DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CULTO NEGRO - La Noche Oscura del Alma (2022)

Recenze/review - CULTO NEGRO - La Noche Oscura del Alma (2022)


CULTO NEGRO - La Noche Oscura del Alma
CD 2022, Label: Godz Ov War Productions

for english please scroll down

Peklo zase jednou hoří jasným plamenem. Satan sedí na svém trůnu a usmívá se. Má důvod. Vychází nové album black thrash metalových démonů CULTO NEGRO. Je divoké, temné, zběsilé a rychlé. Nezůstane po něm kámen na kameni. Jenom spálená země. Poslouchám je nejraději ve chvílích, když je venku bouře. To se potom spojí energie a zástupy nemrtvých vstoupí na zem. Poslouchejte pozorně!

Skupina byla založena v roce 2015 a má na svém kontě jedno EP, jedno demo, jeden singl a jeden split. Novinka je potom prvním dlouhohrajícím albem, na kterém pánové uctívají klasický black, thrash, speed metal. A dělají to velmi poctivě a s krvavou jiskrou v oku!


CULTO NEGRO se pohybují ve stejných smradlavých vodách jako třeba takoví DESTROYER 666, NIFELHAIM, AURA NOIR, MUTILATOR, WARFIST, a jim podobní. Líbí se mi, že pánové hrají uvěřitelně, od srdce, s nadšením a odhodláním pro staré okultní obřady. Je jasné, že dnešní svět se točí úplně jinak, ale podobná hudba mě dokáže vždy zaujmout. Je stejné krve jako ta moje. A tu není zase tak jednoduché vyměnit. Oceňuji prašivý, chladný zvuk, líbí se mi i obal. Jako celek působí nahrávka velmi kompaktně, surově. Připomíná mi reálnou, hnusnou návštěvu starých katakomb. Odehrávaly se v nich krvavé rituály pro vyvolávání temných sil. Vše je navíc perfektně zahrané. Není divu, v téhle smečce působí zkušení členové ze skupiny CORPSE GARDEN. Je pro mě velmi příjemné se dívat do podobných hrobek. Jsou v nich uložena těla prokletých. Přesně v těchto místech vynikne "La Noche Oscura del Alma" nejlépe. Patří sem, mezi studené špinavé zdi, hned vedle brány, která vede rovnou do pekla. Satan sedí na svém trůnu a usmívá se. Má důvod. Tohle album hoří jasným plamenem! A nezůstane po něm nic, jenom spálená země. Okultní, krvavý black speed metalový kult!  


Asphyx says:

Hell is once again burning brightly. Satan sits on his throne and smiles. He has a reason. The new album of black thrash metal demons CULTO NEGRO is out. It's wild, dark, frantic and fast. It leaves no stone unturned. Only scorched earth. I like to listen to them when there's a storm outside. That's when the energies come together and the undead enter the earth in droves. Listen carefully!

The band was formed in 2015 and has one EP, one demo, one single and one split to their credit. The new album is then the first full-length album to feature the gentlemen's homage to classic black, thrash, speed metal. And they do it very honestly and with a bloody sparkle in their eye!


CULTO NEGRO are in the same stinky waters as DESTROYER 666, NIFELHAIM, AURA NOIR, MUTILATOR, WARFIST, and their ilk. I like that the gentlemen play believably, from the heart, with passion and commitment to the old occult rituals. It's clear that today's world spins in a completely different way, but music like this can always captivate me. It's of the same blood as mine. And that's not so easy to replace. I appreciate the dusty, cool sound, and I like the cover. As a whole, the record feels very compact, raw. It reminds me of a real, nasty visit to the old catacombs. There were bloody rituals to summon dark forces. And it's all perfectly played. Not surprisingly, this pack features experienced members from CORPSE GARDEN. I find it very enjoyable to look into such tombs. They hold the bodies of the damned. It is in these places that "La Noche Oscura del Alma" shines best. It belongs here, among the cold dirty walls, next to the gate that leads straight to hell. Satan sits on his throne and smiles. He has a reason. This album is burning bright! And there will be nothing left but scorched earth. An occult, bloody black speed metal cult!


tracklist:
1. Espectro Lunar (Intro)
2. Desdoble
3. El Quinto Angulo
4. Verso Adivinado
5. Navajas, Cadenas Y Espejos
6. Rojo Siniestro
7. Caos O Cosmos
8. Salvajes Destructores
9. Violencia Psicoactiva
10. La Larga Marcha
11. Desterrando A Los Oscurantistas (Hermetica Cover)

Line-up:
D.N - Vocals
Esteban Sancho - Guitars
Isak Arroyo - Guitars
AntiChristopher - Bass
Vörago - DrumsShare this games :

TWITTER