DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 1. dubna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SHROUDED IN DARKNESS - Be None of You (2023)

Recenze/review - SHROUDED IN DARKNESS - Be None of You (2023)


SHROUDED IN DARKNESS - Be None of You
CD 2023, Kvlt und Kaos Productions

for english please scroll down

Najednou jsem měl pocit, že na mě někdo zezadu šáhnul. Mráz mi pronikl až do morku kostí. Otočil jsem se a tichá ulice byla jako každý den brzy ráno úplně prázdná. Uslyšel jsem jedovatý šepot a znovu se podíval stejným směrem. Mezi stromy stála postava bez tváře. Usmívala se. Ztuhla mi krev v žilách, nemohl jsem se hýbat. Podala mi ruku a její hlas bolel. Přišla si pro mě, má vlastní smrt. Těšil jsem se, protože teď už budu poslouchat jenom temnou, mrazivou a děsivou hudbu.

Švédská doom death metalová smečka SHROUDED IN DARKNESS dokáže vytvořit podobně smutnou, záhadnou a absolutně temnou atmosféru. Opět jsem se na svých toulkách podzemím setkal s nahrávkou, kterou o hodně raději poslouchám, než o ní píšu. Došlo k vzájemnému přenosu emocí. Umřel jsem a znovu se narodil. A to vše za zvuků "Be None of You".


SHROUDED IN DARKNESS ve mě dokázali vyvolat smutné vzpomínky. Byl jsem při poslechu znovu na pohřbu, ukládali jsme rakev do země a moje srdce krvácelo. Dlouhé, emotivní skladby jsou napsány velmi dobře. Stačí jen přistoupit na chladnou a mrazivou hru, kterou s námi Švédové hrají. Zvuk mě řeže a zanechává po sobě krvavé stopy (Dan Swanö). Nad obalem (Gustave Doré) přemýšlím a nemohu na něj zapomenout. Jsou na něm pravděpodobně démoni, které potkávám ve svých představách. Dívali jste se někdy na špinavou řeku? Na její převalující se vlny, plné mrtvých těl? Pánové mě vzali díky své hudbě na výlet až do míst, kde se vstupuje na onen svět. Potkali jsme spolu duše zemřelých, nasáli tajemnou atmosféru plnou nahrubo nasekané tmy. Nebudu vám tentokrát album přirovnávat k jiným, není to nutné. Lepší bude, když si poslechnete ukázky. Nejlépe v noci, až se v ulicích objeví první přízraky. Ulehněte do svých rakví a poslouchejte pozorně. Nikdy se neotáčejte za sebe! Přiznávám, "Be None of You" je deskou, která na mě má až magický účinek. Působí jako krvavá mlha, jako děsivý stín. Je záhadná a zcela podmanivá. A teď už mě prosím nechte, musím jít. Čeká na mě. Moje vlastní smrt. Má obličej bez tváře, zahalený v kápi. A v rukou drží novinku od SHROUDED IN DARKNESS. Temnota duše, temnota mysli, podmanivý doom death metalový zážitek z onoho světa!


Asphyx says:

Suddenly, I felt like someone had touched me from behind. The chill penetrated me to the core. I turned around and the quiet street was completely empty, like every day early in the morning. I heard a venomous whisper and looked in the same direction again. A faceless figure stood among the trees. She was smiling. My blood stiffened in my veins, I couldn't move. She held out her hand and her voice hurt. She had come for me, my own death. I looked forward to it, because now I would only listen to dark, chilling and terrifying music.

Swedish doom death metal pack SHROUDED IN DARKNESS can create a similarly sad, mysterious and absolutely dark atmosphere. Once again, on my wanderings through the underground, I came across a record that I much prefer listening to than writing about. There was a mutual transfer of emotions. I died and was born again. All to the sound of "Be None of You".


SHROUDED IN DARKNESS managed to bring back sad memories. I was at the funeral listening to it again, we were putting the coffin in the ground and my heart was bleeding. The long, emotional songs are very well written. We just have to acquiesce to the cold and chilling game the Swedes play with us. The sound cuts me and leaves a trail of blood (Dan Swanö). The cover art (Gustave Doré) makes me think and I can't forget it. It probably has demons on it that I meet in my imagination. Have you ever looked at a dirty river? Its rolling waves, full of dead bodies? The gentlemen took me on a journey through their music to the places where one enters the other world. We met the souls of the dead together, soaked up the mysterious atmosphere of the coarsely chopped darkness. I won't compare the album to others this time, it's not necessary. It's better if you listen to the samples. Preferably at night, when the first ghosts appear in the streets. Lie back in your coffins and listen carefully. Never look behind you! I admit, "Be None of You" is a record that has an almost magical effect on me. It's like a bloody fog, like an eerie shadow. It's mysterious and completely captivating. Now, please, let me go. I have to go. She's waiting for me. My own death. My face is faceless, hooded. And in her hands, she's holding the new SHROUDED IN DARKNESS. Darkness of the soul, darkness of the mind, an immersive doom death metal experience from the other world!


Tracklist
1. Ex Cineribus
2. An Approaching Storm
3. Dwell in Solitude
4. Strain of Emptiness
5. Frozen Death
6. Between Two Worlds
7. Be None of You

Lineup
Mike – Bass, drums
Daniel T – Vocals and keyboards
Reese – Guitars

Links on the web
Share this games :

TWITTER