DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 22. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NIHILIST DEATH CULT - Death To All Tyrants (2022)

Recenze/review - NIHILIST DEATH CULT - Death To All Tyrants (2022)


NIHILIST DEATH CULT - Death To All Tyrants
CD 2022, Self-Release

for english please scroll down

Oheň zase jednou hoří jasným plamenem! Někdy si připadám osamocený uprostřed davu. Šílenství, chaos a nenávist. Dezinformace, strach, smrt. Už dávno nevím, co je pravda a co lež. Marně hledám záchytný bod ve vesmíru, ztracený v negativních informacích. Zavírám oči, nechci nic slyšet a vracím se ke kořenům. Dělají to i kanadští maniaci NIHILIST DEATH CULT CULT. Kapela, která jde se svojí hudbou až na dřeň, až do morku kostí.

Někteří lidé by potřebovali dostat pěstí přímo do obličeje. Aby se probudili. Připadají mi jako prokletí. Věří bludům a lžím. Šíří je jako jed mezi ostatní. Pouštěl bych jim do ksichtu "Death To All Tyrants". Pořádně nahlas, dokud jim nesleze kůže. 


Základem je death metal, punk, hardcore. Přidávána je špína, tlak a vztek. Máte rádi kapely jako jsou POISON IDEA, D.R.I., BAD BRAINS, NAILS, TERRORIZER, CROMAGS nebo třeba švédské TURBOCHARGED? Tak potom jste zde správně. Jedná se o třaskavou směs velmi vysoké kvality. Není divu, pod hudbou jsou podepsáni zkušení muzikanti (Nick Sagias - basa a zpěv (Tribe of Pazuzu, Soulstorm, Overthrow, ex-Pestilence), John Sagias - bicí (Soulstorm, Abyss),  kytary - Ethan Bolduc (Jaww, Abyss) a Rick Kowalski (Soulstorm, Bound By Defiance). NIHILIST DEATH CULT si v sobě zachovávají původní dravost extrémních stylů. S ničím se nepářou, jdou rovnou na věc. Nekompromisně, zběsile, divoce. Pokud máte někdy jako já plné zuby současného šíleného světa a stále s chutí navštěvujete malé zaplivané kluby na periférii vašeho města, neváhejte ani chvilku. Pánové vám vymáchají obličeje v kalužích plných krve. Tady je vše ještě v pořádku. Skladby na mě fungují bezezbytku, bouchám pěstí do stolu, řvu z plných plic. Terapie ostrými riffy, výplach mozku, restart celého těla. Možná je všude kolem mě poslední roky chaos, neštěstí a lidé mají mrtvé pohledy upřené do svých telefonů, ale s "Death To All Tyrants" je mi hrozně dobře. Veteráni opět jednou ukázali, že nám umí nakopat zadky. Oheň zase jednou hoří jasným plamenem! Strhněte všechny modly! Death punk hardcore atak! 


Asphyx says:

The fire burns brightly once again! Sometimes I feel alone in the middle of the crowd. Madness, chaos and hatred. Disinformation, fear, death. I don't know what's true and what's false anymore. I search in vain for a clue in the universe, lost in negative information. I close my eyes, I don't want to hear anything and I go back to my roots. This is what the Canadian maniacs of the NIHILIST DEATH CULT do. A band that goes to the core with their music, to the very core.

Some people need to be punched in the face. To wake them up. They seem like a curse to me. They believe delusions and lies. They spread them like poison to others. I'd be playing "Death To All Tyrants" in their faces. Loud and hard until their skin crawls.


Death metal, punk, hardcore. Dirt, pressure and anger are added. Do you like bands like POISON IDEA, D.R.I., BAD BRAINS, NAILS, TERRORIZER, CROMAGS or Swedish TURBOCHARGED? Then you are right here. This is a shaky blend of very high quality. No wonder, the music is signed by experienced musicians (Nick Sagias - bass and vocals (Tribe of Pazuzu, Soulstorm, Overthrow, ex-Pestilence), John Sagias - drums (Soulstorm, Abyss), guitars - Ethan Bolduc (Jaww, Abyss) and Rick Kowalski (Soulstorm, Bound By Defiance). NIHILIST DEATH CULT retains the original predation of extreme styles. They don't fight anything, they go straight to the point. Uncompromising, furious, ferocious. If like me, you are fed up with the current crazy world and still enjoy visiting small, seedy clubs on the outskirts of your city, don't hesitate a moment. Gentlemen will wash your faces in pools of blood. It's still all right here. The songs are working for me, I'm punching the table, screaming at the top of my lungs. Therapy with sharp riffs, brainwashing, full-body reboot. There may be chaos and unhappiness all around me lately, and people have dead stares fixed on their phones, but "Death To All Tyrants" makes me feel so good. Once again, the veterans have shown they can kick ass. The fire is burning bright once again! Tear down all the idols! Death punk hardcore attack!


tracklist:
1. Follow The Money
2. Hunting For Prey
3. Obey & Consume
4. Wake Up!
5. Death To All Tyrants
6. Ready For War
7. Imperium
8. Is This Progress?
9. You Get What You Deserve

band:
Nick Sagias (Bass/Vocals)
John Sagias (Drums)
Ethan Bolduc (Guitar)


Share this games :

TWITTER