DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. května 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GAROTED - Bewitchment Of The Dark Ages (2023)

Recenze/review - GAROTED - Bewitchment Of The Dark Ages (2023)


GAROTED - Bewitchment Of The Dark Ages
CD 2023, Lavadome Productions

for english please scroll down

Asi nikdy mě nepřestanou fascinovat zprávy o tom, jak nějaký milý chlápek, který měl všechno, byl oblíbený a všichni ho měli rádi, po večerech týral a mučil lidi. Jakoby náhodou se začnou odkrývat jeho temné myšlenky i staré prašivé kosti, které pohřbíval pod svým domem. Peklo se totiž ukrývá v každém z nás. Hluboko v podvědomí spí bestie, kterou stačí jenom probudit. Někdo ji dokáže ovládat a někdo zkrátka ne. Když si potom vezmu novou desku amerických GAROTED, tak z ní mám úplně stejné pocity.

Znovu probuzená bestie ze starých časů. Představte si sklep a v něm hladovou šelmu. Právě roztrhla řetězy, aby se přišla pomstít za roky hladu a utrpení. Máte rádi ďábelský, nekompromisní a surový death metal ze staré školy? Nechte si chutnat. Doporučuji poslouchat v naprosté tmě a chladu.


Mám rád nahrávky, u kterých se mi začnou na zeď mého pokoje promítat děsivé představy. Zohavené mrtvoly, spálená těla, nasbíraný vztek. Tenhle death metal hoří jasným plamenem. V podobných rytmech jako ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, PERDITION TEMPLE, IMPIETY, KRISIUN, CENTURIAN. Tentokrát s novým vokalistou (Devon Ferrera - jinak také MARASMUS), který odvedl skvělou morbidní práci. Praví fanoušci ocení i démonický obal od vždy skvělých Misanthropic-Art a určitě i zvuk, pod kterým je podepsán Axel Harvey. Dostanete zničující, nekompromisní nářez, totální a absolutní masakr, který vám vystřelí mozek z hlavy. Je to extrém, který sice možná působí zpočátku lehce monotónně, ale nenechte se mýlit. Po odkrytí několika vrstev naleznete opravdový hnis a špínu. Skladby jsou napsány s jediným účelem, zabít vás hudbou. Pohřbít zaživa. Lidská fantazie je nekonečná, stejně jako bolest obětí. GAROTED vám hodí do ksichtu syrové, shnilé maso a nakazí vás snětí. Při poslechu zažívám pocity zmaru a beznaděje. Tlak, obrovská porce černé energie, technika, rouhání a samozřejmě plameny pekelné. Album jsem poslouchat nejčastěji v noci a když jsem se podíval z okna, před naším domem čekaly přízraky. "Bewitchment Of The Dark Ages" je deskou, která je zároveň pozvánkou na ďábelský rituál. Zuřivý, démonický death metal, který vás upálí zaživa! Inferno!


Asphyx says:

I guess I'll never cease to be fascinated by the news of how some nice guy who had everything, was popular and liked by everybody, tormented and tortured people in the evenings. As if by chance, his dark thoughts and the old, mangy bones he buried under his house start to be revealed. Hell hides in all of us. Deep in the subconscious sleeps a beast that only needs to be awakened. Some people can control it and some people just can't. Then when I pick up the new album of the American GAROTED, I have the same feelings about it.

The beast from the old days reawakened. Imagine a basement and a hungry beast in it. It has just broken its chains to come and take revenge for years of hunger and suffering. Do you like devilish, uncompromising and raw old-school death metal? Enjoy. I recommend listening to it in total darkness and coolness.


I like recordings that make me start projecting scary images on the wall of my room. Charred corpses, burnt bodies, built-up rage. This death metal burns with a bright flame. In similar rhythms as ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, PERDITION TEMPLE, IMPIETY, KRISIUN, CENTURIAN. This time with a new vocalist (Devon Ferrera - otherwise also MARASMUS) who did a great morbid job. True fans will also appreciate the demonic cover art by the always great Misanthropic-Art and definitely the sound, which is signed by Axel Harvey. What you get is a devastating, uncompromising, total and absolute massacre that will blow your brains out. It's an extreme that may seem a bit monotonous at first, but do not be mistaken. Once you peel back a few layers, you'll find some real pus and filth. The songs are written with one purpose, to kill you with the music. To bury you alive. The human imagination is endless, like the pain of the victims. GAROTED throws raw, rotten flesh in your face and infects you with anthrax. Listening to it, I experience feelings of despair and hopelessness. Pressure, huge portions of black energy, technique, blasphemy and of course the flames of hell. I listen to the album most nights and when I look out the window, there are ghosts waiting outside our house. "Bewitchment Of The Dark Ages" is an album that is also an invitation to a devilish ritual. Furious, demonic death metal that will burn you alive! Inferno!


TRACKLIST
1. Infernal Death’s Majesty
2. Black Canticle Of Horror
3. Rites of Sinister Defilement
4. Pestiferous
5. Khaos Soul Pandemonium
6. Arcane Shadow Idolatry
7. Unfathomable Manifestation
8. Harkening to the Age of Blood & Plague

LINE-UP
Devo - Vocals
Drew Frerking - Guitars
Jonathan Tennant - Bass
Nolan Weber - Drums

Share this games :

TWITTER