DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NIGHTBEARER - Ghosts Of A Darkness To Come (2022)

Recenze/review - NIGHTBEARER - Ghosts Of A Darkness To Come (2022)


NIGHTBEARER - Ghosts Of A Darkness To Come
CD 2022, Testimony Records

for english please scroll down

Nejdřív jsme si myslel, že je to zlá příšera z mých snů. Jako dítě jsem se bál podívat pod postel nebo vstát ve tmě. Pak jsem na ní zapomněl. Ne, není to ona, přesto má v sobě něco podobného. Zlo, ohavnost, děsivý vzhled a neskutečný smrad, který ji provází. Přišla z močálů. Stará legenda, příběh o smrti, zoufalství, beznaději. Všichni už si mysleli, že zůstala navždy pohřbena. Jenže se vrátila. A v ruce drží nové album německých death metalistů NIGHTBEARER.

Kapely, která mě již svým minulým počinem "Tales of Sorcery and Death" (2019 - odkaz na recenzi i rozhovor dole pod článkem) přenesla do bohatého světa temné fantazie. Ostré riffy, jedovatý vokál, zabijácké bicí. Němci se vrátili silnější než dřív. Opět ve skvělé formě. Jako příšera z mých snů. 


Pánové ve své hudbě odkazují na staré švédské kapely. Nejsou ale jen dnes tak typickou obyčejnou kopií. Naopak, poznáte je během několika prvních tónů. Mají svůj vlastní otisk, který je samozřejmě náležitě krvavý. Užívám si chladný, mrazivý zvuk, živočišný a zuřivý výraz, i opět parádní obal od mého oblíbeného umělce Juanjo Castellano. "Ghosts Of A Darkness To Come" je postaveno na pevných old schoolových základech. Přidávány jsou modernější prvky. Činěno je tak ale s nadhledem a vkusem. Nikde nic nepřebývá, ani nechybí. Osobně mě deska neskutečně baví. Má v sobě totiž přesně to, co mám na muzice rád - drive, sílu, energii. Je surová, syrová a pestrá zároveň. Jako bych byl opravdu v močálech a čekal na svoji vlastní smrt. Skladby se sypou jako lavina z kamení, kostí a ostatků prokletých. Mám rád, když si jen tak sednu, zapnu play a v mozku mi začne poletovat pestrá paleta různých emocí. Došlo k vzájemnému přenosu mezi mnou a kapelou. Líbí se mi odlehčené melodie, nečistá hra s náladami i drtivé pasáže. NIGHTBEARER se opět povedlo nahrát album, které ocení všichni fanoušci, kteří mají rádi pestré a košaté kompozice, mlhu nad bažinami i staré noční můry. Někdy se stírá hranice mezi realitou a snem. V těchto okamžicích si nahrávku opravdu užívám. Kolo času bylo roztočeno. Za inspiraci mým oblíbeným Robertem Jordanem velké plus navíc! Fantastická, brutální, krvavá death metalová cesta světem!


Asphyx says:

At first I thought it was the evil monster from my dreams. As a kid, I was afraid to look under the bed or get up in the dark. Then I forgot about it. No, it's not her, yet she has something similar about her. Evil, hideous, terrifying in appearance, and an incredible stench that accompanies it. She came from the swamps. An old legend, a tale of death, despair, hopelessness. Everyone thought she was buried forever. But she came back. And she's holding the new album from German death metallers NIGHTBEARER.

A band that already brought me to a rich world of dark fantasy with their last release "Tales of Sorcery and Death" (2019 - link to review and interview below the article). Sharp riffs, venomous vocals, killer drums. The Germans are back stronger than ever. In great form again. Like the monster of my dreams.


In their music the gentlemen refer to old Swedish bands. But they are not just a typical copy nowadays. On the contrary, you will recognize them within the first few notes. They have their own imprint, which is of course appropriately bloody. I enjoy the cold, chilling sound, the animalistic and furious expression, and again the awesome cover art by my favorite artist Juanjo Castellano. "Ghosts Of A Darkness To Come" is built on solid old school foundations. More modern elements are added. But it is done with flair and taste. Nothing is missing or missing anywhere. Personally, I enjoy the album immensely. It has exactly what I like in music - drive, power, energy. It's raw, brutal and colourful at the same time. It's like I'm really in a swamp waiting for my own death. The songs pour out like an avalanche of stones, bones and the remains of the damned. I love it when I just sit down, turn on the play and a variety of different emotions start flying around in my brain. There's a mutual transmission between me and the band. I like the lighthearted melodies, the dirty mood playing and the crushing passages. Once again, NIGHTBEARER have managed to record an album that will be appreciated by all fans who like colourful and vibrant compositions, fog over swamps and old nightmares. Sometimes the line between reality and dream is blurred. In those moments I really enjoy the record. The wheel of time has been turned. A big plus for the inspiration of my favourite Robert Jordan! Fantastic, brutal, bloody death metal journey through the world!


about NIGHTBEARER on DEADLY STORM ZINE:
TRACKLIST
01. Wolves By My Side
02. The Dragon Reborn
03. Forever In Darkness
04. A Shadowspawn
05. Blood And Bloody Ashes
06. The Shadow's Waiting
07. Where No Wind Ever Blows
08. A Conquest In Blood
09. Ghosts Of A Darkness To Come
10. Doom, Death, Desolation (Bonus Track)


Share this games :

TWITTER