DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 26. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - CORPSESSED - Impetus of Death (2018)

Recenze/review - CORPSESSED - Impetus of Death (2018)


CORPSESSED - Impetus of Death 
CD 2018, Dark Descent Records

for english please scroll down

Vždycky jsem si představoval smrt jako obrovskou obludu, monstrum, které předchází šílený řev, strach a bolest. Už jen zmínka o ní je jako ostrý nůž zapíchnutý přímo do vnitřností. Jenže ono tomu tak není, smrt je spíše choroba, pomalu se nejdříve rozprostírající kolem, naléhavá, nenápadná. Dlouho si myslíte, že to je jen nemoc, kterou vyléčíte běžnými léky a zaženete ji křikem. Není to pravda, omotá se kolem vás jako jedovatá rostlina, rozloží vás a postupně vám začnou odpadávat kousky masa z těla.

Když jsem slyšel poprvé novinku finských temných death metalistů CORPSESSED, objala mě temnota a strach. Naléhavý zvuk, spousta špinavých nápadů, ale hlavně absolutně nihilistická nálada opravdu nejvíce připomíná nějakou hodně zlou a ošklivou chorobu. Najednou mi začaly padat vlasy, slezly mi nehty z prstů a začal jsem kašlat krev. Smrt byla po celou dobu poslechu hodně blízko. Pokud se rádi pohybujete v oblastech, ve kterých usmrcují své oběti kapely jako DISMA, CRUCIAMENTUM, KRYPTS, GRAVE MIASMA, INCANTATION, VORUM, FUNEBRARUM, mohli byste být také prokleti novinkou "Impetus of Death". Kapela sází na dlouhé temné nástupy, devastující bicí a nemocemi prolezlý vokál. Pro poslech je nutná určitá dávka trpělivosti, rozhodně se nejedná o nahrávku, která vám rozproudí krev při prvních posleších. Chce to čas, stejně jako v úvodu zmiňovaná smrt. CORPSESSED se i na novince povedlo zase o kousek více zhudebnit temné síly, zhmotnit je a napěchovat do skladeb. Až jednou půjdete na procházku kolem svého vlastního hrobu, zkuste si je narvat do uší. Uslyšíte záhrobní ozvěny a podáte si ruku se samotnou Smrtí. Už budete vědět, jaká nemoc pohltila vaši duši i tělo. Poznáte temnotu a nicotu. Vynikající nihilistický okultní death metal, který usmrcuje jako ta nejošklivější choroba!Asphyx says:

I have always imagined Death as a huge beast, a monster whose arrival is preceded by the mad roar, fear, and pain. Just mention about Death is like a sharp knife to stick directly into the guts. But this is not that case, Death is here as a disease, slowly spreading around, urgent, unobtrusive. For a long time, you think it's just a disease which you can cure with the common medication and you beat off it by the scream. It's not true, it wraps around you like a poisonous plant, decomposes you, and gradually the pieces of meat start to separate from your body.

When I first time heard the new record of Finnish Dark Death Metalists CORPSESSED, I was enveloped by the darkness and fear. Such urgent sound, a lot of dirty ideas, but especially an absolutely nihilistic mood really reminded some terrible and ugly disease. Suddenly my hair began to fall, my fingernails got down from the fingers, and I started to cough out the blood. Death was somewhere very close during the listening.


If you like to move in areas where the bands like DISMA, CRUCIAMENT, KRYPTS, GRAVE MIASMA, INCANTATION, VORUM, FUNEBRARUM kill their victims, you could also be cursed by the new record "Impetus of Death". The band prefers the long dark intros, devastating drums, and vocal intergrown by sickness. Listening requires a certain amount of patience; it's definitely not a record that will blast your blood after the first listening. It takes time. CORPSESSED has succeeded in materializing of the dark powers, to musicalize them and push them into the songs. Once you go for a walk around your own grave, try to put it in your ears. You will hear the echoes from the other world and shake your hand with Death itself. You will already know which illness has absorbed your soul and body. You know the darkness and nothingness. Outstanding nihilistic occult death metal that kill as the ugliest disease!

tracklist:
“Impetus Of The Dead”
“Sortilege”
“Endless Plains Of Dust”
“Graveborne”
“Paroxysmal”
“Forlorn Burial”
“Begetter Of Doom”
“Starless Event Horizon”

band:
:: N. Matilainen - vocals :: M. Mäkelä - guitars :: J. Lustig - guitars :: J-P. Manner - drums :: T. Kulmala - bass ::

Share this games :

TWITTER