DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. února 2023

Recenze/review - FUNUS - Onen svet (2023)


FUNUS - Onen svet
EP 2023, vlastní vydání

for english please scroll down

Venku byla zima a chlad se pomalu vkrádal do našich kostí. Stojíme před krematoriem a čekáme, až nás pustí dovnitř. Chceme se přesvědčit, že je doopravdy mrtvý. Lidská bestie. Leží tam v otevřené rakvi a všichni mluví o tom, jaký to byl dobrý člověk. Lži a přetvářka, falešné úsměvy. Všude je cítit krev jeho obětí. Shoř v pekle, křičíme do ticha. Odpovědí je nám ďábelský smích.

Občas přemýšlím, jakou hudbu bych zvolil na svůj pohřeb. Kapel je mnoho, ale jen některé dokáží vytvořit náležitě mrtvolnou atmosféru. Slovenské FUNUS bych klidně zařadil na svůj setlist. Hrají totiž od srdce. Pro všechny prokleté, pro všechny, kteří žijí ve stínu. 


V roce 2020 jsem o kapele psal u příležitosti vydání jejich demonahrávky (odkaz je dole pod článkem). Stylově se pánové a dáma stále drží svého prašivého směru. Pokud máte rádi starý, plesnivý smrtící kov v jeho základní, morbidní podobě, tak neváhejte ani chvilku. Opravdu si budete připadat jako na pohřbu nějakého zvráceného vraha. EP "Onen svet" bych pouštěl všem, kteří spáchali něco zlého. Padlým kněžím, ulhaným politikům i těm, kteří mají potřebu neustále plivat jed kolem sebe. Tahle smečka vám vymáchá ksicht v kaluži plné krve. Vezme vás na výlet do močálů, ze kterých není návratu. Budete se toulat ulicemi, uprostřed noci, když jsou venku jenom přízraky. Skladby jsou velmi dobře napsány, zvuk je masivní, chorobný a rytmy musí lahodit každé zkažené duši. Skvělý je i obal, který se nebývale povedl. FUNUS na to jsou postaru, ale na rozdíl od spousty současných smeček o hodně víc upřímně, surově, s černou jiskrou v oku. Je poznat, že byla muzika skládána na starých pohřebištích, v opuštěných márnicích a za naprosté tmy. Riffy útočí přímo na solar plexus. Venku byla zima a chlad se pomalu vkrádal do našich kostí. Stojíme před krematoriem a čekáme, až nás pustí dovnitř. Chceme se přesvědčit, že je doopravdy mrtvý. Lidská bestie. Už vím, co mu pustím za hudbu na jeho poslední cestě do pekla. "Onen svet"! Morbidní, hnisavá, death metalová exhumace prokletých hrobů!


Asphyx says:

It was cold outside and the chill was slowly creeping into our bones. We stood in front of the crematorium waiting to be let in. We want to make sure he's really dead. A human beast. He's lying there in an open coffin and everyone's talking about what a good man he was. The lies and the hypocrisy, the fake smiles. You can smell the blood of his victims everywhere. Burn in hell, we scream into the silence. The devil's laughter is our answer.

Sometimes I wonder what music I would choose for my funeral. There are many bands, but only a few can create a properly cadaverous atmosphere. I'd put Slovak FUNUS on my set list. They play from the heart. For all the damned, for all those who live in the shadows.


In 2020 I wrote about the band on the occasion of the release of their demo (link is below the article). Stylistically, the gentlemen and the lady are still sticking to their scabrous direction. If you like old, moldy death metal in its basic, morbid form, don't hesitate a moment. You really will feel like you're at the funeral of some twisted murderer. I'd play the "Onen svet" EP to anyone who's done something bad. Fallen priests, lying politicians and those who feel the need to constantly spit venom around. This band will blow your face off in a pool of blood. They'll take you on a trip to the swamps of no return. You'll wander the streets in the middle of the night when there are only ghosts outside. The songs are very well written, the sound is massive, morbid and the rhythms must please every wicked soul. The cover artwork is also great, and unprecedentedly well done. FUNUS are old fashioned for it, but unlike a lot of the current bands, a lot more honest, raw, with a black sparkle in their eye. You can tell the music was composed in old burial grounds, abandoned morgues and in total darkness. The riffs strike directly at the solar plexus. It was cold outside and the chill was slowly creeping into our bones. We stood outside the crematorium waiting to be let in. We want to make sure he's really dead. A human beast. I already know what music I'm going to play for him on his final journey to hell. "Onen svet"! A morbid, festering, death metal exhumation of cursed graves!


Recenze/review - FUNUS - Demo 2020 (2020):


Tracklist:
01. Hurikán Na Vatikán
02. Bažina
03. Lykan
04. Onen Svet

Line-up:
Vocals: Roxor
Guitars: Garlandus
Guitars: Magnus
Bass: Tereza
Drums: Šuhaj


Share this games :

TWITTER