DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. května 2023

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - FROZEN SOUL - Glacial Domination (2023)

Recenze/review - FROZEN SOUL - Glacial Domination (2023)


FROZEN SOUL - Glacial Domination
CD 2023, Century Media Records

for english please scroll down

Vylezl jsem zase po nějaké době ze svého hrobu a jsem překvapený, jak se svět změnil. Kolem mě leží v ulicích zmrzlá těla a pod nohami křupe krvavý sníh. Netuším, kdy apokalypsa přišla, ale co vím jistě je, že když nastala, tak všude v éteru hrála nová deska amerických smrtonošů FROZEN SOUL. S těmi jsem se poprvé setkal na svých toulkách podzemím v roce 2021 (to vydali skvělé album "Crypt of Ice", o kterém si můžete přečíst i na našem webu, odkaz je dole pod recenzí).

Američané nadále pokračují ve valivém, zničujícím death metalu, který má v sobě velkou porci tmy, mrazu a zabijáckých riffů. Kapela se volně inspirovala u smeček jako JUNGLE ROT, BOLT THROWER, OBITUARY, ASPHYX, MORTA SKULD, DEATH, přidala svoje nápady, vše zamíchala s prudkým jedem a podává na víku od rakve. Není žádných pochyb, novinka se opět velmi povedla. Smrt je velmi blízko!


Pro nás, co jsme na téhle hudbě vyrůstali, je nové album velmi zajímavé, skvěle zahrané, návykové. Je sice pravdou, že podobných kapel je dnes velké množství. Snaží se oživit ducha devadesátých let. Některým se to moc nedaří, mezi ty ale FROZEN SOUL nepatří. Naopak, oceňuji skvělý zvuk, který je chladný, čitelný a masivní takovým tím zabijáckým způsobem. Líbí se mi i stylový obal. Nejsou to ale jen formální věci, které dělají z novinky skvělý materiál pro všechny poctivé hrobníky. Mě osobně se nejvíc líbí takové to těžko popsatelné nadšení, odhodlání, celková atmosféra. Neklid a chvění, drive a síla, nekonečný chlad, které jsou ze skladeb cítit. Vše potom doplňuje chorobný vokál, který zní jako hlas pradávné bestie. (Nejen) starý fanoušek pohřbů do země tak dostane komplexní dílo, které nejen se velmi dobře poslouchá a zároveň působí jako velmi prudký jed, u kterého zemřete v nekonečných křečích. Je pro mě hodně příjemné se vrátit zpět do podzemí a vzít si mezi nemrtvé novou desku "Glacial Domination". Je dobré mít jistotu alespoň v hudbě, když už je svět zase sebezničující. FROZEN SOUL připomínají bájné příšery, které známe jen z vyprávění předků. Letos se vrátili, aby nás spálili na popel. A činí to pomocí prvotřídního kovu smrti a bolestivého mrazu. Vylezl jsem zase po nějaké dobře ze svého hrobu a jsem překvapený, jak se svět změnil. Kolem mě leží v ulicích zmrzlá těla a pod nohami křupe krvavý sníh. Jsme jenom prach a v prach se znovu obrátíme. Mrazivé, temné, zničující jaderné death metalové inferno! Krvavý otisk věčnosti!


Asphyx says:

I have come out of my grave again after some time and I am surprised how the world has changed. Frozen bodies lie in the streets around me, and bloody snow crunches underfoot. I don't know when the apocalypse came, but what I do know is that when it did, the new album by American death-mongers FROZEN SOUL was playing everywhere in the ether. I first met them on my underground wanderings in 2021 (they released a great album "Crypt of Ice", which you can also read about on our website, the link is below the review).

The Americans continue to deliver rolling, devastating death metal that has a heavy dose of darkness, chill and killer riffs. The band has taken loose inspiration from packs like JUNGLE ROT, BOLT THROWER, OBITUARY, ASPHYX, MORTA SKULD, DEATH, added their own ideas, mixed it all up with violent venom and served it up on a coffin lid. There's no doubt, the news is once again very successful. Death is very close!


For those of us who grew up on this music, the new album is very interesting, well played, addictive. It's true that there are a lot of bands like this today. They are trying to revive the spirit of the 90s. Some of them don't manage to do that, but FROZEN SOUL is not one of them. On the contrary, I appreciate the great sound, which is cool, clear and massive in that killer way. I also like the stylish packaging. But it's not just the formal stuff that makes the new release great material for all honest grave diggers. What I personally like the most is such a hard to describe enthusiasm, determination, overall atmosphere. The restlessness and trembling, the drive and power, the endless coolness that you can feel from the tracks. Everything is then complemented by the sick vocals that sound like the voice of an ancient beast. So the (not only) old fan of burying himself in the ground gets a complex piece of work that not only is very easy to listen to, but also acts as a very violent poison that will make you die in endless convulsions. It's very nice for me to go back underground and take the new album "Glacial Domination" among the undead. It's good to have some reassurance at least in music, when the world is self-destructing again. FROZEN SOUL are reminiscent of the mythical monsters we only know from the stories of our ancestors. This year they've returned to burn us to the ground. And they're doing it with premium death metal and painful frost. I've crawled out of my grave again after a good while and I'm surprised at how the world has changed. Frozen bodies lie in the streets all around me, and bloody snow crunches underfoot. We are but dust and we will turn to dust again. A freezing, dark, devastating nuclear death metal inferno! The bloody imprint of eternity!


Recenze/review - FROZEN SOUL - Crypt of Ice (2021):


Tracklist:
01. Invisible Tornentor 
02. Arsenal Of War 
03. Death And Glory 
04. Morbid Effigy 
05. Annihilation 
06. Glacial Domination 
07. Frozen Soul 
08. Assimilator 
09. Best Served Cold 
10. Abominable 
11. Atomic Winter


Share this games :

TWITTER