DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 13. února 2024

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DISSIMULATOR - Lower Form Resistance (2024)

Recenze/review - DISSIMULATOR - Lower Form Resistance (2024)


DISSIMULATOR - Lower Form Resistance
CD 2024, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Když jsme na téhle planetě přistáli poprvé, byli jsme fascinováni její krásou. Zelené lesy, oceány plné ryb, hory pokryté bílým sněhem. Koloběh přírody fungoval a svět byl přirozeně krásný. Jenže pak jsme potkali lidi. Stačilo jim několik desetiletí, aby začali všechno ničit. Do moří vypouštěli jedy, zabíjeli se navzájem, díky něčemu tak neuchopitlenému, jako je víra. Bylo nám z nich smutno. Nešlo to jinak. Tenhle experiment se zkrátka nepovedl. Poslali jsme svoje vojáky, divoké a nekompromisní vestřelce, aby jej ukončil. 

Útok začal za tmy a byl nemilosrdný. Stejně jako technická thrash/death metalová smečka DISSIMULATOR, která pochází z Kanady a po jedné demonahrávce v roce 2021 přichází letos s vysokooktanovým materiálem, který vás spálí na popel. 

 

Musím se vám k něčemu přiznat. Kapelu jsem vůbec neznal, nikdy o ní neslyšel a když jsem si pustil novinku poprvé, připadal jsem si, že se mi čip implantovaný do mozku zbláznil. To byl tak obrovský tlak a energie, že jsem si musel sednout. Nikdy jsem neměl infarkt, ale myslím, že takhle nějak probíhá. Pánové totiž, nejen že umí skvěle hrát a jsou na tom skvěle technicky, ale oni ještě navíc dokáží složit skladby, které vás doslova smetou z povrchu zemského. Není divu, sešli se tu členové BEYOND CREATION, PHOBOCOSM, CHTHE’ILIST. Je to šílenství! Riffy ostré jako čerstvě nabroušený skalpel. Vše za podpory masivního a masakrujícího zvuku. Takhle nějak si představuji, že by měla hrát moderní thrash/death metalová kapela, která nejen že ctí staré pořádky (VOIVOD, CORONER, NOCTURNUS), ale zároveň se snaží do tohoto stylu přinést i něco nového a neotřelého (VEKTOR). Líbí se mi jejich přístup, nápady, motivy, které nemůžu ani po dlouhé době vyhnat z hlavy. Určitě znáte zákon o zachování energie. Kapela vám jí předá tolik, že budete doslova nabití ještě několik dní potom. Zároveň, a to mi dělá jako starému psu velmi dobře, jsou old schoolově neurvalí, živočišní, divocí, jestli mi rozumíte. Je to prostě radost, dávat si "Lower Form Resistance" stále dokola do uší a užívat si jednotlivé pasáže. Myslím si, že tohle album pustím jednou nějaké vyspělé civilizaci, která nás přiletí kolonizovat. A abych ještě nezapomněl, černobílý obal od Jesse Draxler je vynikající a perfektně sedne k tomu, co se na desce odehrává. Nemůžu zkrátka jinak, než novou nahrávku všem doporučit. Absolutně zničující útok thrash death metalových vetřelců! K dokonalosti vybroušená hudba!


Asphyx says:

When we first landed on this planet, we were fascinated by its beauty. Green forests, oceans full of fish, mountains covered in white snow. The cycle of nature was working and the world was naturally beautiful. But then we met people. It only took them a few decades to start destroying everything. They were dumping poisons into the seas, killing each other, thanks to something as unsubtle as faith. They made us sad. There was no other way. This experiment just didn't work. We sent our soldiers, fierce and uncompromising gunslingers, to put an end to it. 

The attack began in the dark and was merciless. Just like the technical thrash/death metal pack DISSIMULATOR, hailing from Canada, and after one demo in 2021, they come this year with high-octane material that will burn you to ashes.


I have a confession to make. I didn't know the band at all, I had never heard of them and when I first listened to the news I felt like the chip implanted in my brain had gone crazy. That was such a huge amount of pressure and energy that I had to sit down. I've never had a heart attack, but I guess that's how it goes somehow. Because not only can the gentlemen play and are great technically, but they can also compose songs that will literally blow you off the face of the earth. It's no wonder, members of BEYOND CREATION, PHOBOCOSM, CHTHE'ILIST. It's insane! Riffs as sharp as a freshly sharpened scalpel. All backed by a massive and slaughtering sound. This is how I imagine a modern thrash/death metal band should play, which not only honors the old ways (VOIVOD, CORONER, NOCTURNUS), but also tries to bring something new and fresh to this style (VEKTOR). I like their approach, ideas, themes that I can't get out of my head even after a long time. I'm sure you know the law of conservation of energy. The band will give you so much of it that you will literally be charged for days afterwards. At the same time, and this makes me feel very good as an old dog, they are old school uncouth, animalistic, wild, if you understand me. It's just a joy to put "Lower Form Resistance" over and over in your ears and enjoy each passage. I think I'll play this album one day to some advanced civilization that comes to colonize us. And lest I forget, the black and white cover art by Jesse Draxler is excellent and fits perfectly with what's going on on the record. I simply can't recommend the new record to everyone. Absolutely devastating attack of thrash death metal invaders! Music polished to perfection!


TRACKLIST
1. Neural Hack
2. Warped
3. Outer Phase
4. Automoil & Robotoil
5. Cybermorphism / Mainframe
6. Hyperline Underflow
7. Lower Form Resistance

LINE-UP
Claude Leduc : Guitars & Vocals
Antoine Daigneault : Bass
Philippe Boucher : Drums


Share this games :

TWITTER