DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 22. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CORPSESSED - Succumb To Rot (2022)

Recenze/review - CORPSESSED - Succumb To Rot (2022)

CORPSESSED - Succumb To Rot
CD 2022, Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records

for english please scroll down

Chvíli si zmatený a nemůžeš nalézt svoje tělo. Opustil si jej včera v noci, za poměrně ošklivých podmínek. Prořízli ti hrdlo a nechali vykrvácet. Mrtvolu pohodili do nedalekého močálu. Ke dnu, pokud vůbec nějaké existuje, klesala pomalu. Hodně pomalu. V mlze zapomnění, v tichu a chladu, které přerušoval jen nářek nemrtvých. Nikdy nenalezneme klid, nikdy nespočineme. Jsme navěky odsouzení k poslechu death metalu.

Finské CORPSESSED sleduji již od začátků a jejich hudbu si opravdu užívám. Je v ní totiž obsaženo velké množství tmy, mrazu a šílenství. Jakoby se přede mnou opravdu rozkládala moje vlastní mrtvola. Stačí jen přidat hlasitost a nechat se démony pozvat na další z tajemných obřadů. 


Ano, i nová deska "Succumb To Rot" je pro mě spíše magickou, záhadnou seancí, než jen obyčejnou deskou. Mám rád atmosféru, do černa zbarvené nálady, které umí Finové znázornit. Neexistuje kolem mě nic. Jenom stěna vystavěná z riffů, morbidního vokálu a zničujících bicích (ve stylu DISMA, CRUCIAMENTUM, KRYPTS, GRAVE MIASMA, INCANTATION, VORUM, FUNEBRARUM). Padá na mě a já se topím v krvavé stoce. Skladby jsou napsány zajímavě, mají v sobě vnitřní sílu i drive. Pokud máte tuhle odrůdu smrtícího kovu také rádi jako já, budete více než jen spokojeni. Kapele se opět povedlo pustit mi žilou, nakazit moji krev starodávnou chorobou. Představte si zdánlivě opuštěný hřbitov, zahalený do mlhy. Je večer a přízraky pomalu ožívají. Také cítíte chlad, který se vám jako nějaký jed usazuje postupně v kostech? Tak přesně takhle na mě působí i novinka CORPSESSED. Zřetelně vidím příšery z děl H.P. Lovercrafta. Nahrávka je majestátní, záhadná, nebál bych se napsat magická. Alespoň pro mě. Má perfektní zvuk (Dan Lowndes - Mastering, Matti Mäkelä - Producer, Recording, Mixing) a na obal je radost se dívat (W. Smerdulak). My, kteří se pohybujeme celý život v záhrobí víme, že se jedná o první smrtící ligu. Kapela opravdu zabíjí muzikou bez slitování. Tuhle seanci jen tak někdo nepřežije. Démoni přicházejí z absolutní, nihilistické a okultní death metalové tmy!


Asphyx says:

You're confused for a while and you can't find your body. You left it last night, under rather ugly conditions. They cut your throat and left you to bleed out. The corpse was dumped in a nearby swamp. It sank slowly to the bottom, if there is one. Very slowly. In the fog of oblivion, in the silence and the cold, punctuated only by the cries of the undead. We will never find peace, never rest. We are forever doomed to listen to death metal.

I have been following Finnish CORPSESSED since the beginning and I really enjoy their music. There is a lot of darkness, coldness and madness in it. It's like my own corpse is really decomposing in front of me. All I have to do is turn up the volume and let the demons invite me to another of their mysterious rituals.


Yes, even the new album "Succumb To Rot" is for me a magical, mysterious séance rather than just an ordinary record. I like the atmosphere, the black-coloured moods that the Finns can portray. There is nothing around me. Just a wall built of riffs, morbid vocals and devastating drums (in the style of DISMA, CRUCIAMENTUM, KRYPTS, GRAVE MIASMA, INCANTATION, VORUM, FUNEBRARUM). It falls on me and I drown in a bloody sewer. The songs are written in an interesting way, they have inner strength and drive. If you like this variety of death metal as much as I do, you will be more than satisfied. Once again the band has managed to let go of my veins, to infect my blood with an ancient disease. Imagine a seemingly abandoned graveyard, shrouded in fog. It's evening and the ghosts are slowly coming to life. Do you also feel the cold settling gradually in your bones like a poison? That's exactly how the new CORPSESSED affects me. I can clearly see the monsters from H.P. Lovercraft's works. The recording is majestic, mysterious, I wouldn't be afraid to write magical. At least for me. It has a perfect sound (Dan Lowndes - Mastering, Matti Mäkelä - Producer, Recording, Mixing) and the cover is a joy to look at (W. Smerdulak). Those of us who have been in the afterlife all our lives know that this is the first deadly league. The band really kills with music without mercy. There is no way anyone will survive this séance. Demons come from the absolute, nihilistic and occult death metal darkness!


about CORPSESSED on DEADLY STORM ZINE:


TRACKLIST
1. Succumb to Rot
2. Relentless Entropy
3. Death-Stench Effluvium
4. Spiritual Malevolence
5. Calling Void
6. Sublime Indignation
7. Profane Phlegm
8. Pneuma Akathartos

LINE-UP
J-P.M. - Drums
J.L. - Guitars
M.M. - Vocals (backing), Guitars
N.M. - Vocals
T.K. - Bass


Share this games :

TWITTER