome me with open arms, knowing full well that I will recommend more music to them, as I do every day. This time from Italy. EFYD come with their debut. A rotten piece of meat that you'll want to pick off the bone.

Playing old death metal is not easy. It looks easy, but it's not. It's all about the listener's feelings and focus, of course. I was going through my archives and thought I'd mention this particular pack. Because I like the way the band approaches their morbid work.


Take old death metal in the style of MORBID ANGEL, PESTILENCE, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, OBITUARY, DISMEMBER and mix it with thrash from KREATOR, SLAYER, CORONER, SEPULTURA. At first you will get a bit disparate cocktail, but after a few meetings, it will become your necessity and your food. At least that's how it went for me. You can tell that EFYD is not only good songwriters, but also firm believers in what they play. I like that they don't undercut themselves unnecessarily and aren't afraid to play more complicated. The sound is appropriately dusty, but also clear and legible. Quite simply, when I put side by side say the ten albums I received for review, the Italians win easily. It's actually as simple as ever. I'm intrigued. With their methods, interesting moments, atmosphere and moods. It should also be added that even the undead nod their heads in agreement, stomp to the beat and enjoy all the dying moments, which you can find a lot of on "Like Shadows". As you probably know, I'm not one to indulge in venomous criticism. Also, why write about something I don't enjoy? EFYD have won me over on all counts. Let today's few lines be a reminder that another beast has awakened in Italy. Death thrash metal shrouded in a bloody fog!Tracklist:
01. Suffer-Die-Rot
02. The Tinkling Of Chains
03. Dementia Process
04. Anger Burn Inside
05. Deconstruct, Forget
06. Like Shadows
07. Fucking Glory
08. Evocative
09. Devastate On Me
10. Among The Arid Peaks

band:
Luca - bass
Frank - guitars/vocals
Mark - drumsShare this games :

TWITTER