DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. října 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity (2022)

Recenze/review - MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity (2022)


MORBUS GRAVE - Lurking into Absurdity
CD 2022, Chaos Records

for english please scroll down

Klaníš se celý život modlám. Odříkáváš stále dokola modlitby. Uctíváš kněze, který ukrývá za úsměvem opravdové zlo. Když poslouchám novou desku italských MORBUS GRAVE, připadám si jako ve starém kostele, ve kterém se pořádaly hnusné a šílené rituály. Do zdí je otištěn nářek, bolest a strach. Na tom je postavena celá církev. Rouhám se, obracím kříže směrem dolů, poslouchám stále dokola "Lurking into Absurdity". A připadám si jako v dávných dobách, kdy se hrával poctivý, plesnivý death metal.

A Italové jej umí skvěle. Mají prašivý zvuk, spoustu zahnívajících nápadů, touhu ničit a zabíjet hudbou. Musím rovnou napsat, že se jim to daří na výbornou. Jakoby mi někdo vytrhl srdce a donutil mě jej sníst. Smrt si nevybírá, je jedinou jistotou, cílem i počátkem. Poslouchejte pečlivě!

 

Pokud máte rádi smečky jako AUTOPSY, DEATH, IMPETIGO, OBTUARY, SODOM a spoustu dalších, které uměly znázornit temnotu, mohlo by se vám líbit i "Lurking into Absurdity". Svět je při poslechu hodně černé a krvavé místo k žití. Nemrtví se toulají katakombami a tančí do rytmu. Líbí se mi zvuk, obal, produkce, ale hlavně velká spousta zajímavých momentů. Poslouchat MORBUS GRAVE je jako sledovat dlouhý, bolestivý a chladný pohřeb do země. V rakvi jsou vzpomínky na devadesátá léta, na dobu, kdy se hrálo ještě poctivě a od srdce. Italové sem také patří. Dokazují to svojí hudbou, nasazením, atmosférou, kterou dokáží vytvořit. Nahrávku jsem poslouchal stále dokola a opakovaně se k ní vracel. Pak se setmělo a ochladilo. Zombie vylezly z děr a mě nezbývalo nic jiného, než sepsat recenzi a podpořit kapelu co nejvíce. Odehrává se zde totiž pradávný rituál. Je krvavý, krutý, špinavý, jako životy prokletých. Klaníš se celý život modlám. Odříkáváš stále dokola modlitby. Uctíváš kněze, který ukrývá za úsměvem opravdové zlo. Když poslouchám novou desku italských MORBUS GRAVE, cítím chlad a temnou sílu. Jsem zde správně, na druhé straně, na onom světě. Temnota, blasfemie, smrt, utrpení a zničující death metal!


Asphyx says:

You've been worshipping idols all your life. You say your prayers over and over again. You worship a priest who hides true evil behind his smile. When I listen to the new album from Italy's MORBUS GRAVE, I feel like I'm in an old church with ugly and crazy rituals. Wailing, pain and fear are imprinted on the walls. That's what the whole church is built on. I blaspheme, I turn the crosses downwards, I listen to "Lurking into Absurdity" over and over again. And I feel like I'm back in the old days of honest, moldy death metal.

And the Italians are great at it. They have a dusty sound, lots of rotting ideas, a desire to destroy and kill with music. I have to write straight away that they do it very well. It's like someone ripped my heart out and made me eat it. Death doesn't choose, it is the only certainty, the goal and the beginning. Listen carefully!


If you like bands like AUTOPSY, DEATH, IMPETIGO, OBTUARY, SODOM and many others that could portray darkness, you might also like "Lurking into Absurdity". The world is a very black and bloody place to live in when you listen to it. The undead roam the catacombs and dance to the beat. I like the sound, the cover art, the production, but most of all the great many interesting moments. Listening to MORBUS GRAVE is like watching a long, painful and cold burial into the ground. The coffin holds memories of the 90s, a time when music was still played honestly and from the heart. The Italians belong here too. They prove it with their music, their commitment, the atmosphere they can create. I have listened to the record over and over again and returned to it repeatedly. Then it got dark and cold. The zombies came out of their holes and I had no choice but to write a review and support the band as much as possible. There is an ancient ritual going on here. It's bloody, cruel, dirty, like the lives of the damned. You worship idols all your life. You say prayers over and over again. You worship a priest who hides true evil behind his smile. When I listen to the new album from Italy's MORBUS GRAVE, I feel a cold and dark power. I'm right here, on the other side, in the other world. Darkness, blasphemy, death, suffering and devastating death metal!


Tracklist:
01. Into (The Curse) Cerebral Cremation
02. Morbid Darkness
03. Morbus Grave
04. Traumatic Malignancy
05. Mangled
06. Profaner
07. Lurking Into Absurdity
08. Horrors From The UnknownShare this games :

TWITTER