DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 1. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PERPETUAL - Memento Mori (2022)

Recenze/review - PERPETUAL - Memento Mori (2022)


PERPETUAL - Memento Mori
CD 2022, Base Record Production

for english please scroll down

Některé dny jsou smutné ze své podstaty. Bez energie, ve studeném dešti. Přemýšlíte, jaký bude jednou svět bez vaší přítomnosti. Neměl bych to uspíšit? Čeká mě vůbec ještě někdy něco hezkého? Napadají člověka občas šílené myšlenky. Napuštěná vana, studená zem a obraz v zrcadle, který vám říká, že je to tak jednoduché. Ne, dnes ještě ne. Odložíš žiletku a vrátíš se do prázdného pokoje. Kolik z nás dokončilo práci? Kdo už se nevrátí zpět? A opravdu je to na druhé straně takové hrozné? 

Otázek je mnoho a ani death metaloví Španělé PERPETUAL na ně nedávají odpověď. Dnešní úvod mě vlastně ani nemusel nijak napadnout, opravdu se stal. Jen s tím rozdílem, že jeden mladý kluk ze sousedství vše dokončil. Bohužel. Už je na onom světě a už ho nic nebolí. A možná tam poslouchá podobné desky, jako dnes já. 


"Memento Mori" je albem, které mě zaujalo hlavně svojí atmosférou. Je temné, surové, dobře napsané. K tradičním old schoolovým postupům přidává kapela kus vlastní invence. Jakoby se probudil samotný ďábel a sestavil kapelu ze samých démonů. Líbí se mi přístup, s jakým pánové přistupují ke své morbidní práci. Jsou uvěřitelní, temní a šílení zároveň. Oceňuji velmi dobrý zvuk, zajímavý obal, ale hlavně spoustu dobrých nápadů. Songy mě doslova přikovaly na zeď, spálily na popel a pohřbily zaživa. Toulám se podsvětím už dlouhé roky a stále rád objevuji nové smečky, které jsou naplno oddány temnotě. PERPETUAL je radost poslouchat. Mají v sobě pradávnou sílu a drive. Temnou energii, kterou nám kdysi předávali klasici žánru. Mraky jsou nízko a hřbitov je zatím prázdný. Vykopaný hrob, přidejte hlasitost. Rakev popraská tlakem a kříže hoří jasným plamenem. Sebevrazi zde nemají místo. Jsou navěky prokletí, stejně jako desky typu "Memento Mori". Jedinou cestou je nakonec smrt a Španělé to moc dobře vědí. Troufám si tvrdit, že se nahrávka opravdu povedla. Rád a často se k ní vracím. Když je kolem tma a když potřebuji nabít energií. Tady se hraje upřímně a opravdově, přesně jak to mají rádi přízraky. Syrový kus mokvajícího death metalového masa!


Asphyx says:

Dark, stinky, raw death metal, built on traditional foundations. Absorbing atmosphere, a cover that features one of the demons you've been meeting in your imagination for a long time. "Memento Mori" is an occult ritual for summoning evil forces.

"Memento Mori" is an album that caught my attention mainly because of its atmosphere. It's dark, raw, well written. The band adds a piece of their own inventiveness to the traditional old school methods. It's like the devil himself woke up and assembled a band of demons. I like the approach with which the gentlemen approach their morbid work. They are believable, dark and crazy at the same time. I appreciate the very good sound, interesting cover art, but most of all a lot of good ideas. The songs literally nailed me to the wall, burned me to ashes and buried me alive. I've been roaming the underworld for many years now and still love discovering new packs that are fully committed to the darkness. PERPETUAL is a joy to listen to. They have an ancient power and drive. The dark energy that the classics of the genre once gave us. The clouds are low and the cemetery is still empty. Grave dug, turn up the volume. The coffin cracks under the pressure and the crosses burn with a bright flame. Suicides have no place here. They're cursed forever, just like the "Memento Mori" albums. The only way out is death in the end, and the Spaniards know it well. I dare say that the record is a real success. I like to go back to it often. When it's dark and when I need to recharge my batteries. The playing here is honest and real, just the way ghosts like it. A raw piece of dripping death metal meat!

Share this games :

TWITTER