DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 24. února 2022

Recenze/review - KADAVEREICH - Radiance of Doom (2021)


KADAVEREICH - Radiance of Doom
CD 2021, Godz Ov War Productions

for english please scroll down

Představte si, že vás někdo uprostřed krásného dne unese a zavře na několik let do kobky. Bez světla, zmučeného, bez naděje. Vaše tělo i duše projde proměnou, na povrch vylezou ty nejtemnější pudy a stane se z vás bestie zavřená v kleci. Stačí tak málo, abychom odhodili masky. Někde tady, v podzemí, hned vedle špinavé stoky, muselo vznikat i nové EP ruských maniaků KADAVEREICH.

Neexistuje nic jiného, než zlo. Absolutní nihilismus. Odvrácená stránka lidské mysli. A hnusný, ošklivý death metal. Přesně takový, jako jej hrají Rusové. Mokvající, krvavý, zastřený do špinavých pavučin. Vítejte v reálném pekle!

 

Na stěnách jsou přikovány obrovské háky, na kterých visí zubožená těla hříšníků. Vše smrdí sírou, stejně jako skladby, které se na "Radiance of Doom" nacházejí. Ne, tahle deska není rozhodně pro každého. Ocení ji nejvíce všichni prokletí i fanoušci totální, nepropustné tmy. Nebudu vám naschvál tvorbu Rusů k nikomu přirovnávat. Názor si udělejte sami, nejlépe v tichém pokoji, který je čerstvě vymalován krví. Napadá mě při poslechu spousta přirovnání, což je jasným znamením, že se jedná o dobrou hudbu. Alespoň pro mě, protože bez rozjitřené fantazie by se dostavila nuda a pak bych o nahrávce nepsal vůbec nic. Koneckonců, stejně nejvíc u kapel oceňuji energii, kterou mi dokáží předat a emoce, které zažívám. KADAVEREICH si se mnou hrají jako šelma se svojí obětí. Zcela jsem jejich novému EP podlehl. Opravdu si připadám jako chycený do sítě a zavřený ve starých katakombách. Smrt je většinou hnusná, krutá, nezvratná. Co po ní následuje nevím, ale pánové nám dávají hodně zřetelnou nápovědu. Onen svět vás při "Radiance of Doom" zhltne jako chřtán nějaké bájné příšery. Schválně, zkuste přidat hlasitost a přeneste se do jiné dimenze. Tahle deska žhne a chladí zároveň. Jako kované železo, které ponoříte do ledové vody. Death metal, který nezná slitování! Inferno!


Asphyx says:

Imagine being kidnapped in the middle of a beautiful day and locked in a dungeon for several years. No light, no torment, no hope. Your body and soul will be transformed, your darkest instincts will come to the surface and you will become a caged beast. It takes so little to throw off the masks. Somewhere here, underground, next to the dirty sewer, the new EP of Russian maniacs KADAVEREICH must have been created.

There is nothing but evil. Absolute nihilism. The flip side of the human mind. And nasty, nasty death metal. Just like the Russians play it. Wet, bloody, covered in dirty cobwebs. Welcome to the real hell!


Huge hooks are nailed to the walls, on which hang the mangled bodies of sinners. Everything stinks of sulfur, just like the songs on "Radiance of Doom". No, this record is definitely not for everyone. It will be most appreciated by all the damned and fans of total, impenetrable darkness. I won't compare the Russians' work to anyone on purpose. Make up your own mind, preferably in a quiet room that is freshly painted with blood. Many comparisons come to mind as I listen, which is a sure sign that this is good music. At least for me, because without a rampant imagination, boredom would set in and then I wouldn't write anything about the recording. After all, what I appreciate most about bands anyway is the energy they can convey and the emotions I experience. KADAVEREICH play with me like a beast with its prey. I completely succumbed to their new EP. I really feel like I'm caught in a net and locked in the old catacombs. Death is usually ugly, cruel, irreversible. What comes after it I don't know, but the gentlemen give us a very clear hint. The other world swallows you up like the throat of some mythical monster in "Radiance of Doom". Try turning up the volume and transport yourself to another dimension. This record glows and chills at the same time. Like wrought iron that you dip in ice water. Death metal that knows no mercy! Inferno!


Tracklist:
01. Invincible Sun Devourer
02. Caldarium Of Boiling Blood
03. CCCIII
04. Dismal Radiance Of Doom

band:
Morkbeast - Screams & Chants
Panzer - Guitar
Bonecrushing Apocalypse - Guitar
Daemorph - Bass
Kist - DrumsShare this games :

TWITTER