DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 19. srpna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NUCLEAR REMAINS - Dawn of Eternal Suffering (2023)

Recenze/review - NUCLEAR REMAINS - Dawn of Eternal Suffering (2023)


NUCLEAR REMAINS - Dawn of Eternal Suffering
CD 2023, Maggot Stomp

for english please scroll down

Když zazněl první poplach, nikdo ho nebral vážně. Většina si dělala legraci. Teď tu leží na hromadě a připomínají morbidní loutky. Hnijící maso, vytřeštěné oči, plné údivu. Přijít o život bylo vždy velmi jednoduché, ale tentokrát se to stane pomocí starého brutálního death metalu. Objevil jsem na svých toulkách po pitevnách skvělou kapelu. To jsem řekl svému kamarádovi, který také poslouchá tento styl od devadesátých let minulého století. Jako bychom se vrátili zpět, do staré nemocnice, kde řádí po chodbnách pořádně nadržená sestřička.

Vypadá velmi sexy, stejně jako hudba, kterou produkuje tahle smečka. A také vás postupně zabije. Shnijete zaživa a budete se kroutit bolestí. Tady se totiž hraje opravdově, syrově, krutě a nekompromisně. Nasadťe si plynové masky a poslouchajte pořádně nahlas. Jenom tak si můžete vychutnat tuhle pitvu, po které nezůstane živý vůbec nikdo. 


Jsem starý pes a první, co mě vyloženě uhodilo do ksichtu, tak je zvuk. Hergot, přátelé, tohle mi nedělejte. Málem mi praskla hlava a vyletěl mozek z hlavy. Je vynikající! Starý, prašivý, hnusný a ošklivý. Jako samotná smrt. Podepsáni jsou pod ním pánové Will Killingsworth (mastering) a Xander Bridge (mixing). Stylový je i obal od mistra Coltera Massona. Povedené dílo, které chci mít ve své sbírce (vychází na kazetě, CD i vinylu). Máte rádi staré DISGORGE, DEEDS OF FLESH, GORGASM, PATHOLOGY, BRODEQUIN? Potom se zde hraje i pro vás. Skladby jsou ostré jako skalpel a pánové se s ničím moc nepářou. Rozsekají vás na malé kousky. Já vím, nemusíte mi nic říkat, v dnešní době se hraje úplně jinak. Technicky, s plastovou produkcí. NUCLEAR REMAINS jsou ale jiní, odlišní a to se mi moc líbí. Novinku poslouchám s takovou tou zvrácenou radostí, kterou jsem míval jako mladý kluk, když jsem seděl s kamarádem u hi-fi věže a mohli jsme si umlátit hlavu o zeď. Bývaly to skvělé časy, které se asi už nikdy nevrátí. I když, zrovna tahle smečka je natolik dobrá, že ve mě dokáže probudit ty nejlepší vzpomínky. "Dawn of Eternal Suffering" je jako pohřeb do studené země, jako jaderná katastrofa, která může každou chvíli vypuknout. Lidé jsou na to stále dost hloupí. Než se tak stane a nějaký maniak zmáčkne červené tlačítko, budu tuhle nahrávku poslouchat stále dokola. Udělejte to také tak!  Tohle je album pro opravdové, poctivé fanoušky hnisu, špíny a absolutní temnoty. Starý, morbidní brutální death metal, který vám způsobí smrt ozářením! 


Asphyx says:

When the first alarm sounded, no one took it seriously. Most people were joking. Now they're lying here in a heap, looking like morbid puppets. Rotting flesh, eyes bulging, full of wonder. It's always been easy to lose your life, but this time it's gonna happen with some brutal old death metal. I discovered a great band on my wanderings through the autopsy rooms. I told a friend of mine who has also been listening to this style since the 1990s. It's like going back to the old hospital, where there's a really horny nurse running the halls.

She looks very sexy, and so does the music this bunch produces. And it will also gradually kill you. You'll rot alive and writhe in pain. This is real, raw, cruel and uncompromising. Put on your gas masks and listen up. It's the only way to enjoy this autopsy that leaves no one alive.


I'm an old dog and the first thing that really hit me in the face was the sound. Damn it, folks, don't do this to me. My head almost exploded and my brains blew out. It's delicious! Old, dusty, ugly and nasty. Like death itself. Signed by Will Killingsworth (mastering) and Xander Bridge (mixing). The cover artwork by the master Colter Masson is stylish. A fine piece of work that I want to have in my collection (released on cassette, CD and vinyl). Do you like old DISGORGE, DEEDS OF FLESH, GORGASM, PATHOLOGY, BRODEQUIN? Then this is the place for you too. The songs are as sharp as a scalpel and the gentlemen don't mess with anything too much. They'll chop you up into little pieces. I know, you don't have to tell me, it's so different these days. Technically, with plastic production. But NUCLEAR REMAINS are different, diverse and I like that a lot. I listen to new music with that twisted joy I used to have as a young boy, when I used to sit with my friend at the hi-fi tower and we could beat our heads against the wall. It was a great time that will probably never come back. Although, this particular pack is good enough to bring back the best memories. "Dawn of Eternal Suffering" is like a funeral to a cold country, like a nuclear disaster that could erupt at any moment. People are still stupid enough for that. Until that happens and some maniac hits the red button, I'm going to listen to this record over and over again. Do that too! This is an album for true, honest fans of pus, filth and absolute darkness. Old, morbid, brutal death metal that will make you die of exposure!


Tracklist:
01. Dawn Of Eternal Suffering 
02. Subterranean Breeding 
03. Thermobaric Asphyxiation 
04. Sickening Depravity 
05. Eaten By Mutants 
06. Disintegrated In Misery 
07. Horrific Decapitation 
08. Sodomizing The SkinlessShare this games :

TWITTER