DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 9. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - BLOOD - Inferno (2017)

Recenze/review - BLOOD - Inferno (2017)


BLOOD - Inferno
CD, tape, vinyl 2017, vlastní vydání

for english please scroll down

Nejhorší je, když se probudí vaši vlastní démoni. Najednou máte pocit obrovské tíhy na prsou, těžknou vám nohy a oči bývají vytřeštěné dlouho do noci. Pronásledováni vlastními ošklivými myšlenkami marně hledáme klid a spočinutí. Smrt už dávno není východiskem, byla by jen zoufalým činem beze smyslu.

Nová deska německých legendárních death grinderů BLOOD je jako nějaká dávná infekce, která se po letech probudila. Album je velmi návykové, podlehl jsem mu vlastně hned od začátku. Podmanilo si mě velkou silou, tlačilo mě na duši a pálilo v uších. Zničte všechny démony!BLOOD na "Inferno" opět jasně ukazují, že v jednoduchosti je stejně největší síla. Pečlivě namíchaný death metal s grindem působí dnes možná už lehce zastarale, ale přesto stále kope jako splašený kůň. Opět máme co do činění s inspirací čerpanou u CARCASS, IMPETIGO, NUCLEAR DEATH, BLASPHEMY, ATROCITY, REPULSION a spousty dalších. Člověk si připadá, že spadl do mlýnu na maso, je najednou úplně rozsekaný, je z něj vymačkána veškerá krev a to co zbude, je nakonec spáleno na popel. Nečekejte žádné velké změny, tady se hraje pro fanoušky a je to jen a jen dobře. Už zase vidím své démony, potácím se tmou. Přidávám volume a tančím na hrobech svých předků. Death grindová mašina ve velmi dobré formě! Masakr! Asphyx says:

The worst is when your own demons awake. Suddenly you feel a huge weight on your chest, your legs are heavy and your eyes are worn out long into the night. Pursuing by your own ugly thoughts, we are in vain looking for peace and rest. Death is no longer a solution, it would be a desperate act without meaning.

The new album of the legendary death grinders BLOOD is like some old infection that woke up after years. The album is very addictive, I've succumbed to it right from the beginning. I was constrained by a great force, pushing my soul and burning in my ears. Destroy all demons!


BLOOD on "Inferno" again clearly show that in simplicity is the biggest strength. Carefully mixed death metal with grind is now perhaps slightly obsolete, but still kicks like a racing horse. Again, we are dealing with inspiration drawn from CARCASS, IMPETIGO, NUCLEAR DEATH, BLASPHEMY, ATROCITY, REPULSION and many others. One feels like having fallen into a meat grinder, is suddenly chopped, all blood is squeezed out of it, and what's left is finally burned to ashes. Do not expect any big changes here, it's playing for fans and it's just fine. I see my demons again, I am clattering the darkness. I add volumes and dance on the graves of my ancestors. Death grind machine in very good form! Massacre!


tracklist:
1. Conjuration 
2. The Summoning 
3. Inquisitor Witchskinner 
4. Hex Inferis 
5. Retrogression 
6. In Hell We Burn 
7. The Devil´s Coronation 
8. Christbait 
9. Decimation 
10. Breed Of The Jackal 
11. Impulse To Destroy 
12. Dread 
13. Inferno 
14. Nocturnal Ceremonies 
15. Mass Distortion 
16. Infidel 

band:
Martin Witchskinner - Vocals,
Destroyer Eisen - Guitars, backing vocals,
Chuck - Guitars,
Satanic Taki - Bass,
Ventilator - Drums

Share this games :

TWITTER