DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. února 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BODYFARM - Ultimate Abomination (2023)

Recenze/review - BODYFARM - Ultimate Abomination (2023)


BODYFARM - Ultimate Abomination
CD 2023, Edged Circle Productions

for english please scroll down

Odkrývám čerstvý hrob a pomalu dostávám strach. Vyděšené tváře umrlců, které musely zažít před smrtí šílené věci. Mučení těla, mučení mysli. Psychický teror je mocnou zbraní. Nálet! Další mrtvoly v ulicích. Kdy to skončí? Dívám se do tmy a čekám. Na konec. Ponořen do močálů svého mozku doufám alespoň v malý záblesk světla. Už nikdy žádné nespatřím. Takový další obyčejný den hnusné války. Raději přecházím na druhou stranu, do nekonečného světa stínů a poslouchám novou desku holandských démonů BODYFARM

Tuhle smečku sleduji od jejich počátků a jejich příběh mě dodnes fascinuje. Kapela prošla těžkým obdobím (odpočívej v pokoji Thomasi Woutersi) a přežila. Letos se vrátila silnější než kdy dřív. S drtivou nahrávkou, která připomíná válečnou vřavu. S lehkými odkazy na black metal připomínají jezdce apokalypsy. Dostali se ihned do mé hlavy i myšlenek a způsobili tam svojí hudbou pořádnou spoušť. 


BODYFARM se stále drží toho, co umějí nejlépe, staroškolského smrtícího kovu, volně inspirovaného smečkami jako ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED, HYPOCRISY, UNLEASHED, NECROPHOBIC. Není to ale jenom inspirace death metalovým severem, který dělá tuhle kapelu unikátní. Pánové přinášejí svoji vlastní invenci, spoustu nápadů, zajímavých momentů. Mají velký dar a talent složit dobrou skladbu, která se vám otiskne do hlavy jako zlá myšlenka. Nahrávka je samozřejmě opatřena velmi dobrým zvukem (Yarne Heylen) a obalem (Daemorph). Pokaždé přistupuji k nové hudbě s pokorou a k "Ultimate Abomination" se stále rád a s chutí vracím. Představte si klid před bouří. Mraky jsou nízko a čekáme na další útok. Spousta vojáků zemřela děsem a zbytek si odnese noční můry, které je budou pronásledovat do konce jejich životů. Album v sobě obsahuje spoustu temné, krvavé energie, špínu ulice, feeling a drive. Zároveň, a to se mi líbí asi nejvíce, pánové sází na silné melodie. Mráz, temnota, popraskané kosti. Na téhle desce najdete vše potřebné, co máme my, staří metaloví veteráni, rádi. Je po okraj narvaná tlakem a energií. Odkrývám čerstvý hrob a pomalu dostávám strach. Vyděšené tváře umrlců, které musely zažít před smrtí šílené věci. Mučení těla, mučení mysli. Psychický teror je mocnou zbraní. BODYFARM působí jako rozjetý tank, který nezná slitování! Chladný, zničující death metalový útok!


Asphyx says:

I uncover a fresh grave and slowly get scared. The frightened faces of the dead must have experienced crazy things before they died. Torture of the body, torture of the mind. Psychic terror is a powerful weapon. Raid! More corpses in the streets. When will it end? I look into the darkness and wait. In the end. Immersed in the swamps of my brain, I hope for at least a small glimmer of light. I'll never see any more. Just another ordinary day in an ugly war. I'd rather cross over to the other side, to the endless world of shadows, and listen to the new album by Dutch demons BODYFARM.

I have followed this pack since their early days and their story still fascinates me to this day. The band went through a tough time (rest in peace Thomas Wouters) and survived. This year they came back stronger than ever. With a crushing record that recalls the turmoil of war. With light references to black metal reminiscent of the horsemen of the apocalypse. They immediately got into my head and thoughts and wreaked some serious havoc with their music.


BODYFARM still stick to what they do best, old school death metal, loosely inspired by packs like ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED, HYPOCRISY, UNLEASHED, NECROPHOBIC. But it's not just the inspiration of the death metal north that makes this band unique. Gentlemen bring their inventions, a lot of ideas, and interesting moments. They have a great gift and talent to compose a good song that imprints on your head like a bad idea. The recording is of course provided with very good sound (Yarne Heylen) and cover art (Daemorph). I approach new music with humility every time and I keep coming back to "Ultimate Abomination" with gusto. Imagine the calm before the storm. The clouds are low and we are waiting for the next attack. Many soldiers have died of fright and the rest will carry nightmares that will haunt them for the rest of their lives. The album has a lot of dark, bloody energy, a dirt street feel, and drive. At the same time, and this is probably what I like the most, the gentlemen rely on strong melodies. Frost, darkness, cracked bones. On this record, you will find everything we old metal veterans like. It's packed to the brim with pressure and energy. I'm uncovering a fresh grave and I'm slowly getting scared. The scared faces of the dead who must have experienced crazy things before they died. Torture of the body, torture of the mind. Psychic terror is a powerful weapon. BODYFARM is like a tank that knows no mercy! A cold, devastating death metal attack!about BODYFARM on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Torment
02. Symbolical Warfare
03. The Wicked Red
04. Blasting Tyranny
05. The Swamp
06. Carving Repentance
07. Empire Of Iniquity
08. Soul Damnation
09. Sacrilege Of The Fallen
10. Charlatan MessiahShare this games :

TWITTER