DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 25. května 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VOMITORY - All Heads Are Gonna Roll (2023)

Recenze/review - VOMITORY - All Heads Are Gonna Roll (2023)


VOMITORY - All Heads Are Gonna Roll
CD 2023, Metal Blade Records

for english please scroll down

Kdysi dávno, když jsem byl ještě mladý, jsme se zde scházeli. Na kraji hřbitova jsme přehrávali kazety kapel, které jsme uctívali. Pili jsme pivo a řešili život. Daleko od lidí jsme přemýšleli, jaké to je, když člověk zemře. Stará kobka s nápisem VOMITORY byla dlouhé roky zavřená. Letos můžeme znovu vstoupit dovnitř a vychutnat si morbidní koktejl v podobě, v jaké ho umí jenom tahle smečka. Dnešní recenze je hodně poznamenaná nostalgií a spoustou vzpomínek.

Švédští maniaci totiž patří dlouhodobě k jedněm z mých nejoblíbenějších. Vždy se mi na jejich nahrávkách líbila surovost, syrovost a brutalita. Bylo mi vždy velkou ctí nosit jejich trika, pít pivo a poslouchat je jako kulisu. Je na čase si narvat jejich novinku pod tlakem do hlavy. Vítejte zpátky!


Uteklo hodně vody v řece Styx od doby, kdy jsem dělal s kapelou rozhovor (odkazy naleznete dole pod článkem). Tenkrát nevylučovali nějaký vzpomínkový koncert, ale nové album už nechtěli vydávat. Ale časy se mění, zaplať Satan za to. Zvěsti o nové desce se začaly šířit záhrobím jako mor. Těšil jsem se hodně a zklamaný rozhodně nejsem. Pro mě je novinka "All Heads Are Gonna Roll" skvělým návratem do devadesátých let minulého století. Skladby v sobě mají stále poctivou sílu, všude stříká krev a uříznuté hlavy se smějí do ticha. V téhle morbidní podobě mám VOMITORY nejraději. S parádním, zničujícím zvukem, s obalem, který musím mít na tričku. Svět se možná točí dávno odlišným směrem, fanoušci poslouchají úplně jinou hudbu a u kobky se nás sejde vždycky už jenom pár, ale to nevadí, já budu dál poslouchat metal hlavně srdcem. Jsem starý pes, který pořád pije pivo, ohlédne se za hezkou holkou a užívá si melodie z čerstvě exhumovaných hrobů. Songy v sobě mají pradávnou sílu, tlak, drive a energii. Velmi dobře se poslouchají. Jsou jako ostré čepele nožů, které se vám zadřou hluboko pod kůži. Jsem moc rád, že se kapela vrátila a nakopala nám zase všem zadky. Je to masakr v márnici, se spoustou rozdrcených kostí, je to starodávný rituál smrti, kterého je radost se znovu zúčastnit. Je velmi příjemné zase jednou tančit na vlastním hrobě, je pro mě skvělé, že mám zase co poslouchat. Připíjím na zdraví pohárem s krví a dávám plný počet bodů. Tohle album hoří jasným plamenem! Absolutně zabijácký death metal, který vám vyrve všechny vnitřnosti z těla!


Asphyx says:

A long time ago, when I was young, we used to meet here. At the edge of the cemetery, we'd play tapes of the bands we worshipped. We drank beer and talked about life. Away from people, we wondered what it was like to die. The old dungeon with the VOMITORY sign had been closed for years. This year we can re-enter and enjoy a morbid cocktail as only this pack can. Today's review is very much marked by nostalgia and a lot of memories.

The Swedish Maniacs have long been one of my favourites. I've always liked the savagery, rawness and brutality of their records. It was always a great honor to wear their shirts, drink their beer and listen to them as a backdrop. It's time to cram their new stuff into your head under pressure. Welcome back!


A lot of water has flown in the river Styx since I interviewed the band (links below the article). At that time they didn't rule out a memorial concert, but they didn't want to release a new album. But times are changing, Satan pay for that. Rumors of a new album began to spread like a plague through the grave. I was really looking forward to it and I'm not disappointed. For me, the new "All Heads Are Gonna Roll" is a great throwback to the 1990s. The songs still have an honest power to them, with blood spurting everywhere and severed heads laughing into silence. It's in this morbid form that I like VOMITORY best. With a cool, devastating sound, with a cover that I have to wear on my shirt. The world may be spinning in a different direction, the fans listen to completely different music and there are only a few of us at the dungeon anymore, but it doesn't matter, I will continue to listen to metal mainly with my heart. I'm an old dog who still drinks beer, looks back at a pretty girl and enjoys the tunes from freshly exhumed graves. The songs have an ancient power, pressure, drive and energy. They are very easy to listen to. They're like sharp knife blades that dig deep into your skin. I'm so glad the band came back and kicked all our asses again. It's a massacre in the morgue, with lots of crushed bones, it's an ancient death ritual that's a joy to take part in again. It's very nice to dance on my own grave once more, it's great for me to have something to listen to again. I raise a glass of blood to your health and give you full marks. This album is burning bright! Absolutely killer death metal that will rip your guts out!about VOMITORY on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. All Heads Are Gonna Roll 
02. Decrowned 
03. Ode To The Meat Saw 
04. The Deepest Tomb 
05. Piece By Stinking Piece 
06. Raped, Strangled, Sodomized, Dead 
07. Dead Man Stalking 
08. Disciples Of The Damned 
09. Dead World 
10. Beg For Death

band:
Erik Rundqvist: Vocals / Bass 
Urban Gustafsson: Guitar 
Peter Östlund : Lead Guitar 
Tobias Gustafsson: DrumsShare this games :

TWITTER