DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 27. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CHAOS INVOCATION - Devil, Stone & Man (2022)

Recenze/review - CHAOS INVOCATION - Devil, Stone & Man (2022)


CHAOS INVOCATION - Devil, Stone & Man
CD 2022, World Terror Committee

for english please scroll down

Měl jsem pocit, že se mi uvaří mozek v hlavě. Pukne mi lebka a vyskočí ven. Vysoká horečka, spalující žár se střídal s děsivým mrazem. Chvílemi jsem si představoval, že takhle nějak se musí cítit mrtvé tělo, když zajíždí do pece krematoria. Black metal v jeho šílené podobě mi hrál do uší už nějaký čas a já si říkal, jaké to asi je na druhé straně. Pak jsem spatřil mozek, jak stéká po zdi a můj sen se mi splnil. A můžou za to němečtí CHAOS INVOCATION

Kapela letos přichází se svým čtvrtým řadovým albem. Je již od roku 2004 zapsána krvavým písmem do knihy mrtvých. V tomhle stylu si hodně vybírám a jen tak něco se mi nelíbí, ale "Devil, Stone & Man" žeru kapele i s navijákem. Stačí mi k tomu jenom šerý pokoj a nálada pod psa.


Základem je kombinace syrového norského a švédského death metal. Přidávány jsou shnilé kousky inspirované třeba takovými DEATHSPELL OMEGA, AOSOTH, WATAIN, ONSKAPT, VALKYRJA, MAYHEM. Jako vždy je pro mě nejdůležitější atmosféra a tu umí Němci vytvořit opravdu krvavou a chladnou. Proti zvuku, obalu, provedení ani produkci, nemám žádných námitek. Není divu, členy kapely jsou muzikanti ze slavných smeček BETHLEHEM, PORTA NIGRA, FIDES INVERSA. A na skladbách je to hodně znát. Jsou propracované, inteligentní a zároveň v sobě mají potřebnou porci agrese a nenávisti. Nejedná se o žádný současný a často zbytečný a trapný experiment pro experiment. Naopak, CHAOS INVOCATION ctí zákony stylu. A pokud něco přidávají, tak to to do skladeb sedí, jako rakev mrtvému. Poslech "Devil, Stone & Man" tak lze přirovnat dlouhému výletu podzemím bez konce. Navštívíte samozřejmě Satana, Smrt i všechny démony. Mozek se vám uvaří v hlavě a krev bude zkažená. Deska je jako nějaká choroba z dávných časů, jako nemoc, která nelze vyléčit. Alespoň tak ji vnímám já. K albu jsem se musel neustále vracet. Zkažený vzduch, lidské zlo, nakumulované do songů pod tlakem. Poklekněte, pokloňte se a naslouchejte pečlivě. Mrazivý black metal, po kterém zůstává jen spálená země!


Asphyx says:

"Devil, Stone & Man" is a record that will make all fans of DEATHSPELL OMEGA, AOSOTH, WATAIN, ONSKAPT, VALKYRJA, MAYHEM happy. It will also appeal to all maniacs who are always eager to turn their crosses down and invoke dark forces. The album has a proper cold and raucous sound, the vocalist reigns with a frantic vocal and the drums will tear you apart. Yes, I always like to visit the tomb with the word CHAOS INVOCATION. Inside, he sacrifices himself truly, honestly. Imagine a graveyard where fallen priests were buried. They were tortured, interrogated, destroyed by the exorcists. Yet they never appealed. Just as the band believes in what they play, they confessed their truth. Hell has many forms and this way of presentation seems to me the most believable. Classic, traditional black metal, perfectly played and with a mesmerizing atmosphere. I want nothing more and I don't really need it. The world may have gone crazy, but here everything is all right!


As always, the most important thing for me is the atmosphere and the Germans can create a really bloody and cold atmosphere. I have no objections to the sound, the cover, the performance or the production. No wonder, the members of the band are musicians from famous packs BETHLEHEM, PORTA NIGRA, FIDES INVERSA. And it's very evident in the songs. They are sophisticated, intelligent and at the same time have the necessary portion of aggression and hatred in them. This is no contemporary and often pointless and awkward experiment for experiment's sake. On the contrary, CHAOS INVOCATION honors the laws of style. And if they add anything, it fits the songs, like a coffin to a dead man. Thus, listening to "Devil, Stone & Man" can be compared to a long trip through the underground without end. Of course you visit Satan, Death and all the demons. Your brains will boil and your blood will be corrupted. The record is like a disease from the old days, a disease that cannot be cured. At least that's how I see it. I had to keep coming back to the album. The corrupted air, the human evil, accumulated into songs under pressure. Kneel, bow down and listen carefully. Frosty black metal that leaves nothing but scorched earth!

Tracklist:
01. Strike Of The Dominator's Fist
02. A Stranger's Pale Hand
03. Diabolical Hammer
04. Odonata Fields
05. Where We Have Taken The Cross
06. Triple Fire
07. Curses Upon You
08. The Revolting Abyss
09. SacrificesShare this games :

TWITTER