DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 4. září 2023

Recenze/review - ATOLL - Human Extract (2023)


ATOLL - Human Extract
CD 2023, Unique Leader Records

for english please scroll down

Otřel čepel nože. Byla od krve. Od lidské krve. Rozhlédl se kolem sebe a usmál se. Dnes odvedl dobrou práci. Tenhle invazní druh, který škodí planetě, je nutné zničit. Už to nešlo dál. Příliš mnoho zla, příliš mnoho temnoty. Vypadal přesně tak, jak si jej všichni představovali. Měl děsivou tvář, jako někteří staří bohové. Byl nemilosrdný a krutý. Vetřelec z vesmíru, který si ke své krvavé práci pouštěl jenom dobrý brutální death metal. Dnes zvolil novinku od maniaků ATOLL z USA.

Omlouvám se, ale s tvorbou kapely se setkávám poprvé. A jsem velmi mile překvapený. Jedná se o přesně takový ten druh brutality v hudbě, která vám vystřelí mozek z hlavy. Velmi dobře zahrané, s masivním, hutným a zabijáckým zvukem. Žádné kompromisy, žádné zbytečnosti. Jenom smrt, bolest a utrpení. Doporučují všichni vetřelci!


Mám pocit, že na mě padá lavina z kostí a lebek. Skladby jsou napsány velmi přesvědčivě, zajímavě. Troufám si tvrdit, že naživo to musí být totální šílenství! Klasické, tradiční postupy, ale zahrané tak, že je mě baví poslouchat. Nic pro slabé povahy, tady se odehrává reálná pitva ještě živých těl. ATOLL vám vyrvou vnitřnosti z těla! Líbí se mi i určitá nadsázka, kterou z hudby cítím. Mimochodem, podívejte se na youtube na klipy, stojí rozhodně za to. Ono vůbec, grafika alba je vynikající, stejně jako produkce. Kapela opravdu působí, jako by nebyla z tohoto světa. Pokaždé, když "Human Extract" poslouchám, tak před sebou vidím děsivé, morbidní obrazy. Odehrává se přede mnou hnusný, krvavý film, který se mi ihned dostane pod kůži. Stejně jako tahle deska, která vás nenechá chvilku v klidu. Je to nakumulovaný vztek, energie, obrovský tlak. Novinka má navíc takovou zvláštní, podmanivou atmosféru, známou ze starých jatek nebo piteven. Mocný vokál, riffy ostré jako skalpely, devastující bicí, no řekněte, co víc si přát? Myslím si, že každý fanoušek tohoto stylu musí být spokojen. Je pro mě velmi příjemné se kývat do rytmu. Se sekyrou v ruce. Album je, v rámci žánru, opravdu pestré. Pořád se něco děje, songy tepou jako srdce někoho, kdo zažil velký šok. Dívám se do tmy a tuhne mi krev v žilách. Vztek, touha zbourat další překážku. Přesně takhle se cítím, když novinku poslouchám stále dokola. Otřel čepel nože. Byla od krve. Od lidské krve. Rozhlédl se kolem sebe a usmál se. Dnes odvedl dobrou práci. Žádné kompromisy, žádné zbytečnosti. Jenom smrt, bolest a utrpení. Brutální death metalový útok! 


Asphyx says:

He wiped the blade of the knife. It was covered in blood. Human blood. He looked around and smiled. He'd done a good job today. This planet-damaging invasive species must be destroyed. It couldn't go any further. Too much evil, too much darkness. He looked exactly as everyone imagined him. He had a terrifying face, like some of the old gods. He was ruthless and cruel. An alien from outer space who only played good, brutal death metal to do his bloody work. Today, he chose the new stuff from the maniacs ATOLL from the USA.

I apologize, but this is the first time I've encountered the band's work. And I am very pleasantly surprised. This is exactly the kind of brutality in music that will blow your brains out. Very well played, with a massive, dense and killer sound. No compromises, no uselessness. Just death, pain and suffering. Recommended by all intruders!


I feel like an avalanche of bones and skulls is falling on me. The songs are written very convincingly, interestingly. I dare say that live it must be total madness! Classic, traditional methods, but played in a way that I enjoy listening to. Nothing for the faint hearted, this is a real autopsy of still living bodies. ATOLL will rip the guts out of your body! I also like a certain exaggeration I feel from the music. By the way, check out the clips on youtube, they are definitely worth it. Anyway, the album art is excellent, as is the production. The band really seems out of this world. Every time I listen to "Human Extract" I see eerie, morbid images in front of me. There's a nasty, gory movie playing out in front of me that immediately gets under my skin. Just like this record, which won't leave you in peace for a while. It's accumulated anger, energy, tremendous pressure. Moreover, the novelty has a strange, captivating atmosphere, familiar from old slaughterhouses or abattoirs. Powerful vocals, scalpel-sharp riffs, devastating drums, you name it, what more could you ask for? I think every fan of this style must be satisfied. I find it very enjoyable to sway to the beat. With an axe in my hand. The album is, within the genre, really varied. There's always something going on, the songs beat like the heart of someone who's had a big shock. I look into the darkness and my blood runs cold. The rage, the desire to tear down the next obstacle. That's how I feel when I listen to a new song over and over again. He wiped the blade of the knife. It was covered in blood. Human blood. He looked around and smiled. He did a good job today. No compromises, no waste. Just death, pain and suffering. A brutal death metal attack!Tracklist:
01. Human Extract 
02. The Simmering 
03. Stab Wounds Become Formless 
04. Homicidal Repentance 
05. Bikini Atoll Mutant Mayhem 
06. Justice In The Flesh 
07. The Final Conflict 
08. Bone Twister 
09. You And Your Friends Are Dead
Share this games :

TWITTER