DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemunderground #massacreflorida #massacre. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemunderground #massacreflorida #massacre. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 1. srpna 2022

Recenze/review - MASSACRE - Mythos (2022)


MASSACRE - Mythos
EP 2022, Nuclear Blast

for english please scroll down

Zlo se začalo zase rozpínat všude kolem. Jako popínavá rostlina. Žhne a pálí, krmí se lidskou nenávistí. Bestie roste každým naším temným činem. Je uloženo hluboko v našich myslích. Stačí jej jen probudit. Pomocí starých modliteb, pradávných mýtů, které se vrací v čase a s krutou pravidelností. Sedím hluboko pod zemí a slyším ozvěny ze záhrobí. Cítím pach smrti. První tón nového EP legendárních a znovu probuzených MASSACRE. Tma se dala do pohybu. 

Přiznám se, že jsem měl trošku strach, v jakém stavu a formě se kapela vrátí. Po předchozí skvělé desce "Resurgence" ale vím, že jsou silnější než kdy dřív (recenze a rozhovor jsou odkazovány dole pod článkem). I novinka sype podobným způsobem. Ošklivě, old schoolově, poctivě. Jak to jenom MASSACRE umí. 


Na kapele je znát a slyšet, jak je zase baví hrát. Jak nám chtějí vyrvat vnitřnosti z těla, navěky nás proklít a zahrabat hluboko pod zem. A to všechno za pomocí klasického, hrubého a surového smrtícího kovu. Všemu vévodí jako vždy maniakální hlas Kama Leeho. Zvuk, obal, riffy, bicí, to vše je podřízené jedinému. Abyste skočili po hlavě do špinavé stoky pod vaším městem. Někde tam je totiž vstup do podzemí. MASSACRE to moc dobře vědí. Museli zde, v absolutním undergroundu, totiž novinku nahrávat. Skladby jsou ulepené slizem a smrdí sírou. Přesně v této formě mám tenhle styl nejraději. Vím sice moc dobře, že se nejedná o nic nového, ale jsem spokojen. Jsem moc rád, že pánové zůstali věrni svým postupům. Jsou pro mě jistotou, přízrakem ze starých dobrých časů, kdy ještě mělo zlo své jasné jméno. Některé momenty evokují i thrash metalové legendy a odkazují na ně vskutku elegantně. Vše je ve vzájemné symbióze, sedí na svých místech. Jsem opravdu zavřen v podzemí a čekám, až mě pohltí temné síly. Známé snad jen z pergamenů napsaných ještě lidskou krví. Přidávám volume, podupávám si nohou a mraky začínají být nízko. Už to nebude dlouho trvat a náš druh zanikne. Stačí se podívat, co se děje všude kolem. Tolik strachu, tolik bolesti. A nad tím vším stojí rozkročení MASSACRE. Prašivý death metal s ďábelskou tváří!


Asphyx says:

Evil began to spread all around again. Like a climbing plant. It glows and burns, feeding on human hatred. The beast grows with our every dark deed. It's lodged deep in our minds. All we have to do is awaken it. With old prayers, ancient myths that go back in time and with cruel regularity. I sit deep underground and hear echoes from beyond the grave. I can smell death. The first note of the new EP from the legendary and reawakened MASSACRE. The darkness has set in motion.

I admit I was a little worried about the state and form the band would return in. But after the previous great record "Resurgence" I know they are stronger than ever (review and interview linked at the bottom of the article). Even the new one is gushing in a similar way. Ugly, old school, honest. As only MASSACRE can do.


You can see and hear the band enjoying playing again. How they want to rip our guts out, curse us forever and bury us deep underground. And all this with the help of classic, crude and brutal death metal. The maniacal voice of Kam Lee dominates the proceedings as always. The sound, the cover, the riffs, the drums, it's all subservient to one thing. To jump head-first into the filthy sewer beneath your city. Because somewhere in there is the entrance to the underground. MASSACRE know this very well. They had to record the new album here, in the absolute underground. The songs are slick with slime and smell of sulphur. That's the way I like it best. I know very well that it's nothing new, but I'm satisfied. I'm very glad the gentlemen stayed true to their ways. They are a certainty for me, a ghost from the good old days when evil still had a clear name. Some moments evoke even thrash metal legends and refer to them in a really elegant way. Everything is in symbiosis with each other, it fits in its place. I'm really locked in the underground, waiting for the dark forces to consume me. Known perhaps only from parchments still written in human blood. I turn up the volume, stamp my foot, and the clouds begin to get low. It won't be long now before our species is extinct. Just look at what's happening all around us. So much fear, so much pain. And above it all, the MASSACRE is standing. Dusty death metal with the face of the devil!about MASSACRE on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - MASSACRE - Resurgence (2021)
Tracklist:
01. Behind The Serpent's Curse (Feat. Anders Odden Of Cadaver)
02. The Dunwich Horror
03. The Mythos That Lovecraft Built
04. The Thing On The Doorstep

MASSACRE is:
KAM LEE (Vocals)
MICHAEL BORDERS (Bass)

Studio line up:
Rogga Johansson (Guitars)
Jonny Pettersson (Guitars)
Scott Fairfax (Lead Guitars)
Brynjar Helgetun (Drums)
středa 29. prosince 2021

Interview - MASSACRE - Honest death metal from the Florida swamps!


Interview with legendary death metal band MASSACRE from USA.

Answered Mike Borders (bass), thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - MASSACRE - Resurgence (2021):

Hail MASSACRE! Greetings to the underworld. I was expecting the new album "Resurgence" like every death metal fan with great anticipation. It's been seven long years since the last record. Why so long? Please describe how the new album was created? But I must say that the wait was worth it. It's an absolute carnage!

Good morning Jakub, honestly, when we decided to do this thing again, recording a new album wasn’t even talked about. It was old friends getting together, playing shows, having fun. That was the plan, sadly it didn’t take long before the drama kicked in, the head butting, the clashes of personality. But it wasn’t long after half the band quit that we were getting contacted by Nuclear Blast, so we had to put a working line up together and start all over again. We recorded a new album and once again, clashes, conflicts, and it all fell apart. years' worth of work down the drain, In the end it all worked out, I really think at this point, listening back that fans would have been disappointed with the work. Not there was anything wrong with the recordings, the songs, but it wasn’t quite right. Under a different name, a different idea, and as its released now by our past members, its fine. It just wasn’t “Massacre”.


MASSACRE today is just two people - Kam Lee and Michael Borders. Does that mean they are the foundation? What about the other musicians, how did they contribute to the creation of the new songs? Who wrote the riffs? Also, you each live in a different country, did that give you any problems?

Yes, as of now, Kam and myself make up the core of the band. Everyone has a role to play, and we all do our parts. The new album was primarily written by Rogga and Jonny. It just worked out that way. Kam writing lyrics and Scott doing guitar solos. There never was any studio headbutting with someone telling the other “no, play that part like this, or don’t use that frequency on your track”. We all did our part, our way, each having faith in the others, and honestly was a very smooth process despite being done remotely from one another.


"Resurgence" has a great cover. It's signed by Wesley Benscoter. An excellent artist, his work for AUTOPSY, BROKEN HOPE, DECEASED, DEFILED, are not only interesting but memorable. He has unmistakable handwriting. How did you get together and why him? Does that mean that he was the one who could best represent what's happening on the album? Like, did he hear your music beforehand?

Kam reached out to him after Gerardo at Nuclear Blast mentioning him as a possibility. He jumped on it and got it done for us.


The cover and the lyrics, everything is inspired by H.P. Lovercraft. Which is your favourite work of his? How do you create lyrics? I think it's really hard to write something meaningful that fits the phrasing and doesn't sound silly. What are the lyrics on "Resurgence" about?

Kam has always been a fan of Lovecraft, always been a base of his ideas. That and old horror movies.Also there was an effort to “connect” some of these songs to those on “From Beyond”, as a true follow up to the album.

The sound was mixed by Dan Swano. I have to say, it's a good one. What was the brief? I find the newness old-school, but at the same time perfectly legible, dark, cold. How was it working with Dan? He's a great professional. By the way, how did you record? At each other's homes or together?

Jonny premixed everything, before sending to Dan, we gave him some direction, a general idea of what we had in mind, basic idea was to keep it a bit on the raw side. Sometimes all the studio poish takes away from the honesty of it all, wanted it to sound good but real.


On October 31st you released a single Halloween song. Does it mean that this song didn't fit on the album anymore? I know the single was released on CD? Aren't you planning a vinyl? How do you feel about Halloween? What does this holiday of the dead mean to you?

Halloween is Kams birthday haha. And the song was something we did for fun. I will tell you, there are two more EP’S and a LIVE album, done, ready at Nuclear Blast, that will release this summer 2022, already working on songs for the next album and will still drop random singles, covers, what ever we feel like doing. Fun song, hit record, release it.


Speaking of music carriers, what is your relationship to them? Nowadays, everything is streamed, downloaded from the internet, most people only listen digitally. I'm an old dog who still collects CDs, my friends collect vinyl, even cassettes are making a comeback. How are you? Are you a collector?

Streaming is starvation for musicians, and sounds like shit as well. Metal fans tend to like physical copies but judging from the numbers, streaming is a big deal. I’m not the collector I once was , and am guilty of downloading music for the flash drive in my truck since they don’t put CD players in new cars nowdays. Sadly between work, and the band, driving is the only time I get to listen to new music these days.


What about MASSACRE and concerts? Do you have any line-up for live performances? And will we ever get to see you on stage with the musicians who contributed to "Resurgence"? How about some touring (hope you won't forget Europe!)?

We just played a couple of shows here in the states, next year we have maryland Deathfest of course, a show in NYC (Day of Death) and we just signed a festival date in Texas with Carcass. We have a live line up, separate from recording. Europe is still a variable with the shutdowns, its hard to plan anything right now.


This brings me to the future of MASSACRE. I know that it was written somewhere that fans have something to look forward to in 2022, that you already have more material ready. Is that true? What do you have in store for us?

Haha already answered that one. Yes, new EP, and LIVE album, new singles and other fun releases. I know it sounds crazy, but we really are trying to have fun with this these days!


I've been listening to death metal since the beginning. I wonder how you perceive this style as a musician. What does it mean to you? Lifestyle? A hobby? Feel free to get philosophical.

In the beginning, as a young kid learning to play,while yes, you set out to play what you want to hear, you are limited it what you CAN play and as well, by the connections you make. I know great players that never could find the right crew, or while you can PLAY a certain music well, you can’t write it. As example, I’ve played bass for 40 years now. , my first real band was Massacre, ive played in other bands, played on albums for different types of music, I LOVE to play death metal, that feeling of the stage shaking under my feet when I hit the big low notes, but its very hard for me to write death metal music. I can, I have, there are parts on From Beyond I wrote, but if I just sit down to noodle around and write, other things come more naturally. It may be my age, not a kid anymore, it may be other music that influences me. I always felt the “only metal” mindset to be limiting and dull. In the early days you would never admit to liking a non metal form of music, labeled as a poser haha, But I enjoy anything well done, talented or cool at this point.


Do you have a message for the fans? To the labels? Promoters? You have space!

I just want everyone to know tthat we truly do apprecaiate, at this stage in our careers, to be able to still do this and have fans reach out with words of praise. Girls sending pictures of themselves in Massacre shirts is cool too!

Thank you very much for the interview. In the 90s MASSACRE were my big hero. I'm so glad you're back. I wish the band nothing but sold-out shows, truckloads of sold-out records and merchandise and I'll be looking forward to the live show! I'll be partying in the front row! May you guys do well in private too!

Thanks again Jakub!!---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - MASSACRE - Poctivý death metal z floridských močálů!

Rozhovor s death metalovou legendou MASSACRE z USA.

Odpovídal Mike Borders (basa), děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - MASSACRE - Resurgence (2021):

Ave MASSACRE! Zdravím do podsvětí. Novou desku „Resurgence“ jsem očekával asi jako každý fanoušek death metalu s velkým napětím. Od minulé nahrávky uběhlo dlouhých sedm let. Proč vlastně tak dlouho? Popiš nám prosím, jak novinka vznikala? Musím ale říct, že se čekání vyplatilo. Je to absolutní masakr!

Dobré ráno, Jakube!. Upřímně, když jsme se rozhodli dát to zase do kupy, o nahrávání nového alba nebyla řeč. Bylo to o tom, že se staří přátele sejdou, zahrají koncerty a pobaví se. Takový byl plán, bohužel to netrvalo dlouho a začalo drama, třecí plochy, střety osobností. Zanedlouho poté, co polovina kapely odešla, nás kontaktovali Nuclear Blast, takže jsme museli dát dohromady funkční sestavu a začít znovu. Nahráli jsme nové album a znovu vznikly střety, konflikty a všechno se to zase rozpadlo, roky a roky práce. Nakonec to všechno dopadlo a opravdu si v tuto chvíli myslím, že fanoušci by byli z původní práce zklamáni. Na nahrávkách, skladbách nebylo nic špatného, ale nebylo to úplně ono. Pod jiným jménem, jinými nápady...takže tak, jak to nyní vydali naši bývalí členové, je to v pořádku. Prostě to nebyli "MASSACRE".


MASSACRE jsou dnes vlastně jen dva lidé - Kam Lee a Michael Borders. Znamená to, že jsou oni základem? A co ostatní muzikanti, jak se na tvorbě nových songů podíleli? Kdo skládal riffy? Každý navíc žijete v jiné zemi, nedělalo vám to problémy?

Ano, nyní tvoříme já a Kam jádro kapely. Každý má svou roli a všichni plníme své úkoly. Nové album napsali primárně Rogga a Jonny. Prostě to tak vyšlo. Kam píše texty a Scott skládá kytarová sóla. Nikdy nedošlo k žádnému studiovému tření, že by někdo, tomu druhému řekl „ne, hraj to takhle, nebo nepoužívej na své stopě tu a tu frekvenci“. Všichni jsme nahráli své party svým způsobem, každý s důvěrou v ostatní a upřímně řečeno, byl to velmi hladký proces, přestože jsme to dělali na dálku.


„Resurgence“ má parádní obal. Podepsán je pod ním Wesley Benscoter. Vynikající umělec, jeho práce pro AUTOPSY, BROKEN HOPE, DECEASED, DEFILED, jsou nejen zajímavé, ale člověk si je i pamatuje. Má nezaměnitelný rukopis. Jak jste se dali dohromady a proč právě on? Znamená to, že on dovedl nejlépe znázornit to, co se odehrává na albu? Slyšel třeba dopředu vaši hudbu?

Kam se na něj obrátil poté, co ho Gerardo z Nuclear Blast zmínil jako možnost. Skočil po tom a vytvořil jej pro nás.


Obal i texty, ze všeho je cítit inspirace H.P. Lovercraftem. Které jeho dílo máš nejraději? Jakým způsobem tvoříš texty? Podle mě je hrozně těžké napsat něco smysluplného, aby to sedělo do frázování a neznělo to hloupě. O čem jsou texty na „Resurgence“?

Kam byl vždy fanouškem Lovecrafta, vždy byl základem jeho nápadů. To a staré hororové filmy. Také jsme se snažili „propojit“ některé z těchto skladeb s těmi na „From Beyond“, jako skutečné pokračování alba.

Zvuk vám mixoval Dan Swano. Musím říct, že se povedl. Jaké bylo zadání? Mě připadá novinka staroškolská, ale zároveň perfektně čitelná, temná, chladná. Jak se vám s Danem spolupracovalo? On je velký profesionál. Mimochodem, jak jste vlastně nahrávali? Každý u sebe doma nebo dohromady?

Jonny vše předmixoval, než to poslal Danovi. Dali jsme mu jistý směr, obecnou představu o tom, co jsme měli na mysli, základní myšlenkou bylo udržet to trochu syrové. Někdy studia ubírají na autentičnosti, chtěli jsme, aby to znělo dobře, ale reálně.


31. října jste vydali ještě singl Halloween song. Znamená to, že se už tahle skladba na desku nevešla? Vím, že singl vyšel i na CD? Nechystáte i vinyl? Jak vlastně vnímáš Halloween ty? Co pro tebe tenhle svátek mrtvých znamená?

Halloween jsou Kamovi narozeniny, haha. A tato skladba byla něco, co jsme dělali pro zábavu. Řeknu vám, že máme hotové další dvě EP a LIVE album, připravené v Nuclear Blast, které vyjde v létě 2022, také už se pracuje na skladbách pro další album a stále budou vycházet náhodné singly, covery, cokoli, co budeme cítit, že chceme dělat.


Když už jsme u těch hudebních nosičů, tak jaký k nim máš vztah ty? V dnešní době se všechno streamuje, stahuje z internetu, většina lidí poslouchá už jen digitálně. Já jsem starý pes, který pořád sbírá CD, kamarádi zase vinyly, dokonce se čím dál tím víc vracejí kazety. Jak si na tom ty? Jsi sběratel?

Streamování je pro hudebníky hladovění a také to zní jako sračky. Metaloví fanoušci mají rádi fyzické nosiče, ale soudě podle čísel, je streamování velký problém. Nejsem sběratel, kterým jsem kdysi byl, a provinil jsem se stahováním hudby na flashku do auta, protože dnes už CD přehrávače do nových aut nedávají. Je smutné, že mezi prací a kapelou je řízení jedinou dobou, kdy mohu v dnešní době poslouchat novou hudbu.


Co MASSACRE a koncerty? Máte nějakou sestavu na živá vystoupení? A dočkáme se někdy toho, že vás uvidíme na pódiu s muzikanty, kteří se podíleli na „Resurgence“? Co nějaké turné (doufám, že nezapomenete na Evropu!)?

Právě jsme odehráli pár koncertů tady ve státech, příští rok máme samozřejmě Maryland Deathfest , koncert v NYC (Day of Death) a právě jsme podepsali datum festivalu v Texasu s Carcass. Máme koncertní sestavu, jinou než k nahrávání. S Evropou se to stále mění ohledně restrikcí, je těžké tam teď něco plánovat.


Tím se dostávám i k budoucnosti MASSCRE. Vím, že se někde psalo o tom, že se mají fanoušci v roce 2022 na co těšit, že máte už připravený další materiál. Je to pravda? Co pro nás chystáte?

Haha, už jsem na to odpověděl. Ano, nové EP a LIVE album, nové singly a další zábavné novinky. Vím, že to zní šíleně, ale v dnešní době se tím opravdu snažíme bavit!


Poslouchám death metal od jeho počátků. Zajímalo by mě, jak tento styl vnímáš ty jako muzikant. Co pro tebe znamená? Životní styl? Koníček? Klidně se pusť do filozofických úvah.

Na začátku, když se jako malé dítě učíte hrát, jste omezeni tím, co zahrát dokážete a také kontakty, které si utvoříte. Znám skvělé hráče, kteří nikdy nenašli tu správnou partu, nebo když určitou hudbu umíte dobře hrát, nedokážete ji složit. Například já hraji na basu už 40 let, moje první opravdová kapela byli Massacre, hrál jsem v jiných kapelách, hrál na albech různých hudebních žánrů, miluji hrát death metal, mám rád ten pocit, že se vám pódium třese pod nohama, když zahrajete velmi hluboké tóny, ale je pro mě hodně těžké skládat death metalovou hudbu. Mám nějaké party na From Beyond, které jsem napsal, ale když si sednu ke skládání, ostatní věci jsou mi přirozenější. Může to být mým věkem, už nejsem dítětem, může mě ovlivňovat jiná hudba. Vždy jsem měl pocit, že smýšlení typu „jedině metal“ je omezující a nudné. V začátcích byste nikdy nepřiznali, že se vám líbí nemetalové hudební žánry, označovány jako “pozérství”, haha, ale teď mě baví cokoliv, co je dobře udělané, talentované nebo cool.


Chceš něco vzkázat fanouškům? Labelům? Promotérům? Máš prostor!

Chci jen, aby všichni věděli, že si v této fázi naší kariéry opravdu vážíme toho, že to stále můžeme dělat a že máme fanoušky, kteří nešetří chválou. A holky, které posílají své fotky v tričkách Massacre, jsou taky skvělé!

Děkuji moc za rozhovor. V devadesátých letech byli MASSACRE mými velkými hrdiny. Jsem moc rád, že jste zpět. Přeji kapele jen samé vyprodané koncerty, náklaďáky plné prodaných nosičů a merchandise a budu se těšit na živý koncert! Budu pařit v první řadě! Ať se vám daří i v soukromí!

Ještě jednou díky Jakube!---------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 31. října 2021

Recenze/review - MASSACRE - Resurgence (2021)


MASSACRE - Resurgence
CD 2021, Nuclear Blast

for english please scroll down

Často přemýšlím o tom, co vlastně dělá dobrý death metal death metalem? Je to temnota, chlad, je to prašivý zvuk? Nebo technické nápady, které nikdo jiný nezahraje? Asi jako u všeho záleží na přístupu. V dnešní době můžete během několika okamžiků sundat jakékoliv dílo. Každý se vyjadřuje ke všemu, mnohdy album ani neslyšel. MASSACRE patřili v devadesátých letech k mým zásadním skupinám. Jasně, "From Beyond" (1991), mládí a nostalgie. Dovolím si pár vět, jak vidím novinku já. 

Bestie dlouho spala, aby se občas vrátila, zařvala a opět se uložila ke spánku. Kapelou prošla spousta muzikantů, aby nakonec zůstali jen zpěvák Kam Lee a basák Mike Borders. Ti se letos spojili s dalšími slavnými a zkušenými řezníky (Rogga Johansson (kytara),Jonny Pettersson (kytara), Scott Fairfax (kytara), Brynjar Helgetun (bicí)), aby znovu obnovili slavné jméno MASSACRE. Podařilo se to? To záleží na úhlu pohledu. Na jednu stranu dostanete skvěle zahraný, perfektně zvukově ošetřený smrtící kov staré školy, na druhou nesmíte očekávat nic nového ani převratného. 


Přiznám se bez mučení, že prvních několik poslechů jsem příliš spokojený nebyl. Myslím si ale, že je to hodně tím, že znám kapelu od jejich začátků a pořád jsem čekal nostalgicky pořádnou ránu pěstí do obličeje. Místo toho zde nalezneme mimo death metalu i spoustu thrashe i heavy metalových postupů. Poslouchám dál a pomalu se mi dostává album "Resurgence" do krve. Chlad a temnota se letos ukrývá přeci jen trošku někde jinde. Obě ingredience jsou obsaženy ve vysoké míře. Jen to chce čas, nechat vše uzrát a teprve pak dojde k vzájemnému propojení. Původně jsem chtěl být jedovatý, ale dělat to nebudu. Důvod je jednoduchý. Současná sestava a jejich přístup mě baví. Najdou se sice slabá místa (některé pasáže jsou jak vystřižené z desítek Roggových kapel), ale jako celek na mě deska funguje. Mohl bych tu nadávat, že jsou současní MASSACRE jen stínem starých dobrých časů, ale osobně jsem rád, že nahrávka vyšla. Užívám si pach smrti, melodické linky, mistrný vokál Kam Leeho (stále je ve velmi dobré formě). Songy si pamatuji, rád se k nim vracím. O čem že je vlastně tedy dobrý death metal? Je to hudební násilí, je to energie a tlak? Vlastně ani po více než třiceti letech nedokáži přesně definovat. Hudba je totiž u mě hlavně o emocích a atmosféře a novinku mě zkrátka baví poslouchat. Poctivý death metal z floridských močálů!


Asphyx says:

I often think about what actually makes good death metal death metal? Is it darkness, cold, is it a dusty sound? Or technical ideas that no one else will play? As with everything, it depends on the approach. Nowadays, you can take down any work in a few moments. Everyone comments on everything, often not even hearing the album. MASSACRE was one of my key groups in the 1990s. Clearly, "From Beyond" (1991), Youth and Nostalgia. I will allow myself a few sentences as I see the news.

The beast slept for a long time, returning occasionally, roaring, and went back to sleep. A lot of musicians went through the band, leaving in the end only the singer Kam Lee and the bassist Mike Borders. This year, they teamed up with other famous and experienced butchers (Rogga Johansson (guitar), Jonny Pettersson (guitar), Scott Fairfax (guitar), Brynjar Helgetun (drums)) to restore the famous name MASSACRE. It worked? It depends on the angle of view. On the one hand, you get a well-played, perfectly sound-treated deadly metal from the old school, on the other hand, you can't expect anything new or revolutionary.


I confess without torture that I was not very satisfied with the first few listings. But I think it's a lot that I've known the band since their beginnings and I was still expecting a nostalgic punch to the face. Instead, in addition to death metal, we can find a lot of thrash and heavy metal techniques. I keep listening and the album "Resurgence" slowly gets into my blood. Cold and darkness are hiding a little elsewhere this year. Both ingredients are high in content. It just takes time to let everything mature and only then will the interconnection take place. I originally wanted to be poisonous, but I won't. The reason is simple. I enjoy the current line-up and their approach. There are weak points (some passages are cut from dozens of Rogg's bands), but as a whole the record works for me. I could swear that the current MASSACRE is just a shadow of the good old days, but I am personally glad that the recording came out. I enjoy the smell of death, melodic lines, Kam Lee's masterful vocals (still in very good shape). I remember the songs, I'm happy to come back to them. So what is good death metal about? Is it musical violence, is it energy and pressure? In fact, even after more than thirty years, I cannot define exactly. For me, music is mainly about emotions and atmosphere, and I simply enjoy listening to the news. Honest death metal from the Florida swamps!Tracklist:
01. Eldritch Prophecy
02. Ruins Of R'Lyeh
03. Innsmouth Strain
04. Whisperer In Darkness
05. Book Of The Dead
06. Into The Far-Off Void
07. Servants Of Discord
08. Fate Of The Elder Gods
09. Spawn Of The Succubus
10. Return Of The Corpse Grinder

MASSACRE is:
KAM LEE (Vocals)
MICHAEL BORDERS (Bass)

Studio line up:
Rogga Johansson (Guitars)
Jonny Pettersson (Guitars)
Scott Fairfax (Lead Guitars)
Brynjar Helgetun (Drums)TWITTER