DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 10. listopadu 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - KYPCK - Prestupleniya protiv chelovechestva (Crimes Against Humanity) (2023)

Recenze/review - KYPCK - Prestupleniya protiv chelovechestva (Crimes Against Humanity) (2023)


KYPCK - Prestupleniya protiv chelovechestva (Crimes Against Humanity)
CD 2023, RANKA KUSTANNUS

for english please scroll down

Narodil jsem se v socialismu. Na velkém sídlišti v průmyslovém městě. Chodili jsme do průvodů a věřili falešným slibům. Přísahali jsme na vlast a potkávali temné vojáky ze Sovětského svazu, kteří měli u nás základnu. Pamatuji si, že se nikdy neusmívali. Všichni nám lhali a dodnes v nás zůstala zvláštní pachuť. Všude kolem byla šeď, beton a dělnická pěst továrny. Asi pochopíte, že nechci, aby se to někdy opakovalo. Poslouchám nové album finských doom metalistů KYPCK a mrazí mě v zádech. Vrací se mi vzpomínky, vidím před sebou pochodovat další dav.

Tahle kapela je natolik svá a originální, že je velmi těžké jejich hudbu jakkoliv popisovat. Bez poslechu jednotlivých těžkých a melancholických melodií, bez skvěle zpracovaných vokálů, jsou jakákoliv slova zbytečná. Lepší je si sednout a nechat na sebe novinku působit. 


Události posledních let nám ukazují, že se toho příliš na Východě nezměnilo. Začala válka na Ukrajině a na mě opět dýchla bolest. Kdysi jsme poslouchali budovatelské písně a smáli se na fotkách v táborech v lesích. Kdo nezažil, nepochopí. Tohle jsou vzpomínky, které nelze nijak přenést. Finové tohle všechno vzali, dali tomu skvělý zvuk a produkci a vypálili to na hudební nosič. Totalita má vždy svoji temnou stránku, svoje krutá vězení, gulagy, politické vězně a jakoukoliv ztrátu svobody slova. Skladby jsou naléhavé, majestátní, vznešené a zároveň těžké a temné. Jako duše vojáka, kterého donutili zabíjet. Už zase znějí sirény, už zase se vyhrožuje jadernými zbraněmi. Jsem opravdu rád, že existuje kapela, která na to upozorňuje. A dělá to velmi elegantním a inteligentním způsobem. Po hudební stránce se potom jedná o klasický, melodický doom metal, se spoustou sugestivním prvků. Uběhlo mnoho let a žijeme ve svobodě. Bohužel mi poslední dobou připadá, že si toho spousta lidí vůbec neváží. Nostalgicky vypráví o starých dobrých časech. Jakoby zapomněli na všechnu tu šeď a tmu, která nás všechny objímala jako slizký had. Jsem opravdu rád, že se mi tohle album dostalo do rukou. Trávil jsem s ním spoustu času a chodil studeným městem. Ještě je kolem mě mnoho budov z dob socialismu, ještě máme hodně pomníků. Dodnes nechápu, jak mohl takhle dopadnout národ, který dal světu Dostojevského („Nejtěžší zločiny jsou ty, které činíme ve skrytu srdce") či Čajkovského. Finští doomaři ve mě rozdrásali staré vzpomínky na dětství. Vzali mě na výlet do doby, kterou jsem prožil a pamatuji si ji. Patří jim za to velký dík. Jejich muzika je velmi syrová a majestátní. Zasáhla mě přímo do srdce, přímo do podvědomí. Poslední album kapely pod jménem KYPCK je doom metalovým výletem plným bolesti, melancholie a strachu z totality! 


Asphyx says:

I was born in socialism. In a big housing estate in an industrial city. We went to parades and believed in false promises. We swore on our country and met dark soldiers from the Soviet Union who were based in our country. I remember they never smiled. They all lied to us, and to this day we still have a strange aftertaste. There was grey, concrete and factory workers all around. You'll probably understand that I don't ever want that to happen again. I'm listening to the new album by Finnish doom metallers KYPCK and I'm getting chills. Memories come flooding back, I see another crowd marching in front of me.

This band is so unique and original that it is very hard to describe their music in any way. Without listening to the individual heavy and melancholic melodies, without the superbly crafted vocals, any words are useless. Better to sit back and let the novelty wear off.


The events of recent years show us that not much has changed in the East. The war in Ukraine has begun and the pain has been breathed on me again. We used to listen to the songs of the builders and laugh at the photos in the camps in the forests. Those who have not experienced it will not understand. These are memories that cannot be transferred in any way. The Finns took all of this, gave it a great sound and production and burned it onto a record. Totalitarianism always has its dark side, its cruel prisons, gulags, political prisoners and any loss of freedom of speech. The songs are urgent, majestic, sublime and at the same time heavy and dark. Like the soul of a soldier who was forced to kill. Sirens are sounding again, nuclear weapons are being threatened again. I'm really glad there's a band that's calling attention to this. And it does it in a very elegant and intelligent way. Musically, then, it's classic, melodic doom metal, with lots of suggestive elements. Many years have passed and we live in freedom. Unfortunately, lately it seems to me that many people do not appreciate it at all. They talk nostalgically about the good old days. It's as if they've forgotten all the grey and darkness that used to envelop us all like a slithering snake. I'm really glad I got my hands on this album. I've spent a lot of time with it, walking through the cold city. There are still a lot of buildings from the socialist era around me, we still have a lot of monuments. I still don't understand how a nation that gave the world Dostoyevsky ("The worst crimes are those we commit in the secret of the heart") or Tchaikovsky could have ended up like this. The Finnish doomsayers tore at me old memories of my childhood. They took me on a trip to a time I lived through and remember. I owe them a big thank you for that. Their music is very raw and majestic. It hit me right in the heart, right in the subconscious. The band's latest album under the name KYPCK is a doom metal trip full of pain, melancholy and fear of totalitarianism!

Tracklist:
Ty isportil vse (You Ruined Everything)
Kreshchenie v Novosibirske (Epiphany in Novosibirsk)
Na poslednem prichale (On The Last Pier)
Krasnye pyatna (Red Stains)
Ya teper nenavizhu svet (Now I Hate The Light)
Chernyi bal (Dark Party)
Prostoi rasskaz - Ya sam soboyu (A Simple Tale / All By Myself)
Zamerlo more mechty (The Sea Of Dreams Has Frozen)
Korablestroitelei (Shipbuilders' Street)
Poet (The Poet)
Zhnets (Reaper)

Line-up:
Erkki Seppänen – vocals
Sami Lopakka – guitars
Sami Kukkohovi – guitars
Jaakko Ylä-Rautio – bass
Antti Karihtala – drums and percussionShare this games :

TWITTER