DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemdenmark. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemdenmark. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 28. září 2023

News! - SHADOWSPAWN - Color Me Dead - lyric videoSHADOWSPAWN “Color Me Dead” lyric videoAfter announcing their new album “Blasphemica - Absolution Carved From Flesh” for an October release and having already revealed the first single of the album (“Bonesong”), Danish death metal unit SHADOWSPAWN is now back with the second song from the record, both in digital single and lyric video formats.

The new digital single “Color Me Dead” is tied, lyrically, to the same claustrophobic feeling of “Bonesong”. Both groovy and aggressive “Color Me Dead” also builds up an afflictive dark atmosphere of horror. No hope – only bleak feelings and heavy thoughts.


_______________________

Shadowspawn is back with their highly anticipated fourth release, “Blasphemica - Absolution Carved From Flesh”. The new album from the Danes demonstrates the band’s growth and evolution, while still retaining their signature no-frills-death-metal sound. However, “Blasphemica” walks the extra mile for the band and pushes the boundaries of their musicality, incorporating elements of groove, darkness, and brutality into a cohesive whole. The album showcases the band’s maturity as songwriters and their ability to craft intricate, yet headbanging-worthy compositions.

With ten groovy death metal tracks, set in an abstract lyrical world of steampunk and religious criticism in the pocket, the band visited Tue Madsen at the renowned Antfarm Studios, for drum recording and, later, for mix and mastering, ensuring the best possible sound for their new opus. This will be also Shadowspawn first album with their new drummer Lukas Meier, known from The Petulant and Sacrificial.

Known for their unique blend of groovy and intense soundscapes, Shadowspawn was formed in 2013 by experienced men from the early Danish death metal scene, including well-known forces from, among others, Sacrificial, The Petulant and Cinerator. With their distinct approach to the genre, they have carved a path for themselves in the extreme music scene. From the bands emerging, and with three highly praised releases already, Shadowspawn is a well known act in the domestic metal scene, as well as abroad.

“Blasphemica - Absolution Carved From Flesh” will be released on LP (black vinyl, limited to 300) and digital formats via Emanzipation Productions on October 27th, 2023.


Lineup:
Bue T. Jensen - vocals
Nicolai Cheung - guitars
Oliver Ragnar - guitars
Kelvin Dam - bass
Lukas Meier - drums

Digital single:

Webshop:

Web:

about SHADOWSPAWN on DEADLY STORM ZINE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 25. srpna 2021

News! - SHADOWSPAWN - Dark Dawn Take Me - official video


Shadowspawn - “Dark Dawn Take Me” official video


With powerful riffs in an old school death metal and groovy cocktail, Danish death- metallers Shadowspawn returned in 2021 with their third release, “The Biology of Disbelief”.

And now the Danish deathsters teamed up with the American stop-motion animation company Workshed Animation to bring to life one of the darkest songs in the record: “Dark Dawn Take Me”. With a concert based on the song lyrics, the video is a work of sombre art itself, providing images to already disturbing words and making a perfect fit for “Dark Dawn Take Me”

Since the release of the former album “Hope Lies Dormant”, Shadowspawn has worked tirelessly to bring more depth, more dynamics, more groove and even more aggression into their sound. “The Biology of Disbelief” consists of ten groovy death metal tracks, set in a abstract lyrical world of steampunk and religious criticism. A story told in abstract yet precise and critical terms, concerning religion, misinformation and disbelief.

The drums are recorded and produced by Tue Madsen at renowned Antfarm Studios. Otherwise mixed and produced by the band itself. Recorded during the fall of 2020 at both Antfarm and our own studio. Tue Madsen ponders about the sound of the youngsters: “Good quality old school death metal, which is always good for the soul”.

The band returns the compliment: “Working with Tue Madsen has been a great experience, and helped us a lot in our goal to achieve the dynamic yet tight sound of this record. Growing up with bands like Illdisposed, Carcass, Benediction and Asphyx, sets the tone and of course some musical inspiration as to where we are going and what influences us”, bassist Kelvin Dam states.

Line-up:
Nicolai Cheung: guitars

Kelvin Dam: bass
Bue Torin Jensen: vocals

Oliver Ragnar Larsen: guitars

Lukas Meier: drums


Web:

about SHADOWSPAWN on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - SHADOWSPAWN - The Biology Of Disbelief (2021)-----------------------------------------------------------------------------------

středa 26. května 2021

Recenze/review - ARTILLERY - X (2021)


ARTILLERY - X
CD 2021, Metal Blade Records

for english please scroll down

Stále rád tančím na ostří. Před více než třiceti lety jsem byl proklet a jiný už nebudu. Nehodlám se měnit. Zůstávám věrný. Už sice nechodím v džínové bundě a v kapse mi nechřestí kazety, ale pravdu v metalu hledám pořád. Dnes už nejsem tak ortodoxní ve stylu, hrany jsou obroušeny, ale hudba je mým životem. Neznám nic lepšího, než když ráno vstanete a město je ještě prázdné. Volume doprava a přeběhne mi mráz po zádech. Tohle nikomu nevysvětlíte, to si musíte prožít.

ARTILLERY mě provázejí celý můj metalový život. Pamatuji jejich neslavnější éru okolo "Fear of Tomorrow" i "Terror Squad", návraty, pauzy, slabší chvilky i poslední roky, kdy mi připadají jako polití mrtvou vodou. Novinka s jednoduchým názvem "X" má v sobě velkou vnitřní sílu. Kapela si dávno na nic nehraje, snaží se prodat to, co umí nejlépe. Pravý ryzí thrash, ušpiněný heavy metalovými vlivy.


Po světě pobíhá hodně slavnějších kapel, u kterých jejich slávu nechápu. Mají lepší promo, velké labely a recenze, které z nich dělají polobohy. Tohle já nemusím, patřím ještě do generace fanoušků, kteří musí hudbu věřit, musí cítit, že by se pro něj jeho oblíbenci roztrhali na kusy. ARTILLERY tohle všechno umí. Navíc přidávají spoustu zajímavých melodií (slyším v nich lehké stylové podobnosti jako u ONSLAUGHT, METAL CHURCH), surových rytmů i Michaelův hlas, který jsem si poslední roky neskutečně oblíbil. A to jak jeho barvu, tak i způsob, jakým s ním pracuje. Je vlastně úžasné, že taková legenda stále dokáže překvapit, zaujmout a nakopat zadky všem okolo. Tohle je vysoko oktanový thrash metal té nejvyšší kvality. S vlastním, originálním ksichtem, elegancí, nadhledem (a řezajícím zvukem i produkcí). Přiznám se, že příliš takových maniaků v dnešní době už neznám. Napadá mě  paralela s FLOTSAM AND JETSAM. Album "X" je důkazem toho, že i po více než čtyřiceti letech se dá tančit na ostří. Fanouškům nemusím nic říkat, dávno ví své. A víte co je na tom úplně nejlepší? Že i v dnešní době existuje hudba, které je hrozně příjemné být věrny, uctívat ji, užívat si ji. Už se těším, až zase půjdu ráno prázdnou ulicí. Zákon o zachování energie funguje. Thrash metal, který vás roztrhá na kusy! 


Asphyx says:

I still like to dance on the blade. I was cursed more than thirty years ago and I will not be different. I'm not going to change. I remain faithful. Although I no longer wear a denim jacket and they don't want cassettes in my pocket, the truth is still in metal. Today I am no longer so orthodox in style, the edges are sharpened, but music is my life. I know nothing better than when he gets up in the morning and the city is still empty. Volume transport and chill runs down my back. You don't explain this to anyone, you have to experience it.

ARTILLERY has accompanied me all my metal life. I remember their more infamous era around "Fear of Tomorrow" and "Terror Squad", returns, pauses, weaker moments and the last few years when they seem to me like pouring dead water. The novelty with the simple name "X" has great inner strength. The band hasn't played anything for a long time, they try to sell what they do best. Real pure thrash, soiled by heavy metal influences.


There are many more famous bands running around the world, for which I do not understand their fame. They have better promos, big labels and reviews that make them demigods. I don't have to do this, I still belong to the generation of fans who have to believe in music, they have to feel that his favorites would tear him to pieces. ARTILLERY can do all this. In addition, they add a lot of interesting melodies (I hear slight stylistic similarities in them as in ONSLAUGHT, METAL CHURCH), raw rhythms and Michael's voice, which I have really enjoyed in recent years. Both his color and the way he works with it. It's actually amazing that such a legend can still surprise, capture and kick the asses of everyone around. This is high octane thrash metal of the highest quality. With its own, original face, elegance, perspective (and cutting sound and production). I admit that I don't know too many such maniacs nowadays. I can think of a parallel with FLOTSAM AND JETSAM. The album "X" is proof that even after more than forty years you can dance on the edge. I don't have to tell anything to the fans, he knows his thing for a long time. And do you know what's the best thing about it? That even today there is music that is very pleasant to be faithful, to worship, to enjoy it. I'm already looking forward to walking down the empty street again in the morning. The law on conservation of energy works. Thrash metal that will tear you to pieces!about ARTILLERY on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01 The Devil's Symphony 4:32
02 In Thrash We Trust 4:09
03 Turn Up the Rage 4:10
04 Silver Cross 4:31
05 In Your Mind 3:38
06 The Ghost of Me 4:01
07 The Force of Indifference 4:02
08 Varg I Veum 3:52
09 Mors Ontologica 4:21
10 Eternal Nights 3:27
11 Beggars in Black Suits 5:02
12 The Last Journey (Bonus Track) 4:52
13 Trapped Under Ice(Bonus Track) 4:11

band:
Michael Stützer: Guitars
Morten Stützer: Guitars
Peter Thorslund: Bass
Josua Madsen: Drums
Michael Bastholm Dahl: Vocalspondělí 17. května 2021

Interview - SHADOWSPAWN - We trying to put the listener in focus and appeal to your inner personality.

Interview with death thrash metal band from Denmark - SHADOWSPAWN.

Answered Kelvin Dam, Bass, thank you!

Translated Duzl, thank you!

SHADOWSPAWN - The Biology Of Disbelief (2021):

Ave SHADOWSPAWN! Greetings to Denmark. I hope everything is fine with you. I have your new album "The Biology of Disbelief" at home for review and I'm really looking forward to the original CD. The album was released 4 years after the equally good album "Hope Lies Dormant" (2017). How did the new album originate and how did its release affect the current situation with covid 19?

>Hi Jakub,

Thank you for reaching out to us, we are much obliged.

We are well thank you. We hope that you are well too.

I think the new album is the natural outcome of us waiting till the right tracks were in place and the time was right also. We have had some discrepancies with our line-up, so we had to set the right team also. It took some time but here we are, back again! ;)

Well, Covid-19….besides the obvious downsides to it, it didnt really affect the record in any way. We dont have any themed songs about it, or was disturbed in the recording as such.

Guess we got off easy on that part ;)


I'm an old fan of honest death and thrash and I have to say that I really like the sound of the new album. Where did you record and who is signed to the mix and production? How did you feel about going to the studio? Compared to the previous recording, do I find "The Biology of Disbelief" rawer, darker, colder, was that a purpose?

>Thank you. We really like the sound of the 90’s and early 00’s, so its good to hear that our addiction to the old school vibe is audible. We do like however, to experiment a bit, and add flavours into our sound and working it out the way we think it should be. It is that combination you hear on the record I think….and hope ;)

The drums were record with Tue Madsen at his Antfarm Studios. Everything else from guitars, bass, vocals and effects are recorded by ourselves at our own rehearsal/studio. I (Kelvin, Bass) have mixed it. And it was then mastered by Angioni Studios in Denmark.

Being able to record at our own, and do in our own pace, made the process better for us.

There's a skeleton on the cover, maybe death itself. I like to come back to it and watch this cover while I listen to your record. What exactly is it supposed to represent? And how is it related to "The Biology of Disbelief"? Does that mean you don't believe in the human race? Who is the author of the cover and how did you get together?

>Haha well, we do belive in the human race ;)....The cover is merely a mash up of ideas that we had and ended up like that. As the lyrical theme on the record is somewhat abstract but also pounding on some darker elements, the cover suits this quite good we think.


Each band has a different recipe for composing new songs. What is the one with SHADOWSPAWN? Do you have everything ready in advance when you go to the studio? Or are you improvising? Please describe the process of creating new songs.

>Very good question! For both “Hope…” and now “The Biology…”, Nicolai, Oliver and I, have each contributed to the tracklist with complete worked out songs. So we meet at our own (small) studio and record a temporary template or the whole shabam. Just the guitar tracks and then some simple computer drums. Then we listen and adjust this and that and in the end we have like 20-25 tracks like that. So when the whole band agree on 10-12 tracks that we think are awesome, then we record the for real. Drums done right at a studio and guitars, bass etc. done right. In the end, Bue and I create the vocal parts and Bue screams his head of! ;)

From there its mixing and mastering. We do improvise on solo’s and vocal parts. You know, sometimes a vocal part was just a rehearse or a test, but then it sounds great and added some new angle to the part.

Your music can be described as old honest death thrash metal. Are you faithful not only to the sound but also to the lyrics? What are you talking about on "The Biology of Disbelief" and who wrote them?

>Well, we never had the idea that we need to be live up to something, or fit into a certain box. We do what make us feel good, and what we think sounds good. Most of our lyrics are written by me (Kelvin), and are theatrical reflections on your everyday observations in the world. Trying to put the listener in focus and appeal to your inner personality....basically, be YOU, stand up for what YOU belive and dont let anyone control you.


In recent years, I have been a big fan of bands like UNDERGANG, DEIQUISITOR. The Danish death metal scene seems to be very strong. Is that really so? What about clubs, festivals there? And what about fans? Do they buy media, merch, support bands? Please let us take a look at your great scene.

>Oh yeah, the Danish metal scene is quite strong I believe! We get good media attention, and some of our biggest names these days like Artillery, BAEST, and many more gets played on national radio, TV etc. Further more metal in Denmark (like in most of Europe I think) is just plan strong! People are living it and showing up to concerts and festivals. Also, these last few years have seen the birth of many small metal festivals here in Denmark. Like 300-800 people or so, spanning a few days and getting one or two foreing band to headline, and then invite Danish bands to play along side. Most excellent and very nice to have some smaller venues to have fun at, drink some beer and bang your head ;)

Who influenced you in your beginnings? For example, I still literally adore ARTILLERY from Denmark. I've been listening to them for over thirty years. What was the main impulse for you to start playing, and found a band? And why death metal? Please guide us through the history of SHADOWSPAWN.

> Artillery is also old heroes of ours. In the book of old heroes, I think that I can speak for all of Shadowspawn when I mention Death, Morbid Angel, Carcass, Pestilence, Sepultura, Entombed...

Its hard to put words on how each band influenced us...cause we are just living our lives and living with these bands plus many more one the stereo, so when you are into a style of music, you are that music I think.


Do you remember the 1990s in metal? How was it in Denmark? Did you collect tapes? Under socialism, everything was just via black market here , I envied polish fans for example, because there everything was freer after all. How did you become a fan?

>Do I ever!! the 90’s where the cradle of my life in music! ;)

We shared tapes, we stared at my parents record player while “Altars of Madness” ran it, we stole beer from the shop and grew our hair. We sad with a ghettoblaster hearing “Benath the remains” for the first time...ow man! the 90’s...We didnt suffer socialism in Denmark the way you did. We had easy access to records and tapes. Sad to hear you didnt have the same access as we did back then, but maybe you then enjoyed it even more, or in another way when you then heard it? It must have meant something else to you, during that time I gather?

Everything is closed now, but what about SHADOWSPAWN and concerts? I've seen a couple of recorded gigs on youtube, but you know, it's not that. For example, I prefer a small club where I am in direct contact with the band. Are you planning a tour in the future? Or is it too costly for you? Where did you play the farthest? Do you have a dream where you would like to perform?

>Yes well, we have three concerts coming up in August til October. Minor festivals and a club gig. We haven't done any shows outside Denmark yet, but we would love to do so! A tour down Europe would certainly be one of our top most dreams!


How do you perceive death metal and thrash metal? Is it just music or a lifestyle for you? I would be interested in your opinion as a musician. How would you define these styles and what do they mean to you?

> Personally to me, it mainly a question on how the lyrics work. You can take any thrashy song and put growls to it, and it will sound way different. If you took a Shadowspawn track, and had a clean vocalist do some thrasy vocals on it, it would prolly sound like a thrash band. To us its about nerve and “darkness”...the tight nerve from a evil growl and the theatrics we can build around that.

What are SHADOWSPAWN planning in the upcoming months?

>We parted with Danni Jelsgaard who played the drums on “The Biology”. Long story short, Danni is a awesome drummer, but way to busy with other bands than we could cope with. So we are the process of getting a new drummer into place, and it looks like we have found the most awesome and excellent guy! Looking forward to play our new album live and get out there on the stages!

Thank you so much for the interview. You know what, I'm going to play your new album "The Biology of Disbelief" again! I still can't "get rid" of it. I'm really looking forward to the CD when it comes home to me. That's it. I wish you great CD sales, all the best in your personal lives and cheers…!

>Aw man! So glad to hear it and the pleasure is on our side! Hope you get that CD in your mail soon! :)

All the best

Kelvin Dam, Bass

Shadowspawn

Rozhovor - SHADOWSPAWN - Pokoušíme se nasměrovat posluchače, aby se zaměřili na svou vlastní vnitřní osobnost.

Rozhovor s death thrash metalovou skupinou z Dánska - SHADOWSPAWN.

Odpovídal Kelvin Dam, basa, děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

SHADOWSPAWN - The Biology Of Disbelief (2021):

Ave SHADOWSPAWN! Zdravím do Dánska. Doufám, že je u vás vše v pořádku. Mám doma na recenzi vaši letošní novinku „The Biology of Disbelief“ a hrozně se těším na originální CD. Album vyšlo po 4 letech po neméně dobré desce „Hope Lies Dormant“ (2017). Jak novinka vznikala a jak její vydání ovlivnila současná situace s covid 19?

Ahoj Jakube, díky, že jsi nás kontaktoval, jsme ti velmi zavázáni. Máme se dobře a doufáme, že ty taky. Myslím si, že nové album je přirozeným výsledkem čekáni na to, až budou ty správné skladby na správném místě ve správný čas. Také jsme se potýkali se změnami v sestavě, takže jsme museli sestavit správný tým. Trvalo to nějaký čas, ale jsme zpátky! ;) Covid-19 navzdory jeho negativnímu dopadu nahrávku nijak zvlášť neovlivnil. Nemáme o tom žádné tematické skladby, ani to nenarušilo nahrávání jako takové. V tomhle ohledu to šlo hladce :)


Jsem starým fanouškem poctivého deathu a thrashe a musím říct, že se mi hrozně líbí zvuk nové desky. Kde jste nahrávali a kdo je podepsán pod mixem a produkcí? S jakými pocity jste šli do studia? Oproti minulé nahrávce mi připadá „The Biology of Disbelief“ syrovější, temnější, chladnější? Byl to účel?

Díky. Opravdu se nám líbí zvuk 90’ a počátku 00’ let, takže je fajn, že naše závislost na atmosféře staré školy je slyšet. Nicméně však rádi trochu experimentuje a okořenili jsme náš zvuk a vypilovali ho tak, jak si myslíme, že by měl znít. Myslím si, že je to ta kombinace, kterou slyšíte na nahrávce ... doufám.:) Bicí byly nahrány s Tue Madsenem v jeho Antfarm Studiu. Všechno ostatní jako kytary, basa, vokály a efekty nahráváme sami v naší zkušebně/ studiu. Já (Kelvin, Bass) jsem to mixoval. A poté to masterovalo „Angioni Studio“ v Dánsku. To, že jsme mohli nahrávat sami a postupovat svým vlastním tempem, učinilo celý proces mnohem lepší.

Na obalu je kostlivec, možná samotná smrt. Rád se k němu vracím a dívám se na něj, když vaši desku poslouchám. Co má vlastně přesně znázorňovat? A jak souvisí s názvem „The Biology of Disbelief“? Znamená to, že nevěříte v lidský druh? Kdo je autorem obalu a jak jste se dali dohromady?

Haha, věříme v lidskou rasu :) .... Obal je pouze směsicí myšlenek, které jsme měli a takhle to dopadlo. Vzhledem k tomu, že lyrická témata na desce jsou poněkud abstraktní, ale také poukazují na některé temnější elementy, obal se k tomu docela dobře hodí.


Každá kapela má jiný recept na to, jak složit nové skladby. Jaký je ten u SHADOWSPAWN? Máte vše připraveno dopředu, když jdete do studia? Nebo improvizujete? Popiš nám prosím samotný proces vzniku nového songu.

Velmi dobrá otázka! Jak pro „Hope…“, tak nyní u „The Biology…“, jsme Nicolai, Oliver a já, každý přispěli do tracklistu hotovými skladbami. Takže se scházíme v našem vlastním (malém) studiu a nahráváme. Jen kytarové stopy a pak několik jednoduchých počítačových bicích. Pak posloucháme a upravujeme a nakonec máme takových 20-25 skladeb. Takže, když se celá kapela shodne na 10–12ti skladbách, o kterých si myslíme, že jsou úžasné, pak nahráváme doopravdy. Bicí nahráváme přímo ve studiu a pak kytary, basy atd. Hotovo. Nakonec vytvoříme s Bue vokály a Bue si vyřve hlavu! :) Pak následuje mix a mastering. Improvizujeme u sól a vokálů. Víte, někdy jsou vokály jen na zkoušku, ale pak to zní skvěle a přidá to místy nový úhel pohledu.

Vaši hudbu lze popsat jako starý poctivý death thrash metal staré školy. Jste věrni nejen zvuku, ale i textům? O čem jsou ty na „The Biology of Disbelief“ a kdo je napsal?

No, nikdy nás nenapadlo, že musíme být něčemu věrni, nebo zapadat do nějaké škatulky. Děláme to, díky čemu se cítíme dobře, a to, co si myslíme, že zní dobře. Většinu našich textů píšu já (Kelvin) a jsou to teatrální úvahy o každodenním pozorování světa. Pokoušíme se nasměrovat posluchače, aby se zaměřili na svou vlastní vnitřní osobnost ... v zásadě - buďte VY, postavte se za to, čemu VY věříte a nedovolte, aby vás někdo ovládal.


Poslední roky jsem velkým fanouškem kapel jako UNDERGANG, DEIQUISITOR. Vypadá to, že dánská death metalová scéna je velmi silná. Je tomu tak doopravdy? Co kluby, festivaly, fungují? A fanoušci? Kupují nosiče, merch, podporují kapely? Nech nám prosím nahlédnout do vaší skvělé scény.

Ano, dánská metalová scéna je docela silná, věřím tomu! Dostává se nám dobré pozornosti médií a některé z našich největších jmen jako ARTILLERY, BAEST a mnoho dalších se hrají v národním rádiu, televizi atd. Víc metalu v Dánsku (jako ve většině Evropy) je silný plán! Lidé tím žijí a objevují se na koncertech a festivalech. V těchto posledních letech se také v Dánsku zrodilo mnoho malých metalových festivalů. Asi 300–800 lidí, které trvají několik dní a pozvou jednu nebo dvě velké kapely a poté vyzvou dánské kapely, aby jim předskakovaly. Skvělé a velmi příjemné je mít nějaké menší kluby, kde se můžete bavit, pít pivo a třepat hlavou. ;)

Kdo vás ovlivnil ve vašich začátcích? Já třeba z Dánska dodnes doslova zbožňuji ARTILLERY. Poslouchám je přes třicet let. Co bylo hlavním impulsem pro to, abys začal hrát, dal dohromady kapelu? A proč zrovna death metal? Proveď nás prosím i historií SHADOWSPAWN.

ARTILLERY jsou taky našimi hrdiny. Z knihy starých hrdinů si myslím, že mohu mluvit za všechny ze SHADOWSPAWN, když zmíním DEATH, MORBID ANGEL, CARCASS, PESTILENCE, SEPULTURA, ENTOMBED...Je těžké vyjádřit slovy, jak nás každá kapela ovlivnila ... protože jen žijeme naše životy a žijeme s těmito kapelami plus mnoha dalšími ve stereu, takže když se zajímáte o hudební styl, myslím, že sami jste tou hudbou.


Pamatujete devadesátá léta v metalu? Jaká byla v Dánsku? Zavzpomínej prosím. Sbíral si kazety? U nás se za socialismu shánělo všechno načerno, hrozně jsme záviděli třeba Polákům, kde bylo všechno přeci jen svobodnější. Jak si se stal fanouškem?

Rozhodně!! 90. léta jsou kolébkou mého hudebního života! :) Sdíleli jsme pásky, zírali jsme na gramofon mých rodičů, zatímco se na něm točil „Altars of Madness“, ukradli jsme v obchodě pivo a nechali si narůst vlasy. Seděli jsme u Ghettoblasteru a poprvé slyšeli „Beneath the Remains ... aha! 90. léta ... V Dánsku jsme netrpěli socialismem tak, jako vy. Měli jsme snadný přístup k nahrávkám a kazetám. Je smutné, že jste neměli stejný přístup jako my tehdy, ale možná jste si to pak užili ještě víc, nebo jiným způsobem, když jste to pak slyšeli. Předpokládám, že to pro tebe muselo znamenat něco jiného v té době, je tomu tak?

V současné době je vše zavřené, ale co SHADOWSPAWN a koncerty? Viděl jsem pár natočených akcí na youtube, ale znáš to, není to ono. Já mám třeba nejraději malý klub, kde jsem v přímém kontaktu s kapelou. Nechystáte do budoucna turné? Nebo je to pro vás příliš finančně náročné? Kde jste hráli nejdál? Máte nějaký sen, kde byste chtěli vystoupit?

Ano, máme tři koncerty od srpna do října. Menší festivaly a klubové akce. Ještě jsme nehráli nikde mimo Dánsko, ale rádi bychom to změnili! Turné po Evropě je určitě jeden z našich snů!


Jak vnímáš death metal a thrash metal? Je pro tebe jen hudbou nebo i životním stylem? Zajímal by mě tvůj názor jako muzikanta. Jak bys tyto styly definoval a co pro tebe znamenají?

Pro mě osobně je to hlavně otázkou textů a toho, jak fungují. Můžete si vzít jakýkoliv thrashový song přidat growl a bude to znít úplně jinak. Pokud byste vzali skladbu SHADOWSPAWN a nechali byste na ni zpěváka s čistým vokálem nahrát nějaké thrashové vokály, asi by to znělo jako thrashová kapela. Pro nás je to ale o „spojení“ a „temnotě“ ... pevném spojení ďábelského growlu a teatrálnosti, kterou kolem toho můžeme vybudovat.

Co chystají SHADOWSPAWN v nejbližších měsících?

Rozešli jsme se s Danni Jelsgaardem, který nahrál bicí na „The Biology“. Dlouhý příběh stručně - Danni je skvělý bubeník, ale příliš zaneprázdněný ostatními kapelami, s čímž jsme se nedokázali vyrovnat. Takže jsme v procesu shánění nového bubeníka a vypadá to, že jsme našli toho nejúžasnějšího a nejlepšího chlapa! Těšíme se, až si naše nové album zahrajeme živě a dostaneme se na pódia!

Děkuji moc za rozhovor. Víš co, jdu si hned zase pustit vaši novinku „The Biology of Disbelief“! Pořád se jí nemůžu „zbavit“. Hrozně se těším na CD, až mi přijde domů. Už aby to bylo. Přeji vám spoustu prodaných nosičů, ať se vám daří i v soukromí a připíjím na zdraví!

Ah, chlape, to rád slyším a potěšení je na naší straně! Doufám, že ti CD pošta brzy doručí! :) Měj se!

Kelvin Dam, basa / SHADOWSPAWN

pátek 30. dubna 2021

A few questions - interview with death metal band from Germany - CRYPTS.

A few questions - interview with death metal band from Germany - CRYPTS.

Answered Lukas (Vocals), thank you!

Recenze/review - CRYPTS - Coven of the Dead (2021):

Ave, can you introduce your band to our readers? – When was it founded and what style of music do you play etc.?

Hey, Jakub, thanks for your interest in our music! We are CRYPTS from Münster, Germany, and we play Death Metal in the oldschool vein. I guess, we started this band around 2017/ 2018.


Where and under what conditions were you recording the new album? Who was in charge of sound, production and mastering?

We recorded the album at Necrospell Studios in Bottrop, Germany. It ´s in the north Ruhr-Area and about an hour-ride to get there.

The recordings took a while as we recorded each instrument successively, starting with the drums and continuing with guitars, bass and vocals.

It was very relaxed and comfortable – truly an allround carefree package with a bunch of drinks and good food.

Skjeld, a mate, was responsible for engineering, mixing and mastering and we think he did a really good job!

How many copies were released and which medium was used for this new edition (CD, digital, vinyl, cassette)?

The Album was released on March, 19th, 2021 by This Charming Man Records as 12´´ vinyl in two colours (red and black) as well as on CD. Further it ´s available as digital download.

Who is the author of the lyrics and how were they created and about what do the lyrics deal with?

The lyrics have been written by our drummer as well as by the vocalist. They mostly deal with classic type of horror issues with a dash of horror-b-movie-aesthetics.


Who created the logo of the band, and who took care of the graphics and the website? What about you and social networks? Do you consider these things important?

The logo has been created by the vocalist except for the skull above. The skull has been drawn by Sebastian Jerke (http://www.sebastianjerke.de/ ), a friend of ours, who took care for the great artwork as well. The layout was complemented by Jakob Maser (https://www.jakobmaser.com/ ).

Both, the guitarist and bass-player, are taking care of business if it comes to social networks. We are on bandcamp (https://cryptsdeath.bandcamp.com/releases), facebook (https://www.facebook.com/Crypts-Deathmetal-106700557558180/ ) and on instagram.

Yes, we guess these things are a necessary evil nowadays.


Which label did you choose for releasing your album and why this label? Are you satisfied by how your label represents you and takés care about you?

We are on This Charming Man Records (https://thischarmingmanrecords.de/ ), a really cool label here from Münster. Chris, the Label-boss, is a really music-enthusiast and a cool and relaxed guy who made a good offer. He has a pretty good distribution and promotion and at least: Support your local underground!

Yes, we ´re very happy with it!

Which bands do you idolise and where do you get your inspiration?

We love the oldschool metal from the 80´s and early 90´s. Maybe you can hear some influences on our album...

Inspiration comes –from time to time – by life itself and, of course we have to mention the good old horror movies again. What ´d you expect from frowsty oldschool Death Metal farts?

Did you send your record to some Labels - which are the labels? How was the response?

Yes, of course we sent demos to various labels! We had quite some good offers and are satisfied with our decision in the end. What more can you expect?


How many gigs have you played? Which type of gigs do you prefer, whether it's (clubs or festivals) and which of your performances would you consider as the best?

Due to the corona-situation we are happy, if a simple rehearsal is possible. Our last gig took place more than one year ago! We played with Repulsive Feast and Lik in Kassel.

Other cool gigs were support-slots for Jungle Rot and Sodom.

I think that both types of gigs provide an attraction, but I guess that you can create more of a vibe in a gloomy club.

What about your plans for the future? What do you want to achieve with the band?

We want to play some more cool gigs, some festivals and are already planning a new record.

To play a tour with a nice package would be great as well, of course!

How and where can your fans contact you? Can you provide some contact information?

Yes, just follow the links above and get in touch!

Thanx for the interview.

Thank you for your interest again!

Stay healthy and stay tuned!

středa 28. dubna 2021

Recenze/review - SLAUGHTERCOFFIN - Unholy Soldiers of Satan (2021)


SLAUGHTERCOFFIN - Unholy Soldiers of Satan
CD 2021, Corrupted Flesh Records

for english please scroll down

Uprostřed lesa, na bývalém pohřebišti, sedí postava a trhá maso od kostí. Tělo je ve značném stádiu rozkladu, už ani nepoznám, o koho se jedná. Jdu po téhle bestii již dlouhé roky. Podívá se mi do očí a ve mě by se krve nedořezal. Tolik bolesti, tolik nenávisti. Někde poblíž má jeskyni, ve které sídlí surové zlo. Vstupuji dovnitř a překračuji hromadu kostí. Může tohle udělat člověk? Nebo se jedná o nadpřirozenou bytost z jiného světa?

Nápovědí může být i album black death metalových SLAUGHTERCOFFIN ze Švédska. Jedná se totální blasfemii, démonickou hudbu, který musela vzniknout na podobných místech, na starých obětištích, v zákoutích, ve kterých se ukrývají démoni a bestie. Syrový, špinavý zvuk, chorobami nasáklý vokál. Vítejte v pekle!


SLAUGHTERCOFFIN jsou jako komando smrti, které nezná slitování. Kříže jsou obráceny směrem dolů, Satan se usmívá na svém trůnu a vzduchem se vznáší pach zkaženého masa. Abyste si desku opravdu užili, musíte sestoupit několik metrů pod zem. Zde, v nekonečných katakombách, jsou pochováni prokletí a také tady musela vznikat nahrávka "Unholy Soldiers of Satan". Vezměte tradiční black metal, devastující death metal klasického střihu a okořeňte jej švédskými vlivy. Výsledkem je jedovatý koktejl v podání SLAUGHTERCOFFIN. Myslím, že bude chutnat určitě všem starým fanouškům jmenovaných stylů, obdivovatelům dlouhých stínů i všem, kteří již dlouho neviděli žádné světlo. Kapela na mě svojí hudbou působí velmi uvěřitelně, upřímně. Jedná se o ryzí, prašivý, démonický black death metal staré školy, který vám urve hlavu i s páteří. Nic pro slabé povahy. Tady se brodíte po kolena ve shnilých kostech a našlapujete opatrně, protože nevíte, kde se zrovna bestie ukrývá. Album má napínavou, chladnou a podmanivou atmosféru. A jako bonus zemřete rukou démona. Okultní seance, ze které neodejde nikdo živý! Hnusná a špinavé smrt!


Asphyx says:

In the middle of the forest, in a former burial ground, a figure sits and tears meat from bones. The body is in a considerable stage of decomposition, I don't even know who it is anymore. I've been following this beast for many years. He looks into my eyes and my blood stiff. So much pain, so much hatred. Somewhere nearby he has a cave in which raw evil resides. I step inside and cross a pile of bones. Can a person do this? Or is it a supernatural being from another world?

The album of black death metal band SLAUGHTERCOFFIN from Sweden can also be helpful. It is a total blasphemy, demonic music that must have been created in similar places, on old sacrifices, in nooks and crannies where demons and beasts hide. Ra w, dirty sound, disease-soaked vocals. Welcome in hell!

SLAUGHTERCOFFIN are like a death squad that don’t know mercy. The crosses are turned down, Satan smiles on his throne, and the smell of rotten flesh floats in the air. To really enjoy an album, you have to descend a few meters underground. Here, in the endless catacombs, the curses are buried, and the recording of "Unholy Soldiers of Satan" had to be made here as well. Take traditional black metal, devastating death metal of a classic style and spice it up with Swedish influences. The result is a poisonous cocktail served by SLAUGHTERCOFFIN. I think it will surely be enjoyed by all old fans of the named styles, admirers of long shadows and all those who have not seen any light for a long time. The band has a very believable, honest effect on me with their music. It is a pure, dusty, demonic black death metal of the old school, which will grab your head and spine. Nothing for the faint of heart. Here you wade through the knees in rotten bones and tread carefully, because you do not know where the beast is hiding. The album has an exciting, cool and captivating atmosphere. And as a bonus, you die at the hands of a demon. An occult session that no one will leave alive! Disgusting and dirty death!


Tracklist:
1. Pope Penetrator
2. Butchering Bitches for the Devil
3. The End of Seraphim
4. Den Lede
5. A Furore Mannorum Libra Nos, Domine
6. All Life Ends at Midnight
7. Annihilate the Sons of Abram

čtvrtek 22. dubna 2021

Recenze/review - CRYPTS - Coven of the Dead (2021)


CRYPTS - Coven of the Dead
12" vinyl, This Charming Man Records

for english please scroll down

Začaly se zjevovat postupně. Vystoupily z mlhy a děsily všechny kolem. Černé siluety postav. Kamenné tváře, přesto bylo slyšet jedovatý šepot. Nemrtví se probudili. Vzduchem se vznášel pach rozkládajícího těla a také mrazivé riffy německých CRYPTS. Ve starých knihách se píše, že démony lze spálit. Jenže tentokrát to nefungovalo. Svět je až příliš zkažený a zlý, stíny se čím dál tím víc prodlužují. Hroby se otvírají, pod dřevěnými víky se ozývá šramot.

Starý prašivý death metal mi koluje v žilách snad odnepaměti. CRYPTS jsou na tom podobně. Hrají syrově, surově, citují z pradávných spisů. Jsou jako tlaková vlna, způsobená neklidem a sesuvem půdy v podzemí. Jedná se o prvotinu, pod kterou jsou podepsáni zkušení muzikanti. Přízraky jsou již dávno mezi námi. Peklo se probudilo. 

 

"Coven of the Dead" je deskou určenou pro staré fanoušky death metalu, případně pro všechny obdivovatele klasických, tradičních postupů. Album má prašivou atmosféru, nejvíc připomíná návštěvu opuštěných katakomb. Hluboko pod zemí, v místech, která se bojí normální smrtelníci navštívit. My ale posloucháme smrtící kov již spoustu let a víme, že zde, mezi rozpadajícími se těly prokletých, se ukrývají ty nejlepší kousky hudby. CRYPTS hrají velmi uvěřitelně, mají skvělý studený zvuk a o obalu netřeba diskutovat. Ihned přitáhl moji pozornost. Přijal jsem pozvání od nemrtvých a trávím teď v jejich společnosti dlouhé hodiny. Stejně jako s nahrávkou "Coven of the Dead", ve které jsou otištěny vzpomínky třeba na takové UNLEASHED, GRAVE, ENTOMBED, ale třeba i na BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS, AUTOPSY. Jedná se přesně o ten druh shnilého, mokvajícího death metalu, který je podáván spolu se shnilým masem. Songy mají sílu, drive, poctivý feeling. Připomínají starý, černobílý hororový film, ve kterém na svět přicházejí přízraky. V podání CRYPTS, to potom není film, ale drsná realita. Vystoupily z mlhy a děsily všechny kolem. Černé siluety postav. Kamenné tváře, přesto bylo slyšet jedovatý šepot. Nemrtví se probudili. Temný death metal, který vás rozemele na prach! 


Asphyx says:

They began to appear gradually. They emerged from the fog, terrifying everyone around them. Black silhouettes of figures. Stone faces, yet a poisonous whisper could be heard. The undead woke up. The air smelled of decomposing bodies, as well as the chilling riffs of German CRYPTS. Old books say that demons can be burned. But it didn't work this time. The world is too corrupt and evil, the shadows getting longer and longer. The graves open, and there is a rumble under the wooden lids.

Old dusty death metal has been circulating in my veins since time immemorial. CRYPTS are similar. They play raw, quoting from ancient writings. They are like a pressure wave caused by turmoil and landslides underground. This is the first work under which experienced musicians are signed. The ghosts are long gone. Hell awoke.


"Coven of the Dead" is a record intended for old fans of death metal, or for all admirers of classic, traditional methods. The album has a dusty atmosphere, most reminiscent of a visit to abandoned catacombs. Deep underground, in places that normal mortals are afraid to visit. But we have been listening to death metal for many years and we know that here, among the crumbling bodies of the cursed, the best pieces of music are hidden. CRYPTS play very believably, they have a great cold sound and there is no need to discuss the cover. It immediately caught my attention. I accepted the invitation from the undead and now spend long hours in their company. As with the recording "Coven of the Dead", in which memories of such UNLEASHED, GRAVE, ENTOMBED are imprinted, but also of BOLT THROWER, HAIL OF BULLETS, AUTOPSY. This is exactly the kind of rotten, wet death metal that is served with rotten meat. The songs have strength, drive, an honest feeling. They are reminiscent of an old, black-and-white horror film in which ghosts come into the world. In CRYPTS, then it's not a movie, but a harsh reality. They emerged from the fog, terrifying everyone around them. Black silhouettes of figures. Stone faces, yet a poisonous whisper could be heard. The undead woke up. Dark death metal that will grind you to dust!Tracklist:
01. Hallucinations (04:16)
02. Deathking Coronation (04:56)
03. Nuclear Vengeance (03:32)
04. Final War (04:43)
05. Coven of the Dead (04:51)
06. Hypothermia (03:44)
07. Paura (06:53)

band:
L.Gore - Vocals
F.ortex - Guitars
S.gt Death - Bass
F.rantic - Drums


TWITTER