Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. května 2021

Recenze/review - ARTILLERY - X (2021)


ARTILLERY - X
CD 2021, Metal Blade Records

for english please scroll down

Stále rád tančím na ostří. Před více než třiceti lety jsem byl proklet a jiný už nebudu. Nehodlám se měnit. Zůstávám věrný. Už sice nechodím v džínové bundě a v kapse mi nechřestí kazety, ale pravdu v metalu hledám pořád. Dnes už nejsem tak ortodoxní ve stylu, hrany jsou obroušeny, ale hudba je mým životem. Neznám nic lepšího, než když ráno vstanete a město je ještě prázdné. Volume doprava a přeběhne mi mráz po zádech. Tohle nikomu nevysvětlíte, to si musíte prožít.

ARTILLERY mě provázejí celý můj metalový život. Pamatuji jejich neslavnější éru okolo "Fear of Tomorrow" i "Terror Squad", návraty, pauzy, slabší chvilky i poslední roky, kdy mi připadají jako polití mrtvou vodou. Novinka s jednoduchým názvem "X" má v sobě velkou vnitřní sílu. Kapela si dávno na nic nehraje, snaží se prodat to, co umí nejlépe. Pravý ryzí thrash, ušpiněný heavy metalovými vlivy.


Po světě pobíhá hodně slavnějších kapel, u kterých jejich slávu nechápu. Mají lepší promo, velké labely a recenze, které z nich dělají polobohy. Tohle já nemusím, patřím ještě do generace fanoušků, kteří musí hudbu věřit, musí cítit, že by se pro něj jeho oblíbenci roztrhali na kusy. ARTILLERY tohle všechno umí. Navíc přidávají spoustu zajímavých melodií (slyším v nich lehké stylové podobnosti jako u ONSLAUGHT, METAL CHURCH), surových rytmů i Michaelův hlas, který jsem si poslední roky neskutečně oblíbil. A to jak jeho barvu, tak i způsob, jakým s ním pracuje. Je vlastně úžasné, že taková legenda stále dokáže překvapit, zaujmout a nakopat zadky všem okolo. Tohle je vysoko oktanový thrash metal té nejvyšší kvality. S vlastním, originálním ksichtem, elegancí, nadhledem (a řezajícím zvukem i produkcí). Přiznám se, že příliš takových maniaků v dnešní době už neznám. Napadá mě  paralela s FLOTSAM AND JETSAM. Album "X" je důkazem toho, že i po více než čtyřiceti letech se dá tančit na ostří. Fanouškům nemusím nic říkat, dávno ví své. A víte co je na tom úplně nejlepší? Že i v dnešní době existuje hudba, které je hrozně příjemné být věrny, uctívat ji, užívat si ji. Už se těším, až zase půjdu ráno prázdnou ulicí. Zákon o zachování energie funguje. Thrash metal, který vás roztrhá na kusy! 


Asphyx says:

I still like to dance on the blade. I was cursed more than thirty years ago and I will not be different. I'm not going to change. I remain faithful. Although I no longer wear a denim jacket and they don't want cassettes in my pocket, the truth is still in metal. Today I am no longer so orthodox in style, the edges are sharpened, but music is my life. I know nothing better than when he gets up in the morning and the city is still empty. Volume transport and chill runs down my back. You don't explain this to anyone, you have to experience it.

ARTILLERY has accompanied me all my metal life. I remember their more infamous era around "Fear of Tomorrow" and "Terror Squad", returns, pauses, weaker moments and the last few years when they seem to me like pouring dead water. The novelty with the simple name "X" has great inner strength. The band hasn't played anything for a long time, they try to sell what they do best. Real pure thrash, soiled by heavy metal influences.


There are many more famous bands running around the world, for which I do not understand their fame. They have better promos, big labels and reviews that make them demigods. I don't have to do this, I still belong to the generation of fans who have to believe in music, they have to feel that his favorites would tear him to pieces. ARTILLERY can do all this. In addition, they add a lot of interesting melodies (I hear slight stylistic similarities in them as in ONSLAUGHT, METAL CHURCH), raw rhythms and Michael's voice, which I have really enjoyed in recent years. Both his color and the way he works with it. It's actually amazing that such a legend can still surprise, capture and kick the asses of everyone around. This is high octane thrash metal of the highest quality. With its own, original face, elegance, perspective (and cutting sound and production). I admit that I don't know too many such maniacs nowadays. I can think of a parallel with FLOTSAM AND JETSAM. The album "X" is proof that even after more than forty years you can dance on the edge. I don't have to tell anything to the fans, he knows his thing for a long time. And do you know what's the best thing about it? That even today there is music that is very pleasant to be faithful, to worship, to enjoy it. I'm already looking forward to walking down the empty street again in the morning. The law on conservation of energy works. Thrash metal that will tear you to pieces!about ARTILLERY on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01 The Devil's Symphony 4:32
02 In Thrash We Trust 4:09
03 Turn Up the Rage 4:10
04 Silver Cross 4:31
05 In Your Mind 3:38
06 The Ghost of Me 4:01
07 The Force of Indifference 4:02
08 Varg I Veum 3:52
09 Mors Ontologica 4:21
10 Eternal Nights 3:27
11 Beggars in Black Suits 5:02
12 The Last Journey (Bonus Track) 4:52
13 Trapped Under Ice(Bonus Track) 4:11

band:
Michael Stützer: Guitars
Morten Stützer: Guitars
Peter Thorslund: Bass
Josua Madsen: Drums
Michael Bastholm Dahl: VocalsShare this games :

TWITTER