DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HEADLESS DAWN - Crap on Demand (2022)

Recenze/review - HEADLESS DAWN - Crap on Demand (2022)


HEADLESS DAWN - Crap on Demand
CD 2022, Meat 5000 Records / Into It Records

for english please scroll down

Nechte mě být! Já nechci slyšet vaše názory! Ne, vážně. Už je toho moc. V dnešní době se každý vyjadřuje ke všemu. I když tomu vůbec nerozumí. Stačí si ráno otevřít zprávy a vyhrne se na vás jenom špína, hnus a lidská nenávist. A to nemluvím o sociálních sítích. Od té doby, co se musíme neustále ohlížet na tupý dav, jde to s námi z kopce. Jakoby se společnost zmítala v nějaké ošklivé křeči, ze které nemůže ven. Už zase slyším vaše hloupé hlasy. Proč, řekněte mi proč? Musím si vyčistit myšlenky. Jsou vlastně jen dvě možnosti. Buď si vystřelit mozek z hlavy a nebo si pustit nahrávky, jako je ta od holandských HEADLESS DAWN.

Levice a pravice, debilové na obou stranách. Politika je svinstvo, na který nemám žaludek. Místo toho raději tančím na hrobech. Ve společnosti téhle party je mi velmi dobře. Hrají totiž grindcore ze staré školy. Který je poctivý, surový, nekompromisní. A jestli mě budeš ještě chvilku štvát, tak ti ho hodím pořádně nahlas přímo do ksichtu!


Táhněte všichni k čertu! Co takhle trošku pokory, to vás nenapadlo? To nemůže mít nikdo jiný názor? "Crap on Demand" bych pouštěl z tlampačů všem, kdo zase jednou půjdou na demonstraci proti všemu. Profesionální rebelové, nové symboly zla. Historie se opakuje se železnou pravidelností. Jsme nepoučitelní. A víte co, je mi to už dávno jedno. Ztratil jsem víru v lidi, stejně jako v nějakém sci-fi z osmdesátých let. Raději si narvu pod tlakem do uší desky jako "Crap on Demand". Je to nářez, který mi pomáhá přežít. S parádním syrovým a špinavým zvukem. S obalem, který je otiskem vašich zvrácených myšlenek. Album ctí základy stylu grind core, tak jak je vnímaly smečky jako REPULSION, TERRORIZER, CARNIVORE, S.O.D., NAUSEA, IMPETIGO, MACHETAZO, případně staří CARCASS. Tak co kámo, řekneš mi zase něco hnusného přímo do očí nebo se budeš jen ukrývat za obrazovkou? Na to nemáš koule, co? Doba je nějaká podivná a asi už jsem starý na to, abych jí rozuměl. Jakoby vypluly všechny hnisavé věci na povrch. Všechno tohle se odráží i v tvorbě HEADLESS DAWN. Jsou naštvaní a vzteklí jako já. Možná právě proto se mi nahrávka tolik líbí. Bylo mi ctí o ní napsat. Alespoň někde mi rozumí, alespoň někde se nebojí říznout přímo do živého. Tohle je úder kladivem přímo do ksichtu! Nechte mě být! Já nechci slyšet vaše názory! Já chci poslouchat "Crap on Demand"! Zničující old school grindcore tsunami!


Asphyx says:

Leave me alone! I don't want to hear your opinions! No, really. It's too much. Nowadays, everybody has an opinion on everything. Even if they don't understand it. All you have to do is open the news in the morning and all you get is dirt, filth and human hatred. Not to mention social media. Since we have to constantly look to the dumb crowd, it's going to fuck with us. It's like society is in some kind of nasty spasm it can't get out of. I can hear your stupid voices again. Why, tell me why? I need to clear my mind. There are really only two choices. Either blow your brains out or listen to records like this one by Dutch HEADLESS DAWN.

Left and right, assholes on both sides. Politics is crap I don't have the stomach for it. I prefer to dance on graves instead. I'm very enjoying the company of this band. They play old-school grindcore. That's honest, raw, uncompromising. And if you piss me off any more, I'll throw it right in your face, loud and clear!


Go to hell, all of you! How about a little more humility, don't you think? Can't anyone have a different opinion? I'd be playing "Crap on Demand" from the speakers to anyone who goes to a demonstration against everything again. Professional rebels, the new symbols of evil. History repeats itself with iron regularity. We are unteachable. And you know what, I don't care anymore. I've lost faith in people, just like in some 1980s sci-fi. I'd rather put records like "Crap on Demand" in my ears. It's the massacre that helps me survive. With a great raw and dirty sound. With a cover that's an imprint of your perverted thoughts. The album honours the foundations of the grind core style as perceived by bands like REPULSION, TERRORIZER, CARNIVORE, S.O.D., NAUSEA, IMPETIGO, MACHETAZO, or the old CARCASS. So, buddy, are you gonna say something nasty to my face again or are you just gonna hide behind the screen? You don't have the balls, do you? It's a strange time and I guess I'm too old to understand it. It's like all the rotten things have come out. All of this is reflected in the work of HEADLESS DAWN. They're as angry and furious as I am. Maybe that's why I like the record so much. It was an honor to write about it. At least somewhere they understand me, at least somewhere they're not afraid to cut right to the chase. This is a hammer blow right in the face! Leave me alone! I don't want to hear your opinions! I want to hear "Crap on Demand"! A devastating tsunami of old school grindcore!


tracklist:
1. Prophets Of Profit
2. Poisoned By Politics
3. Conflicting Theorists
4. Crucifriction
5. New World Genocide
6. Pervert Predator
7. Parliament Of Injustice
8. Neurocrats
9. Controlled Alt Deceit
10. Needless Needles
11. Groundzero Earth
12. Woke Or Wide Awake
13. Cyber Hysteria
14. Scandinavian Scooter Massacre
15. Human Cockroaches 16. WarHunger

Headless Dawn are:
C - P - WShare this games :

TWITTER