DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 21. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VACUOUS DEPTHS - Corporal Humiliation (2022)

Recenze/review - VACUOUS DEPTHS - Corporal Humiliation (2022)


VACUOUS DEPTHS - Corporal Humiliation
CD 2022, Blood Harvest

for english please scroll down

Někdy bývá velmi těžké odlišit, co je pravda a co lež. Někde mezi sněním a bděním, s děsivými nočními můrami v zádech, jsem se poprvé setkal s floridskou death metalovou smečkou VACUOUS DEPTHS. Otevřela přede mnou nové hroby a vytáhla z nich nejen prašivý death metal, ale také spoustu mrtvých těl. Stál jsem na hřbitově zahaleném do husté mlhy a poslouchal další ozvěny z márnice.

Ihned jsem věděl, že jsem zde správně. Obal (Karl Dahmer), zvuk (Dan Byers), produkce i celkové provedení mi dávalo jasně na vědomí, že se probudila další ze šílených bestií. Skladby kolem mě protékaly jako krev z čerstvě proříznuté tepny. 


Kapele byly vzorem smečky jako MORBID ANGEL, DEATH (Leprosy), CENOTAPH, MORTUARY. Na tom by nebylo nic zajímavého, ale pánové hudbu svých předchůdců nadále rozvíjejí, přidávají spoustu zajímavých momentů. Skladby v sobě mají pověstný drive a feeling, kousky zkaženého masa. Jako bych se procházel nekonečnými chodbami Hádovy říše. V každé kobce je zavřený jeden prokletý. Přidávám hlasitost a lebky pukají, kosti jsou drceny nekompromisními riffy. Na VACUOUS DEPTHS se mi asi nejvíc líbí způsob, jakým jsou songy napsány. Nadšení, odhodlání a neskutečný tlak doplňuje skvělé řemeslo. Cítím pach rozkládajících se mrtvol. Prosévám mezi prsty prach a vzpomínám na ty nejlepší pohřby. "Corporal Humiliation" smrdí sírou. Rakev má na sobě podivné nápisy a vy zase jednou nevíte, jestli jste v realitě nebo v šíleném hororovém filmu. Za mě osobně se album neskutečně povedlo. Má v sobě pověstnou hrubost a sílu, temnou energii, nasbíranou v hlubokém undergroundu. Jedná se o debut, který se ihned stal součástí mého každodenního rituálu. Poslouchám nahrávku často a rád jsem se k ní stále vracím. Je totiž po okraj narvaná nahrubo nasekanou tmou. Noční můry díky ní získaly jasné obrysy. Hniloba, špína, smrt! Exhumace plesnivého death metalového hrobu!


Asphyx says:

Sometimes it is very difficult to differentiate what is true and what is false. Somewhere between dreaming and waking, with terrifying nightmares in the back of my mind, I first met the Florida death metal band VACUOUS DEPTHS. I stood in the cemetery shrouded in thick fog and listened to more echoes from the morgue.

I knew immediately that I was right here. The cover art (Karl Dahmer), the sound (Dan Byers), the production and the overall execution made it clear to me that another of the mad beasts had awoken. The songs flowed past me like blood from a freshly cut artery.


The band was inspired by bands like MORBID ANGEL, DEATH (Leprosy), CENOTAPH, MORTUARY. There would be nothing interesting about it, but the gentlemen continue to develop the music of their predecessors, adding many interesting moments. The songs have the proverbial drive and feeling, pieces of rotten meat. It's like walking through the endless corridors of Hades' empire. In every dungeon there's a damned one locked up. I turn up the volume and skulls crack, bones are crushed by uncompromising riffs. I think what I like most about VACUOUS DEPTHS is the way the songs are written. Enthusiasm, determination and incredible pressure complement great craftsmanship. I can smell the stench of decomposing corpses. I sift the dust between my fingers and remember the best funerals. "Corporal Humiliation" reeks of brimstone. The coffin has strange inscriptions on it and once again you don't know if you're in reality or a crazy horror movie. For me personally, the album was incredibly successful. It has a familiar grittiness and power, a dark energy gathered from deep underground. This is a debut that immediately became part of my daily ritual. I listen to the record often and I love coming back to it all the time. For it is filled to the brim with coarsely chopped darkness. It gave my nightmares a clear outline. Rot, filth, death! The exhumation of a moldy death metal grave!


Tracklist:
01. Gold Crosses
02. Deep Night
03. Exteriorization
04. Gaunt Reflections
05. Worshipper Of Death
06. Corporal Humiliation
07. Sodomized
08. Cycle Of Control
09. Carnival Of Venom

band:
Vocals & Guitar - Austin Thomas
Bass - Arturo Palomo
Drums - Dustin RogersShare this games :

TWITTER