DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#CREEPINGFLESH. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#CREEPINGFLESH. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 28. února 2022

Recenze/review - CREEPING FLESH - ...and Then the Bombs Came (2022)


CREEPING FLESH - ...and Then the Bombs Came
CD 2022, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Nemrtví znovu povstali. Zástupy bojovníků temnoty se vydaly na dlouhou cestu bez konce. Už jednou bojovali, už jednou mučili, už jednou vypalovali. Armáda prokletých je zase v pohybu. Touží po krvi. Hladoví, s krvavým pohledem. Do kroku jim hraje nová deska švédských CREEPING FLESH. Surový, mocný death metal, který po sobě nechává jen smrt, beznaděj a nekonečnou temnotu.

Při poslechu si připadám jako bych byl přímo součástí bitvy. Hrdinové i prokletí, všichni kolem mě umírají a tank s nápisem CREEPING FLESH jede stále kupředu. Nezná slitování. Chladná atmosféra celé nahrávky si vás podmaní a pohřbí do hromadného hrobu. Smrt je na každém kroku!


Ve válce se dá zahynout mnoha způsoby, ale co se týká death metalu, tak bych volil právě desku "...and Then the Bombs Came". Je totiž až po okraj narvaná zajímavými motivy, chorobami nasáklým vokálem i dunivými bicími. Jede kupředu, neohlíží se za sebe. Vzduchem se vznáší chladné, bolestivé melodie. V ústech cítíš pachuť smrti. Chvílemi nevíš, jestli jsi už mrtvý, nebo jestli ještě stále bojuješ za jiné. CREEPING FLESH se volně inspirují kapelami jako BOLT THROWER, MEMORIAM, JUST BEFORE DAWN, SCULPTURE, DECAYING, JUNGLE ROT, OBITUARY, BLOODBATH a přidávají samozřejmě velkou porci svých vlastních nápadů. Ze songů je cítit nadšení pro death metalový boj, pro válku se záhrobím. Hřbitovy jsou plné padlých, kteří zemřeli zcela zbytečně. Lidé si nedají nikdy pokoj, stále budou řvát nenávistí. Musím uznat, že mě album opravdu zcela pohltilo, přeneslo na bojiště. Byl jsem přímo součástí veškerých bojů. Viděl hromady mrtvol, vyděšené tváře, těla, roztrhaná na kusy. Jakoby přede mnou kapela promítala dokumentární film. Jsou v něm veteráni, kteří vyprávějí. Mají prázdné pohledy plné bolesti. Ležíme v zákopech a čekáme až se setmí. Poslední noc, poslední souboj. Zítra z nás bude armáda nemrtvých. Chladný, masivní death metalový útok! Válka!


Asphyx says:

The undead have risen again. Multitudes of dark warriors have embarked on a long journey without end. They've fought once, they've tortured once, they've burned once. The army of the damned is on the move again. They are out for blood. Hungry, with bloodshot eyes. The new album from Sweden's CREEPING FLESH plays in their step. Raw, powerful death metal that leaves only death, despair and endless darkness in its wake.

Listening to it, I feel like I'm directly part of the battle. Heroes and cursed, everyone around me is dying and the tank with the CREEPING FLESH sign is still moving forward. It knows no mercy. The cold atmosphere of the whole record captivates you and buries you in a mass grave. Death is at every turn!


There are many ways to die in war, but as far as death metal is concerned, I would choose "...and Then the Bombs Came". It is packed to the brim with interesting motifs, disease-soaked vocals and thunderous drums. It moves forward, it doesn't look back. Cold, aching melodies float through the air. You taste death in your mouth. At times you don't know if you're dead or if you're still fighting for others. CREEPING FLESH are loosely inspired by bands like BOLT THROWER, MEMORIAM, JUST BEFORE DAWN, SCULPTURE, DECAYING, JUNGLE ROT, OBITUARY, BLOODBATH and of course add a large portion of their own ideas. From the songs you can feel the enthusiasm for the death metal fight, for the war with the beyond. The cemeteries are full of the fallen who died for nothing. People will never rest, they will always scream with hatred. I have to admit that the album really completely absorbed me, transported me to the battlefield. I was directly part of all the fighting. I saw piles of dead bodies, terrified faces, bodies torn apart. It was like the band was showing a documentary in front of me. There are veterans in it who are narrating. They have blank stares full of pain. We're lying in the trenches, waiting for darkness to fall. Last night, last fight. Tomorrow we'll be an army of the undead. A cold, massive death metal assault! War!


about CREEPING FLESH on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. ...And Then The Bombs Came
02. Flaktürme
03. Finest Hour
04. Like So Many Before Them
05. Decrowned
06. Obscure The Sun
07. Titan Grip
08. March Of The Elephant
09. Wandering Soul


band:
Martin Kadhammar - drums
Robert Karlsson - vocals
William Persson Öberg - guitars
Sofus Stille - guitars
Korp Thidrandir - bass

Webshop:

Digital:

čtvrtek 23. září 2021

News! - CREEPING FLESH - Like So Many Before Them - lyric video


CREEPING FLESH “Like So Many Before Them” lyric video


Swedish death metal battalion CREEPING FLESH shoots the first fire from the upcoming album “...And Then the Bombs Came”. “Like So Many Before Them” shows all the destructive power of the Gothenburg five-piece, in an old-school piece of death metal that not only evokes the spirit of veterans Bolt Thrower, Asphyx, Obituary and such, but also does it with an amazing sense of Swedish melody and sound.

""Like So Many Before Them" is an ode to the fallen and the misled", drummer Martin Kadhammar comments. "The battle for Kasserine Pass is a widely known, drawn out slaughterhouse. Perhaps one of the most humiliating defeats in Allied history. It's a very fitting scenery for a depiction of the brutality and pointlessness of war, both in the past and the present".
____________________________

Established in Swedish Death Metal haven Gothenburg in 2013, Creeping Flesh started on a mission to play their own style of mid-tempo, old school death metal, influenced by bands such as Bolt Thrower, Asphyx and Hail of Bullets, but with the addition of Swedish melody and sound from bands such as Hypocrisy, Grave and Unleashed.

After releasing an EP each year during the following three years, their debut album "Into the Meat Grinder" came in 2019 to great critical acclaim. They now have a solid following due to consistent musical output, as well as a reputation for energetic, no holds barred, headbang inducing live shows

The new Creeping Flesh album, “...And Then the Bombs Came” will be released by Emanzipation in 2022.


Line-up:
Martin Kadhammar - drums
Robert Karlsson - vocals
William Persson Öberg - guitars
Sofus Stille - guitars
Korp Thidrandir - bass


Web:

about CREEPING FLESH on DEADLY STORM ZINE:Recenze/review - CREEPING FLESH - Scorched (2016)-----------------------------------------------------------------------------------

TWITTER